ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดนิสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดนิสัย*, -ติดนิสัย-

ติดนิสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of) Syn. ทำเป็นนิสัย
ติดนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of) Syn. ทำเป็นนิสัย
ติดนิสัย (v.) have the habit (of) See also: be in the habit (of) Syn. ทำเป็นนิสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
appetence(แอพ' พิเทินซฺ) n. ความอยากอย่างมากตามธรรมชาติ, แนวโน้มของสัญชาตญาณ, การดึงดูด, ความสัมพรรค, การติดนิสัย (intense desire)
habit-formingadj. ทำให้ติดนิสัย,ทำให้เกิดความเคยชิน
recidivism(รีซิด'ดะวิสซึม) n. การกระทำผิดติดนิสัย,การกระทำซ้ำจนติดนิสัย, See also: recidivist n. recidivistic adj. -recidivous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
third convictionการตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's growing on me. How close are we? Almost there.ติดนิสัยซะแล้วสิ เราใกล้ถึงหรือยัง?
Doesn't work well with others.ติดนิสัยหักเหลี่ยมโหด
Twenty-six years buried in the jungle and I still became my father.26ปี ที่ฉันติดอยู่ในป่า... ... ก็ยังอุตส่าห์ติดนิสัยพ่อมาได้
I think we've had a bad influence on her.ฉันว่าเธอติดนิสัยไม่ดีจากเราแล้วละ
Aye, she gets that from me.สงสัยจะติดนิสัยจากฉันน่ะ
So I've gotten used to holding onto secrets.เพราะงั้นผมถึงติดนิสัย การเก็บความลับ
Sorry but I got this old habit of getting naked when I change.โทษทีว่ะ แต่ฉันติดนิสัยต้องโป๊เวลาเปลี่ยนเสื้อน่ะ
My father is a cop, force of habit.พ่อฉันเป็นตำรวจ เลยติดนิสัยน่ะค่ะ
You're an egotistical asshole.คุุณมันติดนิสัยข่มคนอื่นคนสารเลว.
{\pos(192,190)}This is... {\pos(192,210)}starting to become a habit.นี่จะเป็น... เริ่มที่จะกลายเป็นติดนิสัย
It is kind of a crutch. I've never been on a boat before.มันติดนิสัยน่ะ ฉันไม่เคยขึ้นเรือมาก่อนเลย
Sorry. I'm out of the habit from summer.โทษที ผมติดนิสัยเดิมมาจากปิดเทอม
I guess we're in the habit of keeping secrets now.ช่วงนี้เราคงติดนิสัยมีความลับกัน
Like Bernie.คุณรู้ไหมว่าคนจะติดนิสัย หนึ่งที่ทำให้คุณหงุดหงิด
Sorry, old habits.ขอโทษด้วย มันติดนิสัย
Know why habit rhymes with rabbit?รู้มั๊ยว่าทำไมกระต่ายถึงติดนิสัยบ๊องๆอย่างนั้น
Someone's playing a little too much poker.สงสัยจะติดนิสัยมาจากวงโป๊กเกอร์
It's a habit I learned while working for the Chairman.ผมติดนิสัยนี้จากการทำงานให้ท่านประธานใหญ่ครับ
You can't afford a drug habit.นายไม่สามารถติดนิสัยติดยาแล้ว
I'm sorry, it's like a bad habit. I get started and then I can't stop and then I can't--โทษที ติดนิสัยจ้อ ได้เริ่มพูดแล้ว...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดนิสัย
Back to top