ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องใจ*, -ต้องใจ-

ต้องใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องใจ (v.) satisfy See also: please with, enamour with Syn. ถูกใจ, ชอบ, พึงพอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
engaging(adj) น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That would be a pretty bold move at this point.ต้องใจกล้าพอดูถ้าจะลงมืออีก หลังจากเหตุแบบนี้
Be heartless. Got it.ต้องใจแข็ง เข้าใจค่ะ
We just have to keep our heads.เราต้องใจเย็น ๆ เข้าไว้
I guess we should cool it for a while.ผมว่าเราต้องใจเย็นๆกันสักนิดนึง
You have to relax. If you don't, it will only kill you faster.เธอต้องใจเย็น ถ้าวู่วาม มันจะฆ่าเธอเร็วขึ้น
You're gonna get calm down?นายต้องใจเย็นลงหน่อยดีมั้ย?
I'm a reporter, Plus, she's not my type, I like a woman built for comfort, not for speed,ข้าพเจ้าเป็นเพียงชนชั้นนกต่อ อีกประการหนึ่ง นางไม่ได้ต้องใจข้าแต่อย่างใด เรานิยมหญิงที่ทำให้เราสบายใจ มิใช่ทำให้เราเร่าร้อน
We must remain calm for the children, Tatsi. We must.เราต้องใจเย็นไว้เพื่อนพวกเด็กๆนะ ทัตซี่
I know, but you got to calm down, honey.แม่รู้, แต่ลูกต้องใจเย็นๆนะ, ลูกรัก
You two have met, haven't you? I'm sure you've met. I'm sorry.นี่คุณสองคนต้องใจกันรึยังไง ผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่
In any case, the point is to stay calmผมว่าเราต้องใจเย็นๆ กันก่อนครับ
Look, little man, you got to calm down, all right?ฟังนะ นายต้องใจเย็นๆ เข้าใจมั้ย
BETTY, YOU NEED TO CALM DOWN, OKAY?เบ็ตตี้ คุณต้องใจเย็นลงหน่อย โอเค?
Great cooking is not for the faint of heart.จะทำกับข้่าวให้อร่อยต้องใจกล้า
You're going to need to settle down, sir.คุณต้องใจเย็นๆ นะครับ
You have to be nice to them.เธอต้องใจดีกับพวกเขา ฉันสงสัยจริงๆว่าเธอจะรู้สึกยังไง
I think you need to calm down.ผมคิดว่าคุณต้องใจเย็นๆ ก่อน
I'm sorry. You need to calm down, okay?ฉันขอโทษ แต่คุณต้องใจเย็น โอเคนะ
Everyone needs to just calm down-ไม่ ทุกคนต้องใจเย็นๆ
You think that I'm the kind of person that wouldn't do that?ทำไมต้องชอบคิดว่า คนสวยต้องใจดำด้วยละ?
Why must you be mean to me?ทำไมเธอต้องใจร้ายกับฉันด้วย?
You're mean to me, why must you be mean to meเธอใจร้ายกับฉัน ทำไมเธอต้องใจร้ายกับฉันด้วย
Please tell me why you're so mean to me!โปรดบอกฉันได้ไหม ว่าทำไมเธอต้องใจร้ายกับฉันด้วย
Sweetie, I know this is difficult, but you need to stay calm.ที่รัก ฉันรู้ว่ามันยาก แต่คุณต้องใจเย็นๆนะ
You gotta keep your head,man.นายต้องใจเย็นลงบ้าง, รู้มั้ย
You've got to take it easy. We're both hanging by a thread.นายต้องใจเย็นๆ ชีวิตเรากำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย
I knew you were going soft.ฉันรู้ว่านายจะต้องใจอ่อน
I told you that would be it. You have got to chill out.ฉันบอกนายแล้วว่ามันแค่นั้น นายต้องใจเย็น
I suppose the kind thing for me to do is to offer you supper.ฉันว่าฉันต้องใจดีชวนคุณทานอาหารสินะ
Now that Danko has thrown Nathan from a building and watched him fly away, it all comes down to you, Noah.แล้วตอนที่แดนโก้เหวี่ยงเนธานออกมาจากตึก และจ้องมองเขาบินออกไป ทั้งหมดนี้คุณต้องใจเย็นมาก ๆ โนอาห์
Let me go. You relax.ให้ฉันไปก่อน คุณต้องใจเย็นๆ
You got to relax, okay? Lay low.คุณต้องใจเย็น ,โอเค?
You have to lay low, Ellen.คุณต้องใจเย็นก่อน,เอลเลน
Listen, you need to calm down tell her its not real.ฟังนะ คุณต้องใจเย็นก่อน
You have to calm yourself, because I cannot help you if you're all wound up.คุณจะต้องใจเย็น เพราะว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณสติแตกแบบนี้
It's a bold plan, Mr. White.มันเป็นแผนที่ต้องใจกล้าอย่างมาก คุณไวท์
Now, you just chill the fuck out.ตอนนี้แกต้องใจเย็นหน่อย
You guys got the steps down.พวกนายต้องใจเย็นลงหน่อย
You need to chill yourself, all right?เธอต้องใจเย็นลงบ้าง ตกลงไหม?
Well, that's hard to tell.แต่ประชาชนต้องใจดีปล่อยให้ สิ่งที่สำคัญของ อาร์แอนด์ดี ดำเนินไป...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องใจ
Back to top