ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดยาเสพติด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดยาเสพติด*, -ติดยาเสพติด-

ติดยาเสพติด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดยาเสพติด (v.) be addicted to drugs
English-Thai: HOPE Dictionary
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie)
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
hooked(ฮุคทฺ) adj. คล้ายตะขอ,งอคล้ายตะขอเป็นตะขอ,ติดยาเสพติด,ถูกครอบงำ
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา
strung(สทรัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ string, strung out ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง
user(ยู'เซอะ) n. ผู้ใช้,สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ,ผู้ติดยาเสพติด
English-Thai: Nontri Dictionary
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
candied (sl.) ติดยาเสพติด (โคเคน)
flaky (sl.) ติดยาเสพติด (โคเคน)
drug taker (n.) ผู้ติดยาเสพติด
user (n.) ผู้ติดยาเสพติด Syn. drug taker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
Then he began to pity the great fish he had hooked.จากนั้นเขาก็เริ่มที่จะสงสาร ปลาที่ดีที่เขาเคยติดยาเสพติด
You're hooked, Max.คุณกำลังติดยาเสพติด แม็กซ์
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร?
He looks like an addict.เขามีลักษณะเหมือนติดยาเสพติด
We're hooked in live.เรากำลังติดยาเสพติดในการถ่ายทอดสด
And Ji-hoon could become a drug addict and join the mafia.และ จี-ฮุนจะกลายเป็น คนติดยาเสพติดและเข้ากลุ่มกับอันธพาล
You should see my sister, she's she's very beautiful, but she's lost in drugs and...คุณน่าจะเห็นน้องสาวฉันนะ เธอ... ...เธอเป็นคนที่สวยมาก แต่เธอหลงไปติดยาเสพติด...
Oh, will you stop, please? Just go get hooked up.โอ้คุณจะหยุดได้ไหม เพียงแค่ไปที่ได้รับการติดยาเสพติด
Maybe I should've hooked him up to Bessie and then...บางทีฉันควรจะ ได้ติดยาเสพติดเขาถึงเบสซี่ ... ... และแล้ว ...
Didn't even know my own brother turned into a junkie.ไม่รู้แม้แต่ว่าน้องในใส้ ติดยาเสพติดด้วยซํ้า
Addiction has ruined your life.การติดยาเสพติดได้ทำลายชีวิตของแก .
When you're neither a disgrace to the bureau nor a drug addict good things happen.เมื่อคุณเสียหน้าให้สำนักงาน ไม่มีผู้ติดยาเสพติดยา, สิ่งดีๆที่สามารถเกิดขึ้น เขาเป็นผุ้บริสุทธิ์ มาร์ค
You can never trust a drug addict.คุณไม่มีทางไว้ใจคนติดยาเสพติดได้หรอก
Okay, then, let's assume there's a second cell phone.เช่นแอปเปิ้ลพายและเชฟโรเลต เขาอาจจะติดยาเสพติด
Why should I be penalized because of your sloppiness? Look, that is completely uncool, all right?แันเป็นคนปรุงยา แต่ที่ฉันบอกได้ก็คือ แกมันแค่ไอ้ขี้ยาติดยาเสพติด
"Ed, my kid's on dope."เอ็ด,ลูกผมติดยาเสพติด.
Widower, one kid Son at Berkleyเขาอยู่คนเดียว ลูกหนึ่งคน ลูกชายติดยาเสพติด
Which means that you met him in narcotics anonymous.นั่นแสดงว่าเธอเคยเจอเขาที่ สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนาม
Black holes, according to Hawking, don't scramble information.นั่นคือปี 1981 และจากเวลาไปข้างหน้านั้น ผมได้รับการติดยาเสพติด
I've been an adventure addict my whole life.ผมเคยติดยาเสพติดการผจญภัยชีวิตทั้งหมดของฉัน
He's a fucking' reefer addict.เขาติดยาเสพติดกัญชาครับ '.
Well, you could say it started out as an exercise and became an addiction.ก็คุณอาจจะบอกว่ามันเริ่มต้นจาก การออกกำลังกายและกลายเป็นติดยาเสพติด
You hooked up with that?คุณติดยาเสพติดกับที่?
What is it that you're addicted to?มันคืออะไรที่คุณกำลังติดยาเสพติด
I'm addicted to them.ฉันติดยาเสพติดให้กับพวกเขา.
Curing addiction doesn't happen overnight, it's a process.บ่มติดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้น ในชั่วข้ามคืนก็กระบวนการ.
There are sex addiction programs and treatment centers that I can recommend.มีโปรแกรมที่ติดยาเสพติดทางเพศเป็น และศูนย์การรักษา ที่ฉันสามารถขอแนะนำ.
It's my addiction.มันติดยาเสพติดของฉัน.
She's hooked on energy shots.เธอติดยาเสพติดภาพพลังงาน.
I was hooked in seconds.ฉันได้รับการติดยาเสพติดในไม่กี่ วินาที
I'm a sex addict, too.ฉันติดยาเสพติดทางเพศมาก เกินไป
Well, there are worse things to be addicted to than sex.ดีมีสิ่งที่เลวร้ายที่จะติดยาเสพติด กว่าเซ็กซ์
They hooked me up to Megatron, and that mind wasn't as dead as they thought.พวกเขาติดยาเสพติดฉันถึงเมกะท และจิตใจที่ไม่ได้เป็นตายเป็นพวก เขาคิดว่า
Are we hooked up to the same computer screen?ที่เราติดยาเสพติด กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เก็ยวกัน ได้หรือไม่
Watergate, the invention of the pill, the White Album.วอเตอร์เกท ผู้ติดยาเสพติด White Album

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดยาเสพติด
Back to top