ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่องแต่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่องแต่ง*, -ต่องแต่ง-

ต่องแต่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่องแต่ง (v.) sway to and fro See also: swing and fro Syn. กระต่องกระแต่ง
ต่องแต่ง (adv.) to and fro See also: backwards and forwards Syn. กระต่องกระแต่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Need to marry Louis to be princess.ต้องแต่งงานกับหลุยส์ เพื่อได้เป็นเจ้าหญิง
She must wear nice clothes so her figure must be good and she needs to be super fashion conscious.ต้องแต่งตัวสวย มีสไตล์
It's pinning her hair up, drawing on her eyebrows.ต้องแต่งผม แถมเขียนคิ้วให้อีกแหน่ะ
Is there a dress code?ต้องแต่งหรูด้วยเหรอ?
What's the dress code?ต้องแต่งแบบไหนเป็นพิเศษรึเปล่า
But I have one condition. You must promise to marry me.แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อ เธอต้องแต่งงานกับฉัน
But we'll never dress the mannequins in time!แต่เราต้องแต่งตัวหุ่นอีกตั้งหลายตัวนะ!
If you tell me I must marry you in 10 days, please believe I will be dead by morning.ถ้าท่านยืนยันว่า ข้าจะต้องแต่งงานกับท่านในอีกสิบวัน เชื่อเถอะ ข้าคงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าแน่
I'm hanging there. Half in, half out of one of the tunnels.เลยไปห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้น
You ain't telling me nothing. Your ass was stuck in a rabbit hole?บอกอะไร พูดแต่ว่าห้อยต่องแต่ง
If the children come, we must dress and we must be very serious.ถ้าเด็กมาเราจะต้องแต่งตัวและเราจะต้องรุนแรงมาก
If I do marry, I want it to be for love.ถ้าลูกจะแต่งงาน ลูกต้องแต่งด้วยความรัก
She's gotta marry a prince, she deserves a prince.เธอต้องแต่งงานกับเจ้าชาย เธอคู่ควรกับเจ้าชาย
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม...
But, I thought the law says that only a prince can marry a princess, I'm quite sure.แต่ ข้าว่ากฏหมายบอกแต่ว่า เจ้าหญิงต้องแต่งงานกับเจ้าชายเท่านั้นนะ
And a prince, besides. If we're lucky, you won't have to marry Jasmine after all.ถ้าเราโชคดี เจ้าก็ไม่ต้องแต่งกับจัสมินแล้วละ
But you two will be wed at once!พวกเธอต้องแต่งงานกันแน่ๆ
So we are to be married tonight and then Father will be master of the Grange.ฉะนั้นเราจึงต้องแต่งงานกันคืนนี้ ท่านพ่อจะได้เป็น นายของบ้านเกรนจ์
You plan on livin' there, you're gonna have to marry the Queen.นายอยากจะอยู่ที่นั่น นายต้องแต่งงานกับราชินี
Why must you marry her? Can't you just take her and be done with it?ทำไมต้องแต่งงานด้วยล่ะ นอนกันแล้วก็สิ้นเรื่อง
I had no idea why I was made to dress as a female.ถึงผมจะไม่รู้ว่าทำไมผมต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิง
I still did not understand why I was required to be in drag.ผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องแต่งหญิง
Yes, they must marry. There's nothing else to be done.ใช่แล้ว พวกเขาต้องแต่งงานกัน มันไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะทำได้อีกแล้ว
She must be married in Longbourn church, where her friends can see her.หล่อนจะต้องแต่งงานที่โบสถ์ในลองบอร์น ที่ที่พวกเพื่อนของหล่อนจะได้เห็น
She's got skin problems. I don't- Plus, it's like 5-to-2 Morgan ends up marrying' her, you know what I mean?ไม่รู้ซิ เอา 5 ต่อ 2 มอร์แกนต้องแต่งกะเธอ
Will we be eating in restaurants that have dress codes?เราจะไปกินข้าวในสถานที่หรู ๆ ที่เราต้องแต่งตัวดี ๆ หรือเปล่า
Yeah. Gotta dress up for the parole officer.ใช่ ผมต้องแต่งตัว/ไปรับฑัณต์บน
Not any more, you're not. I've got deviants to see and a novel to finish.ไม่อีกต่อไปแล้ว ฉันต้องมาเจอกับเด็กบ้าๆ แล้วก็ยังต้องแต่งนิยายให้เสร็จอีก
They have to get dressed, wait in lines...พวกเขาต้องแต่งตัว ต่อเข้าแถว...
Here you must be in proper attire.ที่นี่คุณต้องแต่งตัวให้เหมาะสม
I need to marry a Jackie, not a Marilyn.ผมต้องแต่งงานกับแจ็คกี้ ไม่ใช่มาริลิน
I was on my honeymoon and then I had to set up house.หนูไปฮันนีมูนมา แล้วก็ต้องแต่งบ้าน
Tae-il! Do you know why I'm marrying him?แตอิล เธอรู้มั๊ย ทำไมฉันถึงต้องแต่งงานกับเขา
Our pursuers might be on our track so pretend to be a boy for a while Sureข้างนอนอาจมีทหารมาตามจับเราอีก ช่วงนี้เจ้าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายก่อน รู้มั้ย
No, not at all.ถ้าลูกอยากมีเพศสัมพันธ์ ลูกจะต้องแต่งงานก่อน
I've given 30 years and two marriages to this agency.ผมอุทิศเวลา 30 ปี และต้องแต่งงาน ถึง 2 ครั้ง เพื่อองค์กรนี้ ผมต้องเก็บกวาดขยะอยู่ใน 4 ทวีป และผมกำลังจะเกษียณในปีหน้า
Mom, am I really getting married?แม่คะ... หนุต้องแต่งงานจริงๆหรอคะ
You must marry within the year.ถ้าอย่างนั้น แกต้องแต่งงานภายใน 1ปี!
Just remember that you must marry within the year.แต่จำเอาไว้ว่า แกต้องแต่งงานภายใน 1ปี
It's only because you have to marry before the year's over, and I have to go to college if I don't get married.แต่เป็นเพราะว่าคุณต้องแต่งงาน ภายใน 1 ปี และฉันก็ยังต้องไปเรียนถ้าหากฉันไม่แต่งงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่องแต่ง
Back to top