ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อจากนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อจากนี้*, -ต่อจากนี้-

ต่อจากนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อจากนี้ (conj.) henceforth See also: from now on, from this time on Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้
ต่อจากนี้ไป (conj.) from now See also: hence, from this now Syn. ต่อไปนี้, ตั้งแต่นี้ไป
English-Thai: HOPE Dictionary
hereafter(เฮียร์อาฟ'เทอะ) adv. ต่อจากนี้,หลังจากนี้ต่อไป. n. ชีวิตในโลกหน้า,ชาติหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
hereafter(adv) ต่อจากนี้,ภายหลังจากนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
from now on (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. hence
henceforth (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. from now on, hence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A thousand years from now, it will still be ice.พันกว่าปี ต่อจากนี้ มันก็ยังเป็นน้ำแข็ง
I am about six seconds away from slapping you so hard your teeth will bleed.ฉันมีประมาณ 6 วินาที ต่อจากนี้ ที่จะชกหน้าเธอแรงๆ... ...เลือดจะกลบปากเธอ
Okay, look, I can have a dozen agents here in 20 minutes, and they'll shred this white trash shit hole.โอเค ฟังนะ ฉันโทรเรียกกำลังเสริมมาที่นี่ได้เป็นโหล ภายในอีก 20 ต่อจากนี้ แล้วพวกเขาจะเข้ารื้อค้นที่นี่จนกระจุยทุกส่วน
And as a slave of the LeQuint Dickey Mining Company, henceforth, till the day you die, all day, every day, you will be swinging a sledgehammer, turning big rocks into little rocks.ในฐานะเป็นทาสของบริษัทเหมืองแร่เลอควิน ดิคคีย์ ต่อจากนี้ จนถึงวันแกตาย ทุกๆวัน
From now on, they'll have to be smaller and turbo charged, like they are in the Noble and the McLaren.ต่อจากนี้ ความจุกระบอกสูบจะน้อยลง และมีเทอร์โบชาร์จ ซึ่งจะเป็นเหมือนของโนเบิล และแม็กลาเรน
From now on, it's me and my tools.ต่อจากนี้ จะมีแค่ผม กับเครื่องมือของผม
Don't do this again.ต่อจากนี้ จะไม่เป็นอย่างงี้อีก
From now on, I make the lesson plan.ต่อจากนี้ ฉันจะทำแผนการสอนให้
From now on, I'll say a line,ต่อจากนี้ ฉันจะพูดทีละบรรทัด
I'm going to tame you.ต่อจากนี้ ฉันจะอบรมนายเอง
I will show you from now on.ต่อจากนี้ ฉันจะแสดงให้เธอเห็น
And now behold the tradition of our 2011.ต่อจากนี้ ตามธรรมเนียม พวกเราชาว2011
From here on in, everyone is going to be okay.ต่อจากนี้ ทุกคนจะไม่เป็นไร
I'm just saying, Nayoung will make some noise from now on.ต่อจากนี้ พี่นายองจะเป็นปัญหาสำหรับเราแน่ๆ
Is Young Do going to come from now on?ต่อจากนี้ ยองโดจะไปเหรอ
From this moment on, you are my mortal enemy.ต่อจากนี้ ศัตรูคู่อาฆาตของผม
From now on stay away from him.ต่อจากนี้ อยู่ห่างๆเขาไว้
Now you can puree soups right in the pot.ต่อจากนี้ เธอจะได้ตีผสมซุปในหม้อเลย
From now on, we have to have at least one police officer on our side.ต่อจากนี้ เราต้องมีตำรวจอยู่ข้างเรา อย่างน้อยหนึ่งคน
Now let us listen to the second candidate.ต่อจากนี้ เราได้ฟังการอภิปราย จากผู้สมัครเข้าชิงท่านที่สอง
Keep your girlfriend away from him in future, yeah?ต่อจากนี้ เอาแฟนนายออกไปให้ห่างจากเขา เข้าใจมั้ย?
From now on, you Big Buster's wife.ต่อจากนี้ แกคือเมียของ พี่บึ้ก บัสเตอร์
Now, the real work begins.ต่อจากนี้, งานที่แท้จริงได้เริ่มแล้ว.
From now on, I'll take care of Eonni.ต่อจากนี้,หนูจะดูแลพี่
Hence, the uh, ?ต่อจากนี้... เ่อ่อ..
We just have to get him back to the shop.ต่อจากนี้ก็พาเขากลับไปที่ร้าน
Now that your leave of absence has been approved, let's get something to eat.ต่อจากนี้ก็รอการอนุมัติเท่านั้น เราไปหาอะไรกินกันมั๊ย
Now you're never gonna hurt anyone ever again.ต่อจากนี้คุณจะไม่สามารถ ที่จะทำร้ายใครได้อีกแล้ว
Come join us. It's beautiful.ต่อจากนี้คุณต้องไปกับฉัน
Okay, no more fun spy games for him, forever.ต่อจากนี้จะไม่มีเกมสายลับสำหรับเขาแล้ว
Okay, from now on, no one says anything Unless no one's said it before.ต่อจากนี้จะไม่มีใครพูดอะไรที่ไม่มีประโยชน์ เหมือนที่เคยพูดมาแล้ว
Serena and I can take it from here.ต่อจากนี้ฉันกับเซรีน่าจะจัดการเอง
I should practice living without him.ต่อจากนี้ฉันจะต้องใช้ชีวิต โดยไม่มีแดวุงให้ชิน
Um, I'm only turning the willing now.ต่อจากนี้ฉันจะเปลี่ยนเฉพาะคนที่สมัครใจ
So all I have to do is eat the right kinds of food, and I'll be okay?ต่อจากนี้ฉันต้องกินอาหารที่ถูกประเภท และฉันจะไม่เป็นไร
After all I did for you?ต่อจากนี้ตาแกบ้างล่ะ
Later on with cold days and rainy nights,ต่อจากนี้ท่ามกลางคืนอันเหน็บหนาว
You need to start hanging around someone who's a good influence on you, Puck.ต่อจากนี้นายจะต้องเริ่ม อยู่กับคนดีๆบ้างแล้วล่ะนะพัค
You find the dead body from now on.ต่อจากนี้พวกเธอหากันเองก็แล้วกัน
I don't want to hear a word about her anymore.ต่อจากนี้หล่อนต้องไม่ยุ่งเกี่ยว \ N อะไรกับชีวิตเธออีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อจากนี้
Back to top