ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรวจทางหลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรวจทางหลวง*, -ตำรวจทางหลวง-

ตำรวจทางหลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรวจทางหลวง (n.) highway police See also: highway policeman
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Traffic policeตำรวจทางหลวง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, you know, highway patrol's gonna be sweet on it too.ใช่ แกรู้นะ ตำรวจทางหลวง ก็จะไล่จับแกได้เจ๋งสุดๆไปเลยเช่นกัน
Highway Patrol, this is John Triton.ตำรวจทางหลวง นี่จอห์น ไทรตัน
Border Patrol is putting a team together... but they won't be there for over an hour.ตำรวจทางหลวงจะไปถึงใน 1 ชั่วโมงครับ
The TSA is going to just rip his ass apart. (SNORTS) HELEN:ตำรวจทางหลวงต้องแหวะก้นเค้าออกมาแน่เลย Annie?
Did they say where on the road?- พวกเขามีม้า เราเดินมานะ นั่นมันตำรวจทางหลวง Tadzhik
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ
That Highway Patrol car from your location was involved. Check and advise.รถตำรวจทางหลวงจากพื้นที่คุณตกอยู่ ตรวจสอบ และแจ้งด้วย
Oh, you know, sometimes I drive fast on purpose just to see if I can flirt my way out of a ticket.รู้ไรมั้ย ชั้นเคยตั้งใจขับรถเร็ว เพื่อที่จะได้จีบตำรวจทางหลวงแค่นั้น
State troopers will be here sooner.พวกตำรวจทางหลวงจะมาถึงเร็วกว่า
If you get a hit, pass it on to the troopers.ส่งให้ตำรวจทางหลวงด้วยนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรวจทางหลวง
Back to top