ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกแต่งตั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกแต่งตั้ง*, -ถูกแต่งตั้ง-

ถูกแต่งตั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกแต่งตั้ง (v.) get appointed
English-Thai: HOPE Dictionary
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด
nomination(นอมมิเน'เช ิน) n. การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
patronage (n.) ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง See also: เส้นสายทางการเมือง Syn. backing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Knighted for what?ถูกแต่งตั้งเนื่องจากอะไร
Make up the primary guardians of the Grail.ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์โฮลี่ เกรล
The Ring-bearer is setting out on the Quest of Mount Doom.ผู้ถือแหวนได้ถูกแต่งตั้งแล้ว เพื่อที่จะเดินทางไปยังภูเขามรณะ
I am the public defender appointed to your case.ผมถูกแต่งตั้งให้เป็นทนายของคุณ
Clearly an ongoing operation. One which was well-organised...เห็นได้ชัดจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง องค์การที่ถูกแต่งตั้ง...
General Güres is ordered to lead the examination... in Diyarbakir in the southeast of the country.นายพล โกอูรส์ ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุด.. สอบสวนการก่อการร้าย.. ที่เกิดขึ้นใน ดิยาบาตีร์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ..
I get that the guy's personally invested in this,ฉันได้สิ่งนี้ และถูกแต่งตั้งเพื่อการนี้
Penny has upgraded his designated term of endearment,เพนนี ได้ถูกแต่งตั้งเป็น คนที่เป็นที่รัก
A contest to be promoted...ผุ้แข่งขันก็จะถูกแต่งตั้งเองล่ะ
I've been in touch with the organizing committee.ฉันได้รับการติดต่อมาจาก คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมา
Then I appoint you as our Head of Maintenance.ถ้าอย่างนั้น ตั้งแต่นี้ไป เธอถูกแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดูแลโรงเรียนแอ๊คชั่น
He's entitled to a modicum of respect.เขาถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้ได้รับความเคารพ
She'll be made his Queen in the morn.นางจะถูกแต่งตั้งให้เป็นราชินีเมื่อรุ่งเช้า
My brother instructs us to stage a tournament in honor of Lord Stark's appointment as Hand of the King.พี่ชายข้าสั่งให้ ให้พวกเราจัดการเรื่องการแข่งขัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ลอร์ดสตาร์ค ที่ถูกแต่งตั้งเป็นมือขวาของกษัตริย์
He was knighted almost immediately after his master's untimely death.เขาถูกแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน เกือบจะทันที หลังการตาย ที่ไม่ถูกจังหวะของเจ้านายเขา
If you cannot afford one, an attorney will be appointed for you.ทนายจะถูกแต่งตั้งมาให้คุณ
I made Senior Fitness Coordinator by Christmas.ผมถูกแต่งตั้งเป็น ผู้ประสานงานอาวุโสที่ฟิตเนส ในวันคริสมาสต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกแต่งตั้ง
Back to top