ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามเคย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามเคย*, -ตามเคย-

ตามเคย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเคย (adv.) as usual See also: as before, as it was Syn. ตามปกติ, ตามเดิม, เหมือนเดิม Ops. ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is studying hard as everเขากำลังอ่านหนังสือหนักตามเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because, once again, it was a very, very boys' school business back then.เพราะว่า ตามเคย สมัยนั้นมัน เป็นธุรกิจของผู้ชาย
Oh, please. I hate you.ตามเคย / เกลียดหมอจัง
As usual, she's in the goddamn way.ตามเคย อยู่ผิดที่ผิดทางเสมอ
That's typical. Leave it all to me as usual.อีกแล้ว ฉันต้องจัดการทุกอย่างเองตามเคย
Just hammered out of his gourd. Just wrecked.เมามาอีกตามเคย เมาแบบหมาไม่แหลกเลย
Mother, of course, could always be counted upon.แม่ฉันย่อมทนเฉยอยู่ไม่ได้ตามเคย
Terrific shot ! I'm in the goddamn woods again.เฉียบมาก เข้าป่าตามเคย
Walter. They do put on a splendid show, don't they, O.B. ?พวกเขาเปิดตัวได้ยอดเยี่ยมตามเคย
Oh, you're probably right, as usual.จริง ท่านพูดถูกอีกตามเคย
Dismal. Once again, my request to join the Headless Hunt has been denied.ผิดหวัง คำขอร่วมกลุ่มผีหัวขาดของฉัน ถูกปฏิเสธตามเคย
And your Dad's being his usual squash-any-good-idea self.แต่พอของหลานยังคงมองโลกในแง่ร้ายตามเคย
Is your grandfather still on your case about getting married?คุณปู่ยังบังคับแกตามเคยสินะ เรื่องการแต่งงานน่ะ?
Guess there's no overtime today, yo?สงสัยวันนี้อดค่าล่วงเวลาอีกตามเคย
She came in with her usual medley.เธอเข้ามาแจ้งเรื่องสัพเพเหระตามเคย
A cop chasing the bad guys as usual.ตำรวจไล่ล้าผู้ร้ายตามเคย
This is it- - Hahn is in the hospital, freakin' Izzie is on her service again.นั่นมัน ฮานน์ ในโรงพยาบาล อยากจะบ้า อิซซี่ก็ให้ความสะดวกตามเคย
Noncommittal as everตอบแบบเลี่ยง ๆ อีกตามเคย
Isaac? He's a comic book artist. Let's call a spade a shovel, mate.นายระวังตัวนายเอง ส่วนฉันก็ทำตามเคย...
How's the hand?สงเคราะห์ชุมชนตามเคยนะซาร่าห์
What are you doing? Why are you letting them out?เฟจคงต้องการให้เรากลับมาเป็น หนูทดลองตามเคย
Heartbreak as usual, Mr. Bass. Thanks for asking.ผิดหวังตามเคยครับคุณแบส ขอบคุณที่ถาม
She left it home.ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านตามเคย
He's gone. He's always gone.- เขาไม่อยู่ เขาไปอีกตามเคย
We're late, so we'll have to eat in the car again.เราช้าแล้ว เราต้องกินข้าวในรถอีกตามเคย
Spencer, look, this could just be "A" playing with us again.สเปนเซอร์ , ดูนี่สิ 'A' คงจะเล่นเกมกับเราตามเคย
Now all of the theorizing is cute as usual.ทีนี้ทฤษฎีของคุณมันก็น่ารักดีตามเคยแหละนะ
It's probably one of your friends, and you, being Bree, are protecting them.คงเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณ และคุณก็ตามเคย เป็นบรี... ผู้ปกป้องพวกพ้อง
You're a talented liar, Brother. Always have been.ยังโกหกเก่งตามเคยนะ,น้องข้า โกหกได้ตลอด
I guess mine must be broken again.สงสัยเครื่องฉันคงพังอีกตามเคย
My wife's running late, as usual.เมียผมคงมาสายอีกละ ตามเคย
Business as usual, I see.ทำงานตามเคย ฉันเข้าใจ
It's ten-forty. I get Mona being fashionably late, but Paige?นี้มันสี่ทุ่มสี่สิบแล้วนะ โมน่ามาสายตามเคย
My fault again... let me tell you something sweetheart, I am not your personal-ผิดอีกตามเคยนี่ฟังไว้นะน้องพี่ไม่ใช่คนรับใช้นะ
I mean, he was successful in what he did and he was a great provider, and again, I have nothing against the guy whatsoever.เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ และเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี และตามเคย ฉันไม่มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามเคย
Back to top