ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาลาย*, -ตาลาย-

ตาลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาลาย (v.) be dizzy See also: be dazzled, feel dizzy Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า, ตามัว
English-Thai: HOPE Dictionary
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
English-Thai: Nontri Dictionary
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Headaches, dizziness, memory loss,ปวดหัว ตาลาย สูญเสียความทรงจำ
Got no headache, nausea, dizziness...?ไม่ได้ปวดหัว คลื่นไส้อาเจียน ตาลาย และก็ บลาๆๆ... ?
You saw the dawn burst.ตาลายด้วยแสงจ้ายามเช้า
I was gonna, you know, experiment on you for anatomy class first, obviously.นี่รู้ไหมชั้นกำลังทดลองกายวิภาค ให้คุณก่อนย่ะ.. ตาลายจัง ใช้คุ้มเลยนะ
Beijing Accorเมาจนหูตาลายเลยตู ชักเดินไม่ไหวแล้ว
The dizzy dancing way that you feelวิธีเต้นของคุณ ที่ทำให้หน้ามืดตาลาย
I'm just glad I was here for your dizzy spell.ผมก็ยินดีที่อยู่ที่นี่ี่ตอนคุณตาลาย
All this talk of killing has made me positively ravenous.คุยกันแต่เรื่องการฆ่า มันทำให้ผมหิวจนตาลายแล้ว
I'm not gonna have my thirst quenched until I finish this.ฉันไม่อยากจะหิวน้ำตาลาย ไปจนกว่าจะจบนะ
Why? I thought you said we had to go.ไม่ปวดหัว คลื่นไส้ ตาลายใช่มั้ย ?
Look. There are two of you.ฉันตาลายเห็นคุณมีสองคนแล้ว
I can't tell. It's melting my eyes. You got anything in black?ดูไม่ออก สีแปร๊ดซะฉันตาลาย มีแบบสีดำไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาลาย
Back to top