ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้หนังสือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้หนังสือ*, -ตู้หนังสือ-

ตู้หนังสือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้หนังสือ (n.) bookcase
English-Thai: Nontri Dictionary
bookcase(n) ตู้หนังสือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bookcase (n.) ตู้หนังสือ See also: ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ Syn. bookshelf
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bookcase with a key.ตู้หนังสือที่ล็อคไว้
Italian bookcase in solid wood. First half of...ตู้หนังสืออิตาเลียนไม้เนื้อแข็งส่วนแรก...
Do you think it'd be all right if I looked in miguel's denถ้าผมขอดูที่ตู้หนังสือมิเกลจะเป็นไรมั้ยครับ
Is it behind this bookcase here?มันอยู่หลังตู้หนังสือนี่หรือเปล่านะ?
Mr. Oldman! Would you help me with the bookcase?คุณโอลด์แมน ช่วยผมที่ตู้หนังสือหน่อย
I wanna show you something on the other side of the bookcase.มีบางอย่างที่อีกด้านของตู้หนังสือ ที่ฉันอยากให้นายเห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้หนังสือ
Back to top