ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้กระจก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้กระจก*, -ตู้กระจก-

ตู้กระจก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้กระจก (n.) glass cabinet See also: aquarium
English-Thai: HOPE Dictionary
hallstandn. ตู้กระจกแบบหนึ่ง
showcase(โช'เคส) n. ตู้กระจกแสดงสินค้า,ตู้แสดง,สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่ง ของหรือคน. vt. แสดง,ทำให้เห็นจุดเด่น, Syn. exhibit
tape driveหน่วยขับแถบบันทึกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน/บันทึกข้อมูลจากหรือลงในแถบบันทึก (tape) การอ่านข้อมูลจากแถบบันทึกนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง หน่วยขับแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสุญญากาศ (อุปกรณ์นี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม (mainframe) เท่านั้น)
tape unitหน่วยแถบบันทึกหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) หรือบันทึกข้อมูลลงบนแถบบันทึก การอ่านข้อมูลจากเทปนั้นสามารถอ่านได้ทั้ง 2 ทิศทาง แต่การบันทึกจะสามารถทำได้โดยเดินเทปไปข้างหน้าเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น หน่วยขับเทปหรือแถบบันทึกนี้จะมีลักษณะเป็นเสมือนตู้กระจก มองเห็นวงล้อเทปสองวง และจะมีม้วนเทปร้อยติดอยู่ ส่วนหนึ่งของเนื้อเทปจะต้องร้อยผ่านหัวอ่าน/บันทึก การอ่านและบันทึกนั้นจะทำได้เร็วมากคือประมาณ 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที การหมุนของวงล้อจึงต้องอยู่ในตู้ที่เป็นสูญญากาศมีความหมายเหมือนกับ tape driveดู tape ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
window(n) หน้าต่าง,ช่อง,ตู้กระจกหน้าร้าน,กระจกหน้าต่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
display counter (n.) ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม See also: ตู้แสดง Syn. cabinet, museum case, exhibition
museum case (n.) ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม See also: ตู้แสดง Syn. cabinet, display counter, exhibition
showcase (n.) ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม See also: ตู้แสดง Syn. cabinet, display counter, museum case, exhibition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I am saying is let's use him.ตู้กระจกให้มัลค่อมสักหน่อย ที่ฉันกำลังพูดก็คือใช้เขาซะ
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น
It's.../ Stay off the glass there.มัน... อยู่ให้ห่างตรงตู้กระจกหน่อยสิ ผมเพิ่งจะเช็ดกระจกนะ
We change their lives and,uh, showcase the fall collections.เราก็เปลี่ยนพวกเขาให้มีชีวิตชีวาและก็ โชว์ในตู้กระจกเป็นคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วงยังได้
I mean, where's the mood lighting, the glass case with 50 samurai swords?ผมคาดหวังว่าจะมี แสงไฟสลัวๆ ตู้กระจกที่มีแต่ดาบซามูไร
We believe it's likely due to the clamp failure in the lab, which caused a temporary change of air pressure in Calvin's box.เชื่อว่าเนื่่องจาก การขัดข้องของแคลมป์ในแล็บ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแรงกดดันในตู้กระจก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้กระจก
Back to top