ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื่นขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื่นขึ้น*, -ตื่นขึ้น-

ตื่นขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นขึ้น (v.) wake up See also: be awake Syn. ตื่น Ops. หลับลง
English-Thai: HOPE Dictionary
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
up(อัพ) adj. ขึ้น,ขึ้นไป,อยู่ชั้นบน,ตั้งตรง,อยู่เหนือ,อยู่สูงกว่า,ลุกขึ้น,ตื่นขึ้น,ขึ้นหน้า,เกิดขึ้น,มากขึ้น,ขึ้นเหนือ,เกลี้ยง,แน่นหนา,เร่าร้อน,ไปตามลม,ให้หมด,ให้เสร็จ,ถึงที่สุด,โดยสิ้นเชิง. vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,ยกเว้น,ทำให้ดีขึ้น. vi. เริ่ม,ริเริ่ม
uprising(อัพ'ไรซิง,อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ,การกบฏ,การจลาจล,การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การสูงขึ้น,การตื่นขึ้น,การตั้งขึ้น., Syn. insurrection,revolt
English-Thai: Nontri Dictionary
uprise(vi) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ลอยขึ้น,ปรากฏขึ้น,เลื่อนขึ้น
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wake up (phrv.) ตื่นขึ้น See also: ตื่น
get up with (phrv.) ตื่นขึ้นด้วย See also: ลุกจากเตียงด้วย (โดยเฉพาะหลังตื่นนอน)
wake to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะ See also: โดนปลุกจาก Syn. awake to
get up to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะเสียงของ Syn. get up, get up with
arouse (vt.) ปลุกให้ตื่นขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sooner or later, you always have to wake upไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
You need to wake up, Tomทอม คุณต้องเข้าใจนะ (ตื่นขึ้นมาได้แล้ว)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I-- who love what I do-- woke up early and couldn't stop thinking about the ring box he stole from Amy Dampier's living room.ฉัน คนที่รักงานที่ทำ ตื่นขึ้น แทบจะหยุดคิดเรื่อง กล่องแหวนที่ถูกขโมย จากห้องรับแขกเอมี่ แดมเพียร์ไม่ได้
Newt, get up. Come on, let's go. Frypan, Aris.นิวท์ ตื่นขึ้น เร็ว ฟลายแพน แอริส
Wake up! Find the skull!ตื่นขึ้น หากะโหลกให้เจอ
Wake up, please. Come on, Henry. Come on.ตื่นขึ้น ได้โปรด ตื่นสิเฮนรี่ ตื่นสิ ลูกทำได้
You wanted to know why I was invisible all these years?ตื่นขึ้นพร้อมกับความทรงจำที่หายไป ปวดหัวอย่างร้ายกาจ
Wake up, Dr.Jones, wake up!ตื่นขึ้นมา Dr.Jones ตื่นขึ้นมา!
Roll out of bed, eat a croissant, shop for two hours, take a nap in the Louvre, eat another croissant, shop for two hours.ตื่นขึ้นมา กินครัวซองต์ ช็อปปิ้งสัก 2 ชม. แอบงีบในลูฟร์ กินครัวซองต์ ช็อปอีก 2 ชม.
Woke up and you were gone. Where you been?ตื่นขึ้นมา นายก็ไปแล้ว ไปไหนมาน่ะ?
I drank too much, passed out, woke up in the drunk tank of the county jail with a scratch on my leg.ตื่นขึ้นมา อยู่ในห้องขัง ที่อยู่ในเมือง พร้อมกับรอยข่วนที่ขา
Wake up. You have to wake up.ตื่นขึ้นมา แม่จะต้องตื่นขึ้นมาสิ
Finding myself awake at 3 in the morning.ตื่นขึ้นมาค้นหาตัวเองตี 3
Wake up, you piece of shit!ตื่นขึ้นมาคุณชิ้นส่วนของอึ!
Wake up, you worthless sod.ตื่นขึ้นมาคุณสดไร้ค่า
Wake up, can you hear me?ตื่นขึ้นมาคุณสามารถได้ยิน ฉัน?
I woke up in free fall. You?ตื่นขึ้นมาตอนกำลังตก\\แล้วคุณล่ะ
What are you doing up? Tarot cards like to be read in the middle of the night, and I need them to cooperate.ตื่นขึ้นมาทำอะไรคะ? ไพ่ทาโร่มันจะแม่นมาก ถ้าดูตอนกลางดึกน่ะ
Wake up on fire recently?ตื่นขึ้นมาบนกองไฟเมื่อเร็ว ๆ นี้ใช่มั้ย?
WAKING UP IN THIS BED,ตื่นขึ้นมาบนเตียงนี้
Wake up, Willie, wake up.ตื่นขึ้นมาวิลลี่ตื่นขึ้นมา
Waking up in the future like that, it's like time travel.ตื่นขึ้นมาเจอกับอนาคตแบบนี้ เหมือนการเดินทางข้ามเวลาเลยน่ะคะ
Wake up, we're here.ตื่นขึ้นมาเราอยู่ที่นี่.
I woke up in a hospital in El Paso.ตื่นขึ้นมาใน รพ. ที่เอล พาโซ
Woke up one morning, realized I was paid to guard a bunch of jerks from wall street who were robbing everybody blind.ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่ง ฉันพึ่งรู้ว่าฉันถูกจ้าง เพื่อไปปกป้องไอ้พวกงี่เง่าทั้งหลาย จากวอลล์สตรีท ไอ้พวกที่ปล้นคนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
Waking up in the middle of the night screaming?ตื่นขึ้นเพราะเสียงร้องกลางดึก
Rise for your masterตื่นขึ้นเพื่อนายของเจ้า
I'd wake up and run to my parents.ตื่นขึ้นแล้ววิ่งไปหาพ่อแม่
Let's kill it before it wakes up.เถอะฆ่ามันก่อนที่จะตื่นขึ้นมา
Let her wake up!ปล่อยให้เธอตื่นขึ้นมา!
W-W-Wake me up. Wake me up!ไห้ฉันตื่นขึ้นมา ปลุกฉัน!
And with his eyes closed, there was no life in his face.มีชีวิตบนใบหน้าของเขาไม่มี ตื่นขึ้นมาคนเก่า
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก
I didn't mean to wake everybody up.{\cHFFFFFF}ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะตื่นขึ้น
And I ought to be real glad when I wake up, too.ผมคงจะดีใจมากถ้าผมตื่นขึ้น
Sometimes I wake up and don't know where I am. I don't talk to anybody.บางครั้งผมตื่นขึ้นและไม่ทราบว่าผมอยู่ที่ไหน ผมไม่ได้พูดคุยกับใคร
Oh, mister, wake up. Please, mister...โอ้นายตื่นขึ้นมา กรุณานาย ...
You drink blood, you not wake up from nightmare.คุณดื่มเลือดของคุณจะไม่ตื่นขึ้นมาจากฝันร้าย
Willie, Willie, wake up!วิลลี่วิลลี่ตื่นขึ้นมา!
Chambers is making his move.แชมเบอร์ตีตื้นขึ้นมาแล้ว
Are you awake, shidoshi?คุณตื่นขึ้น shidoshi?
You'll be like the Sleeping Beauty and only wake up when I kiss youเขาเป็นเหมือนเจ้าชายนิทรา และตื่นขึ้นเมื่อแม่จูบเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื่นขึ้น
Back to top