ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดร่างแห

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดร่างแห*, -ติดร่างแห-

ติดร่างแห ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดร่างแห (v.) get involve See also: affect by bad situation
English-Thai: Nontri Dictionary
implicate(vt) เกี่ยวพัน,ติดร่างแห,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are already implicated enough.คุณเข้ามาติดร่างแหมากพอแล้ว
So, unless you wanna work retail for the rest of your life, and by the way, drag me down with you in the Process, i would suggest that you grow up.นอกจากถ้านายทำแบบนี้ แล้วลากฉันติดร่างแหไปด้วย นายต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ว
Badly, as in...จะติดร่างแหไปด้วยถ้ามันจบไม่สวย
They fall a big numbers anybody with meใครที่อยู่กับฉันจะต้องติดร่างแหไปด้วย
I don't want you get tangled up in this stay away from himไม่อยากให้คุณติดร่างแหด้วย อยู่ห่างเขาไว้
I'm tired of being caught in the tangle of their lives.เบื่อต้องมาติดร่างแหชีวิต อันยุ่งเหยิงไปด้วย
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ
She'd be implicated, too.เธอจะติดร่างแหไปด้วย
I flashed and made Agent Walker accompany me while pursuing a suspect.ผมแว้บแล้วสายลับวอล์คเกอร์ติดร่างแหไปด้วย ตอนติดตามผู้ต้องสงสัยน่ะครับ
You rat him out, he takes you with him.คุณปากโป้งเรื่องเขา เขาเอาคุณติดร่างแหไปด้วย
Maybe you hit her too hard, she stopped breathing, you were stuck, weren't you?บางทีนายซ้อมเธออย่างหนัก เธอหยุดหายใจ นายเลยติดร่างแห ใช่มั้ย?
Do you have to drag Simon down with you?จะต้องลากไซม่อน ให้ติดร่างแหไปด้วยเหรอ
You screw this up, I won't let it get to me.นายทำมันพังเอง ฉันไม่ยอมติดร่างแหด้วยนะ
I don't suppose they'd let us be cell mates.ฉันไม่ยอมติดร่างแหกับคุณไปด้วยแน่
Yeah, Hanna pretty much does whatever she wants, so I figured I would get onboard.ใช่ แฮนน่่ามักทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ผมก็เลยติดร่างแหไปด้วย
They'll do anything to avoid jail time.พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ติดร่างแห
He came to Europe from a refugee camp when he was 16, drifted around until he was implicated in the murder of a Somali community leader in northwest London.เขามาที่ยุโรปพร้อมกับแคมป์ผู้อพยพ ตอนอายุ 16 ก็ดิ้นรนไปเรื่อย จนกระทั่งตัวเองติดร่างแห ในการฆาตกรรมหัวหน้าชุมชนโซมาลี
I keep thinking, if Conrad were engaged in some impropriety, couldn't we all be implicated?ฉันได้แต่คิดว่าถ้าคอนราด มีส่วนรู้เห็นในเรื่องที่ไม่เหมาะสมพวกนี้ เราจะไม่ติดร่างแหไปด้วยเหรอคะ
I just keep thinking about what you said to me last night, about being implicated in what my father's done.ผมแค่ยังคิดถึงเรื่องที่ คุณพูดกับผมเมื่อคืนน่ะ ที่ว่าเราอาจติดร่างแห ไปกับสิ่งที่พ่อผมเป็นคนก่อ
You had a big problem and you thought you'd make it my problem, too. Is that it?เจอเคสอาการหนัก ก็เลยลากฉันติดร่างแหไปด้วยสินะ ใช่ไหม
Jack wasn't, of course. But he could get caught up in it.แจ็คไม่หยาบคาย แต่ก็ติดร่างแหไปด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดร่างแห
Back to top