ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาหวาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาหวาน*, -ตาหวาน-

ตาหวาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาหวาน (n.) Priacanthus See also: butter-fish, the most highly esteemed fish in Siamese water Syn. ปลาตาหวาน, ตาโต, ตาพอง
ตาหวาน (v.) make eyes at See also: cast a coquettish glance at Syn. ตาเยิ้ม
ตาหวาน (adj.) beautiful (eyes) See also: cute (eyes) Syn. ตาเยิ้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
ogle(โอ'เกิล) vt. ทำตาหวาน
English-Thai: Nontri Dictionary
ogle(n) การยักคิ้วหลิ่วตา,การชม้ายตา,การทำตาหวาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ogle at (phrv.) ทำตาหวานใส่ See also: ทำตาเยิ้มให้ Syn. make at, roll at
roll at (phrv.) ทำตาหวานใส่ See also: ทำตาเยิ้มให้ Syn. make at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such sweet eyes. He could never kill anybody.ตาหวานขนาดนั้น จะไปฆ่าใครลง
He's my boyfriend, so don't you dare try making eyes at himเขาเป็นแฟนของชั้น ดังนั้นเธออย่าได้บังอาจ กล้าส่งสายตาหวานๆให้เขาเป็นอันขาด
Give me those eyes. Big eyes, big eyes. Give me big anime eyes.ชายตาหน่อย ทำตาโตๆ ซี่ ทำตาเหมือนการ์ตูนตาหวานได้ปะ
Girl, you have such a good eye.สาวน้อย.. เธอน่ะ ก็มีสองตาหวานๆคู่นี้อยู่
I figured you'd be 1st to ogle the firemen.ฉันนึกว่าเธอจะเป็นคนแรก ที่ไปทำตาหวานใส่ตร.ดับเพลิงซะอีก
He told me that l.L. Bean must've stol'v the color from my eyes, so it really belonged to me.เขาบอกดวงตาฉันมีเสน่ห์มาก... สีตาหวานจับใจ
Because he looks at you like my brother looks at his girlfriend.เพราะเขามองคุณครู ตาหวานเยิ้มซะขนาดนั้น
Trying to pierce me with a girlie stare?คิดจะใช้สายตาหวานๆของเจ้า มาทำร้ายข้าเหรอ
You saw how it was undressing him with its eyes.คุณก็เห็นยัยนั่น ทำตาหวานใส่เขา
So stop your little bromance bitch act.งั้นหยุดทำตาหวาน เยิ้มอ่อยกันเสียที
Erika: Don't sweat it, bright eyes.ไม่ต้องเครียดไป ตาหวาน
And no lingering stares.แล้วก็ห้ามมองกันตาหวานด้วย
Sometimes they let you in just 'cause you're eyecandy.บางทีแค่ทำตาหวานเยิ้มๆ ก็อาจได้เข้าฟรีนะ
Hey, kid. Don't leer at the neighbours.นี่ เจ้าหนู\ อย่าทำตาหวานกับคนข้างบ้าน
♪ We don't like you, no, no, no ♪แนะแนะแนะแนะแน๊ ทำตาหวานฉ่ำ
But he did that to all the women-- ogle them and, you know, cop a feel sometimes.แต่เขาก็ทำอย่างนั้นกับผู้หญิงทุกคนน่ะ ทำตาหวานใส่ และอย่างที่รู้กัน ตำรวจก็ต้องรู้บ้าง
Watching Klaus Fawn over Caroline at some lame-ass pageant?ไปดูเคล้าส่งตาหวานให้แคโรไลน์ ที่งานประกวดไร้สาระนั่นหน่ะนะ?
You didn't come here because I bat my eyelashes at you.คุณไม่ได้มาเพราะฉัน ส่งตาหวานให้หรอกนะ
Don't get cute with me Lady.อย่ามาตาหวานใส่ฉัน สาวสวย
Don't try to charm me, young man.อย่ามาทำตาหวานใส่ฉัน พ่อหนุ่ม
Ooh. Look at you, girl, making googly-eyes at that white boy.ดูเธอสิ ส่งสายตาหวานเยิ้ม ให้ไอ้หนุ่มผิวขาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาหวาน
Back to top