ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกจองจำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกจองจำ*, -ถูกจองจำ-

ถูกจองจำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกจองจำ (v.) imprison See also: be confined, be jailed Syn. ถูกขัง, ถูกกักขัง, ถูกจำขัง
English-Thai: Nontri Dictionary
unfettered(adj) เป็นอิสระ,ปลดปล่อย,ไม่ได้ถูกจองจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry you have been imprisoned in India... and hope this dreadful war will soon be over for everyone's sake.เสียใจด้วยที่ถูกจองจำ อยู่ที่อินเดีย และหวังแทนทุกคนด้วยว่า สงครามที่โหดร้ายนี้จะจบลงในไม่ช้า
I own that chamber as if it were built with these hands.ท่านจะอยู่เบื้องหน้าสภา แต่จักไม่มีผู้ใดสนใจฟังคำ ลีโอนายเดิสจะไม่ได้รับกองหนุน และหากเขากลับมา โดยไม่มีข้าช่วย เขาจะถูกจองจำหรือยิ่งกว่า
They don't sing in captivity.พวกมันไม่ยอมร้องเพลงเมื่อถูกจองจำ
How long has he been in prison?เขาถูกจองจำมานานแค่ไหนแล้ว
It's still here, imprisoned in the Earth's crust.มันยังคงอยู่ที่นี่ ถูกจองจำอยู่ในเปลือกโลก
For my unconquerable soul.ที่ทำให้วิญญาณของฉัน.. ไม่มีวันถูกจองจำ..
You better get a pen.คุณดีกว่าเกินที่จะถูกจองจำ
Eventually, he captured Horvath as well.จนในที่สุด ฮอร์วาธก็ถูกจองจำเช่นกัน
The faithful believe the Titans are still buried deep within the mountain.เชื่อกันว่า เหล่าไททันส์ได้ถูกจองจำลึกลงไปใต้เขาลูกนี้
Katherine's locked away in the tomb.แคทเธอริน ถูกจองจำอยู่ในสุสาน
My husband has been taken prisoner.สามีข้าถูกจองจำ\ เป็นนักโทษ
The Lion King, Puckfasa, has been caged.เดอะ ไลอ้อนคิง พัคซาฟา ถูกจองจำเอาไว้
She's imprisoned by an oppressive regime halfway around the world and I'm, what?หล่อนถูกจองจำในประเทศทรราชย์ อีกซีกหนึ่งของโลก ส่วนฉันล่ะ?
Nonsense, we've had no reports of any escapes from the reservations.ไร้สาระสิ้นดี พวกเราไม่ได้รับรายงานว่ามีแวมไพร์ตัวไหน หลุดออกจากการถูกจองจำ
Do you dream while you're under?ระหว่างถูกจองจำ คุณฝันรึเปล่า
If Zeus is captive in the underworld he's likely being held in the heart of Tartarus.ถ้าซุสถูกจับอยู่ในใต้โลก... . เค้าน่าจะถูกจองจำอยู่ที่ ใจกลางของ ทาร์ทารัส
Our days of imprisonment are over.ช่วงเวลาแห่งการถูกจองจำของเรา สิ้นสุดลงแล้ว
Infamy can be a sentence more damning than any prison term.ความอับอาย ที่ถูกพิพากษาตัดสิน ถูกประณามสาปแช่งมากกว่าระยะเวลาที่ถูกจองจำ
The more inmates, the more funding.ผู้ถูกจองจำมีมากขึ้น เงินทุนที่ได้ก็มากขึ้น
The ligature marks on her wrists and ankles made it apparent that she'd been restrained for days.รอยมัดที่ข้อมือ และข้อเท้าของเธอ บอกอย่างชัดเจนว่าเธอ ถูกจองจำมานานหลายวัน
I suppose I'm just curious to know if you think there are any individuals whose crimes are so heinous they justify imprisonment.ผมแค่อยากรู้ว่าถ้าคุณคิดว่าใครที่มีโทษ... เลวร้ายจนสมควรถูกจองจำละก็...
Even the mongoloids are thriving since being taken out of their restraints and put to meaningful work in the kitchens.แม้แต่คนปัญญาอ่อนก็มีพัฒนาการ ตั้งแต่เลิกถูกจองจำ และให้เขาทำงานที่มีความหมายในห้องครัว
When you're incarcerated for yearsเมื่อคุณกำลังถูกจองจำมานานหลายปี
I have come to value the concord I found with my fellow detainees.ฉันต้องนับถือมิตรภาพ ที่มีในหมู่เพื่อนผู้ถูกจองจำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกจองจำ
Back to top