ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อจากนี้ไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อจากนี้ไป*, -ต่อจากนี้ไป-

ต่อจากนี้ไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อจากนี้ไป (conj.) from now See also: hence, from this now Syn. ต่อไปนี้, ตั้งแต่นี้ไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm glad that's over. Now we can meet as indifferent acquaintances.พี่ดีใจที่มันสิ้นสุดลงแล้ว ต่อจากนี้ไป เราจะพบกันอย่างคนรู้จักธรรมดา
And, in a week from now, Yoon Ji Hoo and Geum Jan Di will be expelled from this school.และก็ ต่อจากนี้ไป ยุน จี โฮ และ กิม จัน ดี จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนนี้
She won the first round, so now she's upping the stakes by challenging Dr. Brennan.เธอชนะยกแรก ต่อจากนี้ไป เธอจะขึ้นบนเวที เพื่อท้าทาย ดร.เบรนเนน
"So, for now, I'm just going to miss her.เอาหล่ะ ต่อจากนี้ไป ฉันคงคิดถึงเธอมาก
Then like me from now on, with your heart if it's possible.ถ้างั้น ต่อจากนี้ไป ให้ชอบฉันสุดหัวใจ
Then like me from now on, with your heart if it's possible.ถ้างั้น ต่อจากนี้ไป ให้ชอบฉันอย่างสุดหัวใจ
Five, six months from now, you'll be our top seller.ต่อจากนี้ไป 5-6 เดือน คุณก็จะได้เป็นนักขายที่เจ๋งที่สุด
But could you just for now be quiet?ต่อจากนี้ไป คุณช่วยเงียบได้มั้ย ได้โปรด
From now on, you stay the hell out of this, Nolan, or I swear to God, I will make sure that you do.ต่อจากนี้ไป คุณอยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้ โนแลน ไม่งั้นฉันสา่บาน ว่าจะทำให้มันเป็นแบบนั้นเอง
From now on, this is the place where we'll be living.ต่อจากนี้ไป นี่เป็นบ้านที่เราจะพักอาศัย
The further I stay away from youต่อจากนี้ไป ผมจะยิ่งอยู่ให้ห่างๆคุณ
From now on, I'd happily be his errand boy.ต่อจากนี้ไป ผมยินดีเป็นเด็กรับใช้ให้เค้าเลย
From here on out, it's serious!ต่อจากนี้ไป มันซีเรียสนะ!
From now on, this part of the prison is yours.ต่อจากนี้ไป ส่วนนี้ของคุกคือของนาย
From now on don't give me any more crap about wanting to go back.ต่อจากนี้ไป ห้ามพูดจาเหลวไหล ว่าจะขอเอาคืนอีกนะโว้ย
From now on, you have my trust.ต่อจากนี้ไป เจ้าได้รับความไว้วางใจจากข้า
From now on, we cooperate. Understand?ต่อจากนี้ไป เราจะร่วมมือ เข้าใจไหม?
Henceforth, you will be knownต่อจากนี้ไป เราจะรู้กัน
From now on, we will be collecting evidence, Kang Seung Yeon.ต่อจากนี้ไป เราจะเริ่มเก็บหลักฐาน คุณ คัง ซึง ยอน
From now onwards, you are going to pretend that you are lovers in front of other people.ต่อจากนี้ไป,คุณจะต้องแกล้ง ว่าคุณนั้นเป็นแฟนกันต่อหน้าคนอื่น
From now on, I'm doing the disciplining around here, end of story.ต่อจากนี้ไป,ผมจะวางกฎระเบียบที่นี้เด็ดขาด
Good luck from here on in.ต่อจากนี้ไปขอให้โชคดี
Now what you got to do is get over that tall wall of yours and try harder out there.ต่อจากนี้ไปคือสิ่งที่นายต้องทำ คือปีนกำแพงนั้นออกไป และพยายามมากขึ้นอีก
It would only complicate things further.ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นเพียงสิ่งที่สลับซับซ้อน
Your next move is critical.ต่อจากนี้ไปมันเกี่ยวกับความเป็นความตายของคุณ
Well, you might have to live it without me.ต่อจากนี้ไปหนึ่งปี เราอาจมีชีวิตที่เราใฝ่ฝันกันมาตลอดก็ได้
You will become uglier each day.ต่อจากนี้ไปเธอจะน่าเกลียดลงทุกวันๆ
From now on we'll record everything.ต่อจากนี้ไปเราจะต้องบันทึกไว้ทุกอย่าง
From now on, we're just gonna hide out in here to avoid the Shamy?ต่อจากนี้ไปเราจะมาหลบที่นี่ เพื่อหนีจากเชมี่นะ
From now on, we're going to solve the Princess' murder.ต่อจากนี้ไปเราจะแก้ไขปัญหาของการสิ้นพระชนน้องหญิง
Well, he'll vote from now on.เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปเขาจะได้เลือก
I'm talking about now. From now. Here and now.ฉันหมายถึงที่นี่ และตอนนี้ และต่อจากนี้ไป
And pretty soon they asked my dad if he wouldn't mind keeping me home from now on.และสวยเร็ว ๆ นี้ พวกเขาถามพ่อของฉัน ถ้าเขาจะไม่คิดทำให้ฉัน ที่บ้านต่อจากนี้ไป
What about me then?แล้วต่อจากนี้ไป จะให้ผมทำยังไง
You, stop being foolish from now on.นี่ ต่อจากนี้ไปก็เลิกโง่ได้แล้ว
No, it's not okay, Chuck. from now on, you stay away from me.ไม่ชัค ต่อจากนี้ไปนายอยู่ห่างๆฉันไว้เลย
So I thought I'd start making sweet memories from now on. can the two of us go places together?ฉันคิดว่าจะเริ่มต้นสร้างความทรงจำที่สวยงามต่อจากนี้ไป ถ้ามันไม่เเย่สำหรับเธอ ถ้าเธอไม่ปฎิเสธ
Sometime over the next 24 hours, a Buy More corporate evaluator will be here to evaluate, a yours truly.24 ชั่วโมงต่อจากนี้ไป บางครั้ง ผู้ประเมินผลของบายมอร์ จะมาที่นี่ เพื่อประเมินผล ขอแสดงความนับถือ
During today's turmoil, you called me by my first name, didn't you?เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในวันนี้ ต่อจากนี้ไปเราจะเรียกกันด้วยชื่อจริง โอเคนะ?
And now, for our second performance of the program, from Dalton academy in Westerville, the warblers.และต่อจากนี้ไป ทีมที่สอง ของการแข่งขัน โรงเรียนดัลตัน ในเวสเตอร์วิล เดอะวอร์บเลอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อจากนี้ไป
Back to top