ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำแหน่งงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำแหน่งงาน*, -ตำแหน่งงาน-

ตำแหน่งงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำแหน่งงาน (n.) vacancy See also: job, position, work
ตำแหน่งงานว่าง (n.) vacancy
English-Thai: HOPE Dictionary
consulate(คอน'ซะลิท) n. สถานกงสุล,ตำแหน่งงาน/อำนาจของสถานกงสุล
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด,การเปิดเผย,ที่โล่ง,กลางแจ้ง,รูเปิด,ช่อง,การเริ่ม,ตอนแรก,การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์,ตำแหน่งงานที่ว่าง,โอกาส,การเปิดเกม, Syn. hole,gap,start
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
billet (n.) ตำแหน่งงาน Syn. job, position
slot (n.) ตำแหน่งงาน
opening (n.) ตำแหน่งงานที่ว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to give him a job. Take good care of him. Thank you.ฉันอยากให้คุณหาตำแหน่งงานให้เขา และดูแลเขาให้ดีด้วย!
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย
Actually, I'd like to fill out an application.จริงๆแล้วผมกำลังหาตำแหน่งงานว่าง
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม
One that carries a great deal of responsibility and pays accordingly.หนึ่งในนั้นมีตำแหน่งงาน ที่ต้องรับผิดชอบดูแลด้านการเงิน
The bureau has made this case a top priority, which means it can make or break a career-- my career-- so stop whining and go out and get me something on patty hewes.ทำไม? รัฐยกคดีนี้เป็นเรื่องสำคัญสุด\ ซึ่งหมายความว่ามันมีผลต่อตำแหน่งงาน ตำแหน่งของผม
However, your position here at Wertheimer's no longer available.แต่ทว่า ตำแหน่งงานของคุณที่นี่ ที่เวอร์ไธเมอร์ไม่มีอีกต่อไปแล้ว
And those of you who aren't?แล้วก็พวกคุณคนที่ทำไม่ได้ดี คุณคงต้องรักษาตำแหน่งงานของคุณไว้ให้ดี ๆ
Actually, it's a-- it's an overseas position.อันที่จริง มัน... มันเป็นตำแหน่งงานในต่างประเทศน่ะ
Lost a prominent job, got divorced. Fits your profile.สูญเสียตำแหน่งงาน ถูกฟ้องหย่า
This job opening in Portland.มีตำแหน่งงานว่าง ที่พอร์ทแลนด์
Mommy has an important job at the bread factory,คุณแม่มีตำแหน่งงานสำคัญ อยู่ในโรงงานขนมปัง
Angela,I can offer you steady employment reconstructing ancient remains and tombs and digs.แองเจลา ฉันเสนอ ตำแหน่งงานประจำให้เธอ คอยสร้างซากโบราณ หลุมศพและแหล่งขุดค้นได้นะ จริงเหรอ
There was an opening.ก็มีตำแหน่งงานว่างอยู่น่ะ
Madame Shin can easily make that happen for a girl like me.คุณนายชินน่ะ เธอทำได้ยิ่งกว่านั้น ที่จะขัดขวางคนอย่างฉันให้ได้รับตำแหน่งงานอื่นในวงการศิลปะ
You know My company offered me a position here in Los Angeles.รู้ไหม ที่ทำงานเพิ่งจะเสนอให้ตำแหน่งงานให้ฉันที่ลอสแองเจลิส
You will be able to find the perfect candidate to fill the position at your company.คุณจะได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน
So I assume you're here about the job opening.ชั้นคิดว่าคุณคงมาเรื่องหาตำแหน่งงาน
You need impeccable credit history and have to be a permanent employee for at least three years.เงินเดือนต่อปีมากกว่า 40 ล้านวอน มีตำแหน่งงานแน่นอน นอกจากนี้ ยังต้องทำงานติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสามปี
Company policy doesn't normally allow for someone from... 'down below' to hold such an important position, but were making an exception in your case.ไม่อนุญาตรับคนที่มาจากโลกเบื้องล่างเข้ามารับตำแหน่งงานสำคัญๆ แต่เรายกเว้นให้เป็นพิเศษสำหรับคุณ
A big congrats to all our prom nominees!ยินดีด้วยกับผู้เข้าชิงตำแหน่งงานพรอม
You don't have a job, you earn us money.นายไม่ได้มีตำแหน่งงาน นายหาเงินรายได้มาให้เรา
Do you guys have any job openings?อยากทราบว่า มีตำแหน่งงานว่างหรือเปล่า?
There's a job available in St. John's.มีตำแหน่งงานว่างที่เซนต์จอห์นส์
Fine. Do you have a job application?ก็ได้ คุณยังมีตำแหน่งงานว่างรึเปล่า
So, uh, any news on the job front?มีอะไรคืบหน้าเรื่องตำแหน่งงานไหม
You look lost. Vacancy right here.คุณมองไปที่ หายไป ตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่
The position is in Hawaii.เป็นตำแหน่งงานที่ฮาวาย
If there are any openings, may I work here?ถ้ามีตำแหน่งงานว่าง ฉันขอทำงานที่นี่ได้ไหมคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำแหน่งงาน
Back to top