ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อราคา*, -ต่อราคา-

ต่อราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อราคา (v.) bargain Syn. ต่อรองราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
chaffer(ชาฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) ต่อราคา,ต่อรองราคา,คุย,แลกเปลี่ยนของ, See also: chafferer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat down (phrv.) ต่อราคาให้ลดลง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ต่อรองราคา, ตกลงราคา, โน้มน้าวให้ลดราคา, ชักจูงให้ลดราคา Syn. knock down, knock off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
PRICING WEIMARANERS, GETTING A PLUMBER FOR THE HOUSE IN BEDFORD,ต่อราคาชุด โทรหาช่างประปาให้เข้าไปซ่อมที่บ้านแบรดฟอร์ด
SENDING WARREN BEATTY A 60th--ยื่นต่อราคาเป็นครั้งที่60
No negotiating, no repairs, just...- ผมไม่ต่อราคา ไม่ต้องซ่อม
It's the demon!แม่ต่อราคาได้เท่านี้แหละ
You could charge twice the current rate for what I provide, and your customers would pay it.คุณนำไปจำหน่ายได้ 2 เท่าตัว ต่อราคาในปัจจุบันที่ผมจำหน่ายอยู่ และบรรดาลูกค้าของคุณยินดีซื้อ
I think you better stop with the bargain hunting unless you want your face to match the oven and the dishwasher.ฉันคิดว่าคุณควรจะหยุดต่อราคาหน้าเลือดนี้ได้แล้วนะ นอกซะจากว่าคุณอยากให้หน้าของคุณ ไปอยู่บนเตาอบและเครื่องล้างจาน
I cannot believe you're trying to shoe her down.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า เธอกำลังพยายามจะต่อราคา
At 30 cents wholesale, yeah.อยู่ที่ 30 เซ็นต์ต่อราคาขายส่ง ใช่
I'm not looking for bargains.ผมไม่ได้มองหาการต่อราคา
The guy was asking 1,500 for it. I got him to take 250, cash.ชายคนนั้นอยากขายให้ 1500 แต่ผมต่อราคาเหลือ 250 เงินสด
Papa, no. You will not barter.ไม่ พ่อจะไม่ต่อราคานะ
Madame, asking for discount doesn't mean I am poor.มาดาม... การต่อราคาไม่ได้แปลว่าผมจน
Well, that's going to affect the resale value."การดิ้นรนจะไม่สิ้นสุด" มันจะส่งผลต่อราคาขายต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อราคา
Back to top