ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกก*, -ต้นกก-

ต้นกก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกก (n.) sedge See also: reed, rush Syn. หญ้ากก
English-Thai: HOPE Dictionary
papyrus(พะไฟ'รัส) n. ต้นกกจำพวกหนึ่ง, See also: papyral adj.
reedy(รี'ดี) adj. เต็มไปด้วยต้นกกหรือต้นอ้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
osier(n) ต้นหวาย,ต้นกก
papyrus(n) ต้นกก,ต้นปาปิรัส
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
papyrus (n.) ต้นกกจำพวกหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But folding paper cranes is a little lame.แต่นกกระเรียนพับนี่ขามันจะพิการไปหน่อยนะ
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ
Go to the flower. Fire into these reeds.ไปที่ดอกไม้นั่นแล้วยิงมาที่ต้นกกพวกนี้
"Unter einem Vogel mit seiner kinder.""Unter einem Vogel mit seiner kinder." "อยู่ใต้นกกับลูกๆของมัน"
It stands for sacrifice. "Under the bird with her children.""ใต้นกกับลูกๆของมัน"
It means "place of big reeds,"แปลว่า "แดนแห่งต้นกกใหญ่"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกก
Back to top