ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถีบจักรยาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถีบจักรยาน*, -ถีบจักรยาน-

ถีบจักรยาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถีบจักรยาน (v.) pedal a bicycle See also: ride a bicycle Syn. ถีบรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
velodrome(วี'ละโดรม) n. สนามวงกลมมีกำแพงสำหรับแข่งถีบจักรยาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pedal (vt.) ถีบจักรยาน Syn. ride
backpedal (vt.) ถีบจักรยานให้ช้าลง See also: ถีบกลับหลัง Syn. pedal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could have a Cadillac Escalade, and it would be electric.- ทอมมี่... - จะได้ไม่ต้องถีบจักรยาน
Remember that movie? When he flies on the bike?จำหนังเรื่องนี้ที่เด็กถีบจักรยาน ลอยขึ้นไปบนฟ้าได้มั้ย
A velociraptor, but better dressed.คนถีบจักรยาน แต่ดันแต่งตัวสวย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถีบจักรยาน
Back to top