ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถือได้ว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถือได้ว่า*, -ถือได้ว่า-

ถือได้ว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือได้ว่า (v.) be held to be See also: be looked upon as Syn. ถือว่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hold that up. Hold that up. Hold that up proud!ถือได้ว่าขึ้น ถือได้ว่าขึ้น ถือได้ว่า ถึงความภาคภูมิใจ!
One thing you can count on is change.สิ่งหนี่งที่เชื่อถือได้ว่าจะต้องเกิด คือความเปลี่ยนแปลง
"He who does not punish evil commands it to be done. "คนที่รู้เห็นว่าสิ่งที่ชั่วร้ายกำลังเกิดขึ้น แต่เลือกที่จะนิ่งเฉย, ถือได้ว่าเขาผู้นั้นเป็นคนสนับสนุนให้สิ่งชั่วร้ายนั้นสำเร็จ
So the mission was your usual version of success, then?งั้นภารกิจของท่านก็ถือได้ว่า ประสบความสำเร็จเช่นเคยใช่มั้ย?
110 yards deep and is said to be one of the handsomest pits in the county.ลึก 110 หลา \ และมันถือได้ว่าเป็นอุโมงค์ที่หล่อเหลาที่สุดในประเทศแล้ว
His earnings are just above the legal minimum wage.แต่งานที่มีค่าแรงรายชั่วโมงสูงกว่า ค่าแรงขั้นต่ำเล็กน้อย ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก
Once we catch Seo Yong Hak, we will meet up at the agreed location, the warehouse that used for purchasing gems.ทันทีที่เราจับตัวซอยองฮักได้ ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในการโค่นล้มตัวการสำคัญ
He's a good source of information.เขาถือได้ว่าเป็นหน่วยข่าวกรองหน่วยหนึ่ง
Now that he's been identified, the public safety exception no longer applies.ตอนนี้ถือได้ว่าเขาไม่เป็นภัยคุกคามแล้ว ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว
He held that some stars are invisible.เขาถือได้ว่าดาวบาง จะมองไม่เห็น
Creed is going for the knockout.โดยแชมป์ ครีดเป็นไปเพื่อ สิ่งที่น่าพิศวง เพียงแค่ถือได้ว่า มือข้างขวา
All right, got it. Hold that real quick.โอเคได้รับมัน ถือได้ว่าจริง อย่างรวดเร็ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถือได้ว่า
Back to top