ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดปาก*, -ติดปาก-

ติดปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดปาก (v.) accustom to See also: be habitual for the use of a word or phrase, on the lips of Syn. ชินปาก, เคยปาก
ติดปาก (adj.) popular See also: favorite, hit
English-Thai: Nontri Dictionary
catchword(n) คำพูดติดปาก,คำขวัญ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
catch phrase; catchwordคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
catchword; catch phraseคำพูดติดปาก, คำคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The players kidded him, called him "Shoeless Joe", and the name stuck.ผู้เล่นคนอื่นเลยเรียกเขาว่า "เท้าเปล่าโจ" และเรียกติดปากกันมาต่อจากนั้น
What's on your lip?อะไรติดปากคุณหนะ? มีอะไร?
I didn´t know it was gonna catch on like it did.ไม่คิดว่าจะติดปากขนาดนี้
Because of the bitter aftertaste?เพราะรสขมมันติดปากงั้นเหรอ
No. Because once you've tasted it, that's all you want to drink.เปล่า ,รสขมแม้จะติดปากแต่รสชาตินั้นติดใจ
Thanks. There are, like, famous things we say because he wrote them.มีคำคมติดปากเยอะเลยที่เขาเป็นคนเขียน
What? Do I have something on my lip?อะไร มีอะไรติดปากฉันเหรอ
Oh,walter,you got a little right there.อุ๊ย วอลเตอร์ติดปากนิดนึงฮ่ะ
Well, it did tend to stick in your head.มันมีแนวโน้ม ที่จะเป็นเพลงติดปากในหัวสมองนาย
I got a wire. Speak into the mike, bitch.ผมติดเครื่องดักฟัง พูดไมค์ติดปาก สารเลว
It's a smilodon, better known as a sabre-toothed cat.มันคือ สไมโลดอน หรือเรียกกันติดปากว่า เสือเขี้ยวดาบ
"Van de kamp" trips off the tongue."แวนดีแคมป์" มันติดปาก
That's disturbing to see. Good. Secondly, when I get the job at the new hotel,นายมีเศษเค้กติดปากอยู่
Always have to have the last word.มีคำพูดติดปาก คำสุดท้ายอยู่เสมอ
"Facebook me" was a common expression after two weeks.ภายในสองอาทิตย์ก็มีคำฮิตติดปากว่า "เฟสบุ๊คฉันที"
She appeared in the distance[คำพูดติดปาก บลิงกลูท็อป] มีอีกไหม? อ่า มีอีกอย่าง
It's the talk of capua.เรื่องนี้กำลังติดปากคน Capua
It is the unspoken glue that separates us from jackals and hyenas, all right?กาวติดปากพูดไม่ออกแล้วสิ นั่นแหละที่แยกเราออกมาจาก ไอ้พวกเสือร้ายควายเปลี่ยว
Fairly certain it will catch on as it fills a desperate need.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเดี๋ยวก็ติดปากกัน เพราะมันเป็นที่ต้องการ
It's become a habit. What can I say?มันติดปากแล้วอ่ะ จะให้ผมพูดอะไรล่ะ?
Before we all get one of those disgusting things on our lips!เดี๋ยวเอาเชื้อโรคมาติดปากพวกเรา
We're like robots exchanging catchphrases and references.เราเหมือนหุ่นยนต์กำลังแลกเปลี่ยน วลีติดปากและเครื่องหมายอ้างอิง
People always say they're gonna get together, and they never do, so I called Christie.คมมักจะชอบพูดติดปากว่า แล้วมาสังสรรค์กันบ้างนะ แต่เอาเข้าจริง ก็ไม่นัดกันสักที ผมก็เลยโทร.หาคริสตี้
I've never seen him without a big stogie in his mouth.ฉันเห็นเขาคาบซิการ์ถูกๆติดปากตลอดด้วย
A girl has many names on her lips--เด็กสาวมีชื่อติดปากมากมาย --
You know a criminal's motto, Detective, "I didn't do it."คุณก็รู้ พวกอาชญากรชอบพูดติดปากว่า "ผมไม่ได้ทำ"
Say your catchphrase.พูดวลีติดปากของคุณสิ
I recognized your catchphrase, "Tonight we dine in hell!"ฉันจำคำพูดติดปากนายได้ "คืนนี้เราจะกินข้าวกันในนรก"
When they seized it from this drug lord, he was apparently some hard-core Elvis fan, the name just kinda stuck.ตอนที่พวกเขายึดมันมาจากพ่อค้ายา เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เอลวิส ชื่อนั่นเรียกกันติดปาก
Sorry I spoke in a foreign language.โทษที คำมันติดปากน่ะ
That's what my father says.คำพูดติดปากของพ่อข้า
The "catchphrase" verse, as it's now known. Yeah. Oh.- ท่อน "ติดปาก" อย่างที่รู้จักกันตอนนี้
I had been working on a catchphrase... Mmm-hmm.ผมคิดคำติดปากมาพักหนึ่ง
Usually one catchphrase in a hit. He dropped, like, 30 on us in one night.ปกติเพลงหนึ่งมีคำพูดติดปากคำเดียว เขารัว 30 คำในคืนเดียว
Because when you have a catchphrase, the world is catched by your phrase.เพราะเมื่อคุณมีคำติดปาก ทั้งโลกก็ติดปากคำของคุณ
He claims he wrote my famous catchphrase verse.เขาอ้างว่าเป็นคนแต่งท่อนติดปาก ที่โด่งดังของผม
It's what I got for writing Conner's famous catchphrase verse.ได้มาจากการเขียนท่อนติดปาก อันโด่งดังของคอนเนอร์ไง
Why can't you admit that I wrote the "catchphrase" verse?ทำไมนายยอมรับไม่ได้ว่า ฉันเป็นคนเขียนท่อนติดปาก
That you helped with the "catchphrase" verse?ว่านายช่วยแต่งท่อนติดปากเหรอ
Fine, you helped with the "catchphrase" verse, all right?ก็ได้ นายช่วยแต่งท่อนติดปาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดปาก
Back to top