ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดขอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดขอ*, -ติดขอ-

ติดขอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดขอ (v.) hook See also: connect with a hook, be caught by a hook Syn. ติดตะขอ
English-Thai: Nontri Dictionary
tag(n) แผ่นกระดาษ,ป้ายติดของ,การเล่นเอาเถิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ficepital Groveกระดูกต้นแขนส่วนเป็นที่ติดของหัวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
edge (vt.) ติดขอSee also: ใส่ขอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Owes you almost thirty years of birthday gifts.ติดของขวัญวันเกิดเธอ เกือบสามสิบชิ้น
And then I jumped back for the final quarter of the NBA finals. Courtside, of course.ติดขอบสนาม ทั้งหมดเสร็จก่อนเที่ยง
Not for shoelaces or a stick of gum. Now, you got that?ไม่ได้สำหรับเชือกผูกรองเท้าหรือติดของเหงือก ตอนนี้คุณได้ที่?
I was one of the insatiables... the ones you'd always find sitting closest to the screen.ผมเป็นคนหนึ่ง ในพวกบ้าจัด ที่คุณจะเห็นพวกเขา นั่งติดขอบจอตลอด
Well, without the drugs, the dealer walked.เอาล่ะ ไม่มียาเสพติดของกลาง พ่อค้ายาก็เลยลอยนวล
Isn't it amazing how much of life turns on whether the ball goes over the net or comes right back at you?มันไม่ใช่เรื่องแปลกใจสักเท่าไหร่ มันก็เหมือกับลูกเทนนิส ว่าจะข้ามตาข่ายไป หรือจะติดขอบตาข่ายตกอยู่ฝั่งเรา
You said all you wanted was to help me control my addiction.คุณพูดว่าต้องการช่วยผมควบคุมการเสพติดของผม
You've taken control of your addiction in a way that few people do.คุณควบคุมอาการเสพติดของคุณ ในแบบที่คนน้อยคนนักจะทำได้
But I know that you will, because I believe that we've found a true substitute for your addiction.แต่ฉันรู้ว่าคุณทำอยู่แล้วล่ะ เพราะฉันเชื่อว่าเราเจอสิ่งที่มาทดแทน อาการเสพติดของคุณได้แล้ว
You -- you are more dangerous than my addiction will ever be.คุณอันตรายกว่าอาการเสพติดของผมอีก นั่นบอกหลายอย่างเลย
And I don't want you coming anywhere near me or my addiction.และผมไม่ต้องการให้คุณมาใกล้ผม หรือข้องเกี่ยวกับอาการติดของผมอีก
Would you please help me with this stupid thing?ลูกจะมาช่วยแม่ติดของบ้า ๆ นี้ได้มั้ย
You need to check into your sober-living facility, get some time.เธอต้องไปตรวจดูการบำบัดยาเสพติดของเธอ ในบางครั้ง
Mexicans tried to expand their Oakland dope base.พวกเม็กชิกันพยายามจะขยายอณาเขต ฐานยาเสพติดของพวกเขาโอคแลนด์
Nurses always get the good stuff take it you're aware of the lab's random drug testing policy?พวกพยาบาลมักมีอะไรดี ๆ เสมอ เอาไปด้วย คุณยังคงรู้ถึงนโยบาย\ การสุ่มตรวจสารเสพติดของห้องแล็บไหม?
Sail me down your chocolatey river of meth!ร่องเรือลงแม่น้ำไปดู โรงงานช็อกโกแลตยาเสพติดของนาย
It's not even there anymore. I cleaned it all out.แต่เราจะไม่ยอมมีส่วนรู้เห็น กับยาเสพติดของแก
Are you lovers? [scoffs] no.แล้วเธอได้จ่ายค่ายาเสพติดของคุณด้วยไหม
We will celebrate your acceptance tonight at the operพวกเราจะฉลองการสอบติดของลูกที่โอเปร่า
His attachment to you is irrational.การยึดติดของเขามันไร้เหตุผล
Makeovers are like crack to me. Uh-huh. My suggestion...แปลงโฉม เป็นยาเสพติดของฉัน ให้แนะนำนะ...
I don't want this guy getting comfortable. And I don't want him on edge,Rick.และผมไม่ต้องการจะบีบเขาไปติดขอบ ริค
I think we should do what you've been saying all along...ดังนั้นการทำงานเกาะติดของเขา จะทำให้เราได้ข้อมูลของแอดดี้อย่างใกล้ชิดเลย... ฉันคิดว่าเราควรทำอย่างที่คุณ พูดมาตลอดทาง...
They decided they want to be in the scrip-dope business.พวกมันต้องการใบสั่งยาเสพติดของธุรกิจ
To be your drug mule?เพื่อจะล่อยาเสพติดของคุณ?
Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!ยินดีต้อนรับสู่การแสดง ตระหนักภัยยาเสพติดของกรีนเดล!
But did you know that sugar is like baby meth?แต่เธอรู้มั้ยว่าน้ำตาลคือยาเสพติดของเด็ก?
But I do know a guy who knows a guy who's, like, marginally into the fight thing.แต่ฉันรู้จักใครบางคนที่รู้จักใครบางคน ที่ เหมือนกับว่า เคยอยู่ติดขอบสนาม \การต่อสู้แบบนั้นน่ะ
According to her credit card statement, she paid for a couple of nights here last week.ตามข้อมูล การใช้บัตรเครติดของเธอ เธอจ่ายค่าที่พัก 2 คืน เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
Her addiction counselor has called for a family therapy session this evening.ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเสพย์ติดของเธอ ต้องการ ให้มีการบำบัดแบบครอบครัว เย็นวันนี้
You're like a dope fiend who thinks he can deal with his own addiction by making another addict go straight.คุณก็เหมือนคนเสพติดยา ที่คิดว่าตัวเองสามารถรับมือกับ การเสพติดของตัวเองได้ โดยการสร้างการเสพติดใหม่ขึ้นแทน
I'm not sticking my hand in horse urine.ฉันไม่ได้ติดของฉัน มือในปัสสาวะม้า
Here. Here, here, here. Okay, great.โอเคดีคุณมียาเสพติดของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องฆ่าพวกเรา
You take my drugs.คุณใช้ยาเสพติดของฉัน คุณทำให้ฉันข้ามพรมแดนเข้าไปในน
It's my addiction.มันติดยาเสพติดของฉัน.
Plus, she lets me mount her..พลัสเธอให้ผมติดของเธอ ...
I'm a drug smuggler eluding the DEA, or I'm the DEA chasing after a drug smuggler.ที่จริงพี่ทำงานลักลอบค้ายา หลบหนีพวกหน่วยปรามปราบยาเสพติดของสหรัฐอยู่ หรือพี่เป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดที่ไล่ตามพวกลักลอบข้ายา ดีละ
In the event of a vehicular accident, they're required to report to result of the driver's tox screen.กรณีที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องรายงานผล การตรวจสารเสพติดของผู้ขับขี่
Looks like we got Felix Garcia's drug dealer.เหมือนว่าพวกเราจะได้ตัว นายหน้าค้ายาเสพติดของเฟลิกซ์แล้วล่ะ
That was the Canadian drug agency.หน่วยยาเสพติดของแคนาดาน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดขอ
Back to top