ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นหอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นหอม*, -ต้นหอม-

ต้นหอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นหอม (n.) leek Syn. กระเทียมใบ
English-Thai: HOPE Dictionary
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
allium(แอล' เลียม) n. พืชจำพวก Allium (ต้นหอม, กระเทียม) (onion, leek, shallot)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have got cabbages, a leek, three medium carrots.เรามีผักาด ต้นหอม แครอทขนาดกลางสามลูก
Dinner tonight is seared foie gras and rib eye steak with a red wine reduction, served with asparagus and garlic leek mashed potato.ดินเนอร์ในคืนนี้เรามีฟัวกราส์ กับริบอายสเต็กพร้อมไวน์แดง เสิร์ฟกับหน่อไม้ฝรั่ง และกระเทียม ต้นหอม มันฝรั่งบด
These leeks and stew are a perfect match.ต้นหอมกับสตูเข้ากันได้ดีมาก
Wild onions by the side of a road, or requited love.ต้นหอมป่าริมทาง หรือได้รับรักตอบ
The leeks? You'll break them.ต้นหอมเหรอ เธอจะหักต้นหอมพวกนั้นเหรอ
Bring me the green onions, will you?เอาต้นหอมไปล้างให้พ่อหน่อยสิ
That old woman with the onion!ป้าคนที่ถือต้นหอมนั่นน่ะ
I need two rack of lamb. I need more leeks.ขอซี่โครงแกะอีก 2 เอาต้นหอมเพิ่มด้วย
How could I forget chives?ฉันลืมต้นหอมไปได้ยังไง?
I was trying to make potato leek soup.ชันพยายามทำซุปมันฝรั่งใส่ต้นหอม
I love potato leek soup.ชั้นชอบซุปมันฝรั่งใส่ต้นหอม
Of course, that was before I knew what a leek was.แต่แน่นอน นั่นก่อนที่ชั้นจะรู้ว่าต้นหอมมันเป็นแบบนี้
No beetroots, no leeks, no carrots, no cauliflowers.ไม่ขายต้นหอม ไม่ขายแครอท ไม่ขายกะหล่ำดอก ไม่ขายอะไรทั้งนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นหอม
Back to top