ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีแตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีแตก*, -ตีแตก-

ตีแตก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีแตก (v.) break through See also: breach
English-Thai: HOPE Dictionary
pash(แพช) vt. ตีแตก,ตีจนละเอียด n. ศีรษะ,หัว,ตัณหา,อารมณ์เร่าร้อน,กิเลส
shiver(ชิพ'เวอะ) vi. สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น (ใบเรือ) ปลิวสะบัด,แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,แตกออก,ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ตีแตก n. การสั่น,การสั่นระริก,ตัวสั่น,เศษ,ชิ้นที่แตก,เศษที่แตก, See also: shiverer n. shiveringly adv.
smash(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้แตกละเอียด,ตีแตกละเอียด,ทำลายสิ้นเชิง,ตีอย่างแรง,ตีแตกพ่าย,ขว้างอย่างแรง,เหวี่ยงอย่างแรง,ชนอย่างแรง,ชนพัง,แตกละเอียด,การล้มละลาย,ความหายนะทางการเงิน,การประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวง,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,น้ำผลไม้คั้น. adj. เกี่ยวกับความสำเร็จอย่างมาก
stave(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผ่นไม้แคบบางที่ใช้ทำถัง ขั้นบันไดหรืออื่น ๆ ,ขั้นบันได,ไม้ตะบอง,ไม้เท้า,ชั้น,บทกวีบทหนึ่ง,บทหรือประโยคของบทกวี, (ดนตรี) เส้นขวางบันไดเสียง5เส้น. vt. ทำแตก,เจาะทะลุ,ทำบู้บี้,ตีถังเหล้าแตก. vi. ถูกตีแตก,ถูกเจาะทะลุ,เดินด้วยจังหวะรวดเร็ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rout (vt.) ตีแตกพ่าย Syn. beat, defeat, conquer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only battle I seen, we was in retreat.ฉันออกรบแค่ครั้งเดียว แล้วเราก็ถูกตีแตก
I have had more than enough experience dealing with pirates!ก็จะพบว่ามันแข็งแกร่งไม่มีทางตีแตก
Ten years ago I was doing bong hits and playing Donkey Kong.10 ปีที่แล้วตอนผมเล่นตีแตก เล่นดองกี้ คอง
How could a containment system as secure as Cocytus be neutralized?ทำไมระบบป้องกันที่แน่นหนาเทียบเท่ากับโคไคตัสถึงถูกตีแตกได้?
I was in King's Landing after the sack, khaleesi.ข้าอยู่ที่คิงส์แลนดิงตอนถูกตีแตก คาลีซี
I replaced the doorjamb and the striker plate.ผมได้ทำการเปลี่ยนประตูที่ถูกพัง แล้วก็กระจกที่ถูกตีแตกเรียบร้อยแล้ว
It's about to break.ซึ่งกำลังจะโดนตีแตกแน่ ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีแตก
Back to top