ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเพลิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเพลิง*, -ต้นเพลิง-

ต้นเพลิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเพลิง (n.) igniter of fire See also: igniter of fire for cremation Syn. ผู้จุดไฟเผาศพ
ต้นเพลิง (n.) source of a fire See also: origin of the fire, cause of the fire Syn. ต้นไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chemical accelerant could mean chemistry student.ต้นเพลิงจากสารเคมี/Nอาจมาจากนักศึกษาวิชาเคมี
Two points of origin.ต้นเพลิงมีอยู่ 2 จุด
HEY, CAPTAIN.ต้นเพลิงอยู่ที่ห้องครัว
It says here that one of the previous fires was set with diesel fuel that disappeared from the grounds keeping facility.ในรายงานนี้บอกว่า/Nเพลิงไหม้ครั้งก่อน ๆ ต้นเพลิงมาจากน้ำมันดีเซล ที่หายไปจาก/Nชั้นเก็บของใต้ดินของคณะ
Fire's origin would be a baby's nursery, night of the kid's 6-month birthday.บ้านต้นเพลิงเป็นเเนิร์สเซอรี่ คืนวันเกิดของเด็กอายุ 6 เดือน
It was in the official fire investigators' report this morning.มีรายงานจากหน่วยสืบสวนต้นเพลิงมาเมื่อเช้า
They think the fire is of suspicious origin, and they need to finish their investigation.เขาว่าต้นเพลิงมันน่าสงสัย และเขาขอสืบสวนให้จบก่อน
Was the storage room off the back hallway.เหมือนกับต้นเพลิงไหม้มันมาจากห้องเก็บของทางเดินหลังร้านนะ
They must've started the fire.นี่ต้องเป็นต้นเพลิงแน่ๆ
There's a hot plate back there, thousands of matches.ซึ่งเป็นจุดต้นเพลิง โดยตรงนั้นมีไม้ขีดไฟเป็นพันๆเลย
Our baby started the fire? !เด็กๆของเราเป็นต้นเพลิงรึไง
Step-mom didn't start the fire, right?แม่เลี้ยงไม่ได้เป็นต้นเพลิงใช่มั้ย
Hey, they said Young Gyu's wife started the fire. What are they saying?นี่ พวกนั้นบอกว่าเมียยองกิวเป็นต้นเพลิง พวกเขาจะพูดอะไรเหรอ
Do you know how the fire started?เธอรู้รึเปล่าว่าต้นเพลิงมาจากไหน
Don't know the source of the fire, but it happened pretty quick, so whatever they were working with, it was extremely volatile.ยังไม่รู้ว่า อะไรเป็นต้นเพลิง แต่มันเกิดขึ้นเร็วมาก แสดงว่าสารอะไรก็ตามที่พวกเขาใช้
According to the neighbor who reported the fire, it started on the first floor and spread quickly.จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน ที่แจ้งเหตุดังกล่าว ต้นเพลิงมาจากชั้นหนึ่ง ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเพลิง
Back to top