ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อรถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อรถ*, -ต่อรถ-

ต่อรถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อรถ (v.) build a car See also: assemble, construct
ต่อรถ (v.) transfer to another bus See also: change bus Syn. เปลี่ยนรถ, ถ่ายรถ
English-Thai: Nontri Dictionary
coupling(n) หัวต่อรถ,เครื่องต่อ,เครื่องพ่วง,การเชื่อมต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
change (vt.) ต่อรถ (หรือรถไฟ)
change (n.) การต่อรถ (หรือรถไฟ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take a truck back to Wolf.แล้วต่อรถบรรทุกกลับไปวูล์ฟ
It connects your, uh, steering knuckle to the center link right there.มันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อรถ เอ่อ เป็นจุดเชื่อมโยงแกนบังคับเลี้ยวพวงมาลัย ตรงนี้ คุณเห็นไหม บอกให้เขาซ่อมสัญญาณรบกวนวิทยุของคุณสิ
Yeah,that's fine. I can catch a bus from there.อืม,สบายมาก ฉันต่อรถบัสเองได้
Then catch the fast train Southbefore spending the week on the beaches of the French Rivieraและต่อรถไฟด่วนเซ้าท์เพื่อไปพักผ่อนหนึ่งสัปดาห์บนชายหาดริเวียร่า ฝรั่งเศส
I am going to the mountain roads, as they will provide the best environment in which to elude the car following us.ผมกำลังไปที่ถนนตรงภูเขา สภาพแวดล้อมของถนนนั่น จะเป็นอุปสรรคต่อรถที่กำลังตามเรามา
So what if I have to make four or five transfers.งั้น.. ถ้าฉันต้องต่อรถถึง 4-5 ต่อ
You've got 15 minutes to catch the next rail to DC.เธอมีเวลา 15 นาที ต่อรถไฟเที่ยวต่อไปเพื่อไป DC.
Well, have city buses there to ferry people to operating lines. Yeah.งั้นให้รถเมล์รับส่งคนไปตรงที่ต่อรถไฟได้
It's the only place I could put it where it wouldn't affect your car as well.มันเป็นที่เดียวที่จะไม่มีผล ต่อรถของคุณไปด้วย
They assumed he was switching transpo on his way to the airport or out of state.ซึ่งสรุปได้ว่า เขากำลังต่อรถไฟ ระหว่างทาง จะไปสนามบิน เพื่อออกนอกประเทศ
How many transfers will I have to make now?ฉันต้องต่อรถอีกกี่ครั้งล่ะ
You need to take a bus to the metro. Then into the city.นั่งรถบัสไปต่อรถไฟใต้ดิน เข้าไปในเมือง
We've been trying to reach the rover over the comm for the last half hour... no response.เราได้พยายามติดต่อรถลาดตระเวณ ขาดการติดต่อ ครึ่งชั่วโมงแล้ว... ไม่ตอบรับ
Well, according to his folks, he got a contract last week to pick up a load from Del Rio, Texas, and bring it to Queens.มีการติดต่อรถของเขา เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ให้เขารับของจาก เดลลิโอ เท้กซัส มาส่งที่ควีนส์
Next time, you want to leave town after betraying your country, how about you steal a car, to take you to your get away vehicle.ถ้าคุณอยากจะหลบหนี หลังจากขายชาติบ้านเมือง น่าจะขโมยรถสักคัน แล้วไปต่อรถ ที่คุณจะใช้หลบหนีแทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อรถ
Back to top