ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถลุง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถลุง*, -ถลุง-

ถลุง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถลุง (v.) squander See also: waste, use up Syn. ผลาญ
ถลุง (v.) hit See also: punch Syn. อัด
ถลุง (v.) smelt Syn. หลอม
English-Thai: HOPE Dictionary
smelter(สเมล'เทอะ) n. ผู้หลอม,ผู้ถลุงแร่,เครื่องหลอม,เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม,โรงหลอม,โรงถลุงแร่,คนงานโรงหลอม
regulus(เรก'กิวลัส) n. ชื่อดาวยักษ์ในกลุ่มดาว Leo,กากโลหะหลอมที่ใต้เตาหรือถ้วยเผา,ผลิตผลไม่บริสุทธิ์จากการถลุงแร่ pl. reguluses,reguli
smelt(สเมลทฺ) vt. หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
smeltery(สเมล'เทอรี) n. โรงหลอม,โรงถลุงแร่
spend(สเพนดฺ) {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใช้เงิน,ใช้จ่าย,ใช้,ใช้เวลา,ใช้หมด,ใช้ชีวิต,ถลุง, Syn. exhause
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
wasteful(เวสทฺ'ฟูล) adj. เปล่าประโยชน์,สูญเปล่า,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เป็นถลุง,ทำลาย,เป็นบ่อนทำลาย, See also: wastefully adv. wastefulness n., Syn. profligate
waster(เวส'เทอะ) n. ผู้ทำให้สิ้นเปลือง,ผู้ใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง,ผู้ถลุง,ผู้ทำลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
smelter(n) เครื่องถลุงแร่,เตาหลอม
smelt(vt) ถลุง,หลอม
spend(vt) ถลุง,ใช้จ่าย,ใช้เงิน
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
haematiteฮีมาไทต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก (Fe2O3) มีสีแดงเข้มจนเกือบดำมีความแข็ง 6 ความถ่วงจำเพาะ 5 เมื่อถลุงจะได้เหล็ก โดยทั่วไปเรียกว่าแร่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Molybdenite โมลิบดีไนต์ แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Psilomelane ไซโลมีเลน แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Pyrochlore-Microlite ไพโรคลอร์-ไมโครไลต์ แหล่ง - ในประเทศไทยปกติหายาก อย่างไรก็ตามปรากฏพบร่วมกับ แร่ดีบุกในรางกู้แร่บริเวณจังหวัดภูเก็ตและพังงา ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียมและแทนทาลัม [สิ่งแวดล้อม]
Slagกากถลุง [TU Subject Heading]
Smeltingการถลุงแร่ [TU Subject Heading]
Smithsonite สมิทซอไนต์ แหล่ง - พบในแหล่งตะกั่วสังกะสี จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งตะกั่วบ่องาม จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประโยชน์ - นำมาแยกเอาสังกะสีออกและนำไปถลุงเป็นสินแร่สังกะสีที่สำคัญ นอกจากนี้ยังอาจนำมาทำเป็นหินประดับก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your potential? Why?ถลุงเงินของนายจนหมดงั้นเหรอ ทำไม
Squandering your father's money like this, can your conscience take it?ถลุงเงินพ่ออยู่แบบนี้ ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอคุณน่ะ ?
What was the objective? Rug burn?ถลุงเงินเล่นในโรงแรมงั้นเหรอ?
And there's-The statie's police cruiser is in my uncle's garage.ดันมีรถตำรวจ อยู่ในโรงรถลุงผม
So we're just going to eat into our savings, is that it?แปลว่าเราจะถลุงเงินที่สะสมมา
The gold-digging kike who squanders the family millions and makes everyone miserable is finally out of the picture.ได้หายหัวไปแล้ว ไอ้คนที่ชอบถลุงเงิน ใช้จ่ายเงินของครอบครัวสุรุ่ยสุร่าย และทำให้ทุกๆคน ทนทุกข์มานาน
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล
Preston, you have a lot to learn about the motion picture business.ขืนปล่อยให้มันถลุง มีหวังเราล่มจม
I should've beaten him to death. And took all his money.ชั้นกระทืบมันซะเกือบตาย แล้วถลุงเงินมันออกมา
I had to be sure that you wouldn't make a fool of our saving.ฉันอยากจะมั่นใจ ว่าแกจะไม่เอาเงินฉัน ไปถลุงเล่นๆ
Self-medicating.คุณจะยังถลุงเงินเล่นคุณทำได้ยังไง
Prostitutes are people, too, and they have a lot of disposable income.โสเภณีคือคนเหมือนกัน แถมมีเงินให้ถลุงเล่นเยอะด้วย
Don't worry, at least we will get an eyeball.ไม่ต้องห่วง อย่างน้อยก็ถลุงตามันได้
Well, yes, of course I remember you.ด้วยการถลุงเงินทุจริตของสามี\ ที่เสียชีวิต
You want to waste money on a stupid tornado shelter?คุณกลับจะถลุงเงินกับหลุมหลบภัยบ้า ๆ งั้นรึ
Boss, when you got back up, and went after that guy, it was pure...หัวหน้า ถ้ากลับขี้นไปชก แล้วไล่ถลุงหมอนั่น มันจะเป็น...
Ridge of Chemary.แถวสันเขา Chemary พวกนั้นถลุงเหล็ก
You spend so much supporting your vanity. And you can't afford to say no.ท่านถลุงเงินมากมายไปกับโต๊ะเครื่องแป้งของท่าน และท่านไม่สามารถปฎิเสธมันได้
"We didn't risk everything to get this money so you could let it ruin your life.""เราไม่ได้เสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้ คุณได้เงินเอาไปถลุงแบบนั้น"
Nah, I blew my food allowance on Pokémon cards.ไม่ ฉันถลุงเงินค่าอาหาร ซื้อการ์ดโปเกม่อนไปแล้ว
I'm taking my sick leave in Vegas.สู้หอบเงินไปถลุงทิ้งที่เวกัสดีกว่า
Too much, sir. We're bleeding money.หลายรายการมาก นายท่าน พวกเราถลุงเบี้ยเยอะมาก
You have squandered everything nature has given you.เธอถลุงทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มา
But before I could start spending his money like a cunt, firstly I needed to re-hire one.แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มถลุงเงินเขา เหมือนคุณตัว อันดับแรก ผมต้องไปจ้างมันกลับมาก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถลุง
Back to top