ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอดถอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอดถอน*, -ถอดถอน-

ถอดถอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดถอน (v.) relieve See also: demote Ops. แต่งตั้ง
ถอดถอนอำนาจ (v.) take away one´s authority See also: revoke authority Syn. ริบอำนาจ Ops. มอบอำนาจ, ให้อำนาจ
English-Thai: HOPE Dictionary
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
privative(ไพรเว'ทิฟว) adj. ขาดแคลน,ขัดสน,คับแค้น,ซึ่งถูกถอดถอน., Syn. causing
English-Thai: Nontri Dictionary
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depose๑. ถอดถอน, ขับออกจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๒. ให้การ (ก. วิ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removalการยักย้าย, การถอดถอน, การย้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recallการถอดถอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
privation (n.) การถอดถอน
privation (n.) การถูกถอดถอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Voluntary withdrawl.ถอดถอนด้วยความสมัครใจ
I won't deprive you of that pleasureฉันไม่ถอดถอนคุณของความยินดีนั้น
You wouldn't want me to take you out personally.คุณคงไม่อยากถูกถอดถอน ด้วยตัวของผมเอง
If you persist on espousing this insanity in your writing and in your classroom, they will strip you of your tenure.ถ้าคุณยังดึงดันที่จะสนับสนุนเรื่อง ที่บ้าบอในงานเขียนและในชั้นเรียนของคุณ พวกเขาจะถอดถอนคุณ
And I applaud the effort you're making against the poor and disenfranchised, especially the vampires and the gays.และผมขอยกย่องที่ท่านต่อสู้กับความจน และการถอดถอนสิทธิพลเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพวกแวมไพร์กับเกย์
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ
And the day during the impeachment hearings when Julie, that's my youngest, she came into my office, she threw her arms around me, she kissed me.และระหว่างวันพิจารณา ถอดถอนผม ตอนที่จูเลีย ลูกสาวคนเล็ก เธอเข้ามาถึงสำนักงาน
Then, he will wait for the extraction team to arrive for his transfer.แล้วเขาจะรอ ทีมที่จะถอดถอน ที่จะมาถึง เพื่อส่งตัวเขา
I'd like to move that all charges be dropped, your honor.ฉันอยากให้มีการถอดถอนข้อกล่าวหา ทั้งหมดค่ะศาลที่เคารพ
He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status.เขาดูแลเรื่องการถอดถอนดาวพลูโตออกจาก จากสถานะดาวเคราะห์
Politicians are pushing for a wholesale withdrawal from Afghanistan.พวกนักการเมืองก็พยายามที่จะเสนอเรื่อง ถอดถอนกำลังออกจากอาฟกานิสถาน
But I've been deprived. I have needs.ฉันถูกถอดถอน ฉันมีความต้องการ
Svetlana Belikova has resigned from her presidency and companies that supported her and the former government will be thrown out of the country and dismantled.สเวนลาน่า เบลิโก้ว่า ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานาธิปดี และกลุ่มผู้สนับสนุนเธอและรัฐบาลชุดเก่า จะถูกให้ออกนอกประเทศและถอดถอนอำนาจ
We had thought you were mangled corpse, the sundered beams of the arena your tomb.เรามีความคิด คุณเป็นศพแหลกเหลว, คานถอดถอน เวทีหลุมฝังศพของคุณ
When your name gets removed from the family tree, don't be dragged out.ถ้าชื่อเธอถูกถอดถอนจากแผนภูมิเครือญาติ ก็อย่ายื้อเรื่องนะ
Lillian Strand has been removed from her command until further notice.ลิเลียน สแตรนด์ ถูกถอดถอน จากอำนาจหน้าที่ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
Removing me was a mistake. Nobody knows Gabriel like I do.การถอดถอนฉันคือความผิดพลาด ไม่มีใครรู้จักเกเบรียลดีเท่าฉัน
Lillian Strand has been removed from her command.ลิเลียน สแตรนด์ ถูกถอดถอน จากอำนาจหน้าที่
Marcus, you don't need redemption.มาร์คัส นายไม่ต้องถอดถอนหรอก
I hoped demotion to uniform duty would suffice to make you quit.ผมหวังว่าการที่ผมถอดถอนหน้าที่การปฏิบัติงานจะทำให้คุณดีขึ้น
Only, of course, I'd be disbarred.เพียง แต่แน่นอนฉันจะถอดถอน
Impeachment Possibility 1 year since he took office, ROH faced impeachment crisis.ความเป็นไปได้ในการถอดถอน ปธน. 1 ปีตั้งแต่โดนยึดห้องทำงาน โรห์ มูฮยอน ต้องผจญกับวิกฤติการถอดถอน ปธน.
Reasons for Impeachment: Corruption and Breach of Lawเหตุผลในการถอดถอน คอร์รัปชั่น และ ฝ่าฝืนกฎหมาย
President ROH who is facing impeachment crisis... will make a statement soon.ปธน.โรห์ ผู้ต้องเผชิญกับการถอดถอน... จะขึ้นให้การเร็วๆ นี้
Approve, Disapproveอนุมัติถอดถอน VS ไม่อนุมัติถอดถอน
Disapproval Rallyชุมนุมประท้วงไม่ให้ถอดถอน
ROH's Supporters Veto Impeachmentผู้สนับสนุนนายโรห์ ยับยั้งการยื่นถอดถอน
Impeachment Motion Approvedการถอดถอนได้อนุมัติแล้ว
BECAUSE THE TIMES CALL FOR SOBRIETY.(ผมขอโหวตให้มีการถอดถอนตำแหน่งรัฐบาล เพราะเวลานี้เราต้องการสติ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอดถอน
Back to top