ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำราเรียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำราเรียน*, -ตำราเรียน-

ตำราเรียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำราเรียน (n.) textbook See also: text Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Early Latin text.ตำราเรียนในตอนต้นของยุคลาติน
Well, just to keep things clear... we're all gonna use the same edition just like all of our other texts.งั้นมาทำความเข้าใจก่อนว่า... ครูต้องการให้พวกเราใช้แบบเดียวกัน ดังเช่นตำราเรียนเล่มอื่นๆ
I don't feel comfortable talking about the Bible as some sort of text.หนูไม่สะดวกจะพูดเรื่องในไบเบิล แบบตำราเรียนทั่วๆไป
We'd like to thank you all for being here today.ไม่หรอก เพราะสมองของเธอมีแต่ตำราเรียน - เธอไม่สนใจพวกนี้หรอก - โอเค
I basically am the school paper,and i tutor kids with reading problems.จริงๆ แล้วหนูเหมือนตำราเรียน และหนูช่วยสอนเด็กที่มีปัญหาในการอ่าน
We do that, we have a chance she'll say.หรือตื่นขึ้นมากับตำราเรียนค้างอยุ่บนหน้าเธอ
Textbook, after the first kill he goes into the depressive phase. He can't believe what he's done.ตามตำราเรียน หลังจากฆ่าเหยื่อยรายแรก ช่วงแรกๆจะเกิดอาการซึมเศร้า เขาแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาทำลงไป
That makes you a glorified burger flipper, at least in my book.แต่ทำให้คุณเป็นผู้ยกย่องเบอร์เกอร์ฟลิปเปอร์ อย่างน้อยในตำราเรียนของผม
♪ We learned more from a three-minute record, baby ♪เราได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำราเรียน
Back to top