ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถูกคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถูกคอ*, -ถูกคอ-

ถูกคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกคอ (v.) get along well with See also: have the same taste, hit it off Syn. ถูกเส้น, ถูกอัธยาศัย, ชอบพอ
ถูกคอกัน (v.) get along well See also: be congenial friends, have the same tastes
English-Thai: Nontri Dictionary
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
got off with (sl.) ถูกคอกัน (เชิงชู้สาว) Syn. get off with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, well, perhaps you're right. Pity, just when we were getting on so nicely.เเต่คุณอาจจะถูก น่าเสียดาย กําลังคุยกันถูกคอเลย
What are you, an idiot?เฮ้อ คงไม่ถูกคอหรอก ไม่มีแอลกอฮอล์
Must have been quite a conversation.คุณต้องคุยกันถูกคอมากแน่ ๆ
Alexander Mahone was forced to do things by the Company, and so was I.มาโฮน ถูกคอมพานีบังคับให้ทำงาน ฉันก็เหมือนกัน
No. Me and mason are having a great time. Aren't we,mason?ไม่หล่ะ เรากำลังคุยกันถูกคอ ใช่ไหมเมสัน
Just seeing you, the way you are with Finn, how easy it is...แค่พอเห็นพ่อ อยู่กับฟินน์ คุยกันถูกคอ...
We had a nice talk.พวกเราคุยกันถูกคอเลยล่ะ
The China shoot is on?การถ่ายทำหนังที่ประเทศจีน ถูกคอนเฟิร์มแล้วงั้นเหรอ?
Moira and I have just had a lovely conversation.มอยร่ากับผมเพิ่งคุยกันถูกคอมาก
You two gonna collaborate on something?เธอคุยกันถูกคอมั้ยล่ะ
Suddenly found... they had a great deal to talk about.มาพบกัน พวกเขาพูดคุยกันอย่างถูกคอ
One of them never even took a breath, and Constance stole the other one.คนหนึ่ง ไม่มีโอกาสแม้แต่จะหายใจ อีกคน ก็ถูกคอนสแตนซ์ขโมยไป
Brooke really hit it off with him.บรูคคุยกับเขาถูกคอเชียว
You know, you and I have so much fun hanging out.รู้ไหม นายกับฉันถูกคอกันมากเลย
We didn't exactly exchange niceties.พวกเราไม่ค่อยถูกคอกันเห็นได้ชัด
I know you and I haven't always seen eye to eye, but I thought the decision to remove you was shortsighted, so I'm glad to see you back at work.ผมรู้ว่าเราก็ไม่ได้ถูกคอกันนัก แต่ผมคิดว่าการที่พวกเขาตัดสินใจไล่คุณออก เป็นอะไรที่สิ้นคิดไปหน่อย
But we were getting along famously until somebody decided to interrupt.แต่ถูกคอกันดี กระทั่งมีมนุษย์เผือก จงใจมาเป็นก.ข.ค.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถูกคอ
Back to top