ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำรวจจราจร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำรวจจราจร*, -ตำรวจจราจร-

ตำรวจจราจร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรวจจราจร (n.) traffic police See also: traffic cop, traffic policeman Syn. ตำรวจแขนขาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
traffic cop (n.) ตำรวจจราจร Syn. traffic police
traffic police (n.) ตำรวจจราจร Syn. traffic cop
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Metro, officers... Andy...?ตำรวจจราจร... แอนดี้...
Parking enforcement said they towed an abandoned car from that intersection that's registered to a dr.ตำรวจจราจรต้องมาลากรถ ที่จอดทิ้งไวตรงสี่แยก จดทะเบียนในชื่อ
Traffic found her in the passenger seat of the car.ตำรวจจราจรพบเธอ ในด้านฝั่งคนนั่ง
An off-duty traffic cop was there and pulled him back at the last second.ตำรวจจราจรรออกปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่น และดึงเขากลับมาครั้งล่าสุด
The army, riot police, and even traffiic police have been fully mobilized.กองทัพ, ตำรวจปราบจราจลและแม้แต่ ตำรวจจราจรถูกเคลื่อนพลอย่างเต็มที่
It's all right. That's a traffic cop. He'll back us up.ไม่เป็นไร ตำรวจจราจรน่ะ
And the girl traffic cop?แล้วก็ตำรวจจราจรหญิง?
There was a meter maid nearby.มีตำรวจจราจรหญิงที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
Plus, we brushed off a cop in the parking lot, and two police cars on the road.บวกกับเคลียร์ที่จอดรถตำรวจ แล้วก็ตำรวจจราจรอีกสองคน
WE'RE GETTING ABOUT A DOZEN CALLS AN HOUR. I'LL ALERT THE MEDIA TO STAND BY FOR OUR PRESS CONFERENCE.ตำรวจกับตำรวจจราจรทำงานร่วมกัน
I'm not a traffic cop so I won't do anything.เพราะว่าฉันไม่ใช่ตำรวจจราจร ดังนั้นฉันจะไม่ทำอะไร
If I receive any more reports, I am going to have to call the traffic police.แต่ถ้าฉันได้รับรายงานเรื่องนี้อีก ฉันจะแจ้งไปยังตำรวจจราจรนะ
Is that clear, soon-to-be-a-patrolman Murphy?เข้าใจมั้ย ไม่งั้นได้กลายเป็นตำรวจจราจรแน่
Apparently, she needed the comfort of some smooth PB this morning after being caught making an illegal right on red.เห็นได้ชัดว่า เธอต้องการ เนยถั่วปลอบใจ หลังจากโดนตำรวจจราจรจับ
I'm basically a crossing guard, all right?ผมทำหน้าที่เหมือนตำรวจจราจร
World's most overpaid meter maid.- ตำรวจจราจรที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำรวจจราจร
Back to top