ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอยร่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอยร่น*, -ถอยร่น-

ถอยร่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอยร่น (v.) retreat See also: withdraw, move back, retract
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fall back 50 and dig in!ถอยร่นไป 50 หลา แล้วหลบด้วย!
Pull back to the Bataan Peninsula.ได้ถอยร่นไปที่ บาตัน เพนนินซูล่า
Even if the Japs are retreating, the jungle's gonna be crawling with 'em.ถึงพวกมันจะถอยร่น.. แต่ในป่าก็ยังมีกองกำลังอยู่เต็มไปหมด
Have you thought about moving that line back, Captain?ท่านคิดจะถอยร่นลงไปบ้างมั้ย กัปตัน
We knew that our navy had left and that the Japanese had control of the sea.เรารู้ดีว่า กองทัพเรือของเราถอยร่นไป.. และญี่ปุ่นเป็นผู้เข้ามาถือครองน่านน้ำแทน
What happens if you need the barn as a fallback position?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าต้องการ ใช้โรงนาเป็นจุดถอยร่น?
You must get back, we are losing the Lower Town.เจ้าต้องถอยร่นกลับก่อน เรากำลังสูญเสียป้อมเมืองด้านนอก
If I can get a showdown with Jim, maybe the others will back down.ถ้าผมประจันหน้ากับจิม คนอื่นอาจถอยร่นไป
We have the Lannisters on the run.เรากำลังไล่แลนนิสเตอร์ ถอยร่นเป็นขบวน
His armor rent wielding nothing but an oaken branch as a shield.กองกำลังเราเข้าโรมรัน ขับไล่กองทัพออร์คถอยร่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอยร่น
Back to top