ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามหา*, -ตามหา-

ตามหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามหา (v.) look for someone
English-Thai: HOPE Dictionary
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
hunt(ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา, See also: huntable adj. huntedly adv.
manhunt(แมน'ฮันทฺ) n. การตามล่าอาชญากรนักโทษแหกคุกหรืออื่น ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ,การตามหาคนอย่างคร่ำเคร่ง., See also: manhunter n.
send(เซนดฺ) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. ส่ง,ส่งออก,นำส่ง,ขับ,ไล่,ปล่อยออก,เปล่ง,ส่งสัญญาณ -Phr. (send for เรียก,ตามหา), See also: sender n., Syn. transmit ###A. receive
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pursuance(n) การเจริญรอยตาม,การติดตาม,การตามหา
pursue(vt) ดำเนินตาม,เจริญรอยตาม,ติดตาม,ตามหา
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aeolian Deposit ; Eolian Deposit สิ่งทับถมลมพา ทรายหรือดินละเอียดที่ลมหอบเอามาทับถม อย่างเช่นเนินทรายที่มักพบอยู่ทั่วไปตามหาดทรายหรือทะเลทราย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel after (phrv.) ตามหา See also: พยายามเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง) มา Syn. fish for
trace (vi.) ตามหา
hunt down (vt.) ตามหาจนพบ See also: เสาะหาจนเจอ
Orpheus (n.) นักดนตรีและกวีในนิยายกรีกที่ตามหาเมียในนรกแต่พากลับไม่ได้
trace (n.) การตามหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
I've been looking for you!ฉันตามหาคุณอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are some men inside the city looking for Benton and the other man.เขามีพรรคพวกอยู่ในเมือง เขาจะ ตามหา เบนตัน และ ผู้ชายอีกคน ให้
He has to leave the country with me right now.อันดับแรก ตามหา จุน พโย ฉันต้องไปจากที่นี่ทันที
* Find me somebody to love ** ตามหา ตามหา * * หาคนที่ฉันรักให้ที *
Between here and there, we're gonna find her.ระหว่าง ที่นี่และมี เราจะ ตามหา เธอ
And then you're gonna help me find vicky roberts.จากนั้นคุณก็จะช่วยผม ตามหา วิกกี้ โรเบิร์ต
She must have had a phone or an organiser. Find out who Rachel is. She was writing Rachel?เธอต้องมีโทรศัพท์หรือสมุดบันทึก / ตามหา ว่าเรเชลคือใคร / เธอเขียนว่าเรเชลหรอ
They'll be out in droves, looking for me in the wrong place.พวกเขาจะ ตามหา ตัวข้า ในที่อื่น
And, if we had the parts that we've been asking for, we wouldn't be running a skeleton crew down here. Understood.คำสั่งของคุณวันนี้คือ ตามหา โดรน 166
And we need to get into that game, find "nameless," and put him under surveillance.และเราต้องเข้าไปเล่นเกม ตามหา "นิรนาม"และจับตาดูเขาไว้
Go now! Find the 0-8-4! Help!ไปเร็ว ตามหา 0-8-4 ช่วยด้วย!
Find your Bukowski.ตามหา Bukowski ของนายให้เจอ
But it's all over if you dieตามหา ชั่วรักนิรันดร์
Finding Katherine was just a mere gesture of kindness.ตามหา แคทเธอรีน เ็ป็นข้อเสนอแลกเปลี่ยน ที่สุภาพสุดแล้ว
Find Claire Bennet. Bring her back to me.ตามหา แคลร์ เบ็นเน็ทท์ /Nแล้วนำตัวกลับมาให้ฉัน
Looking for jack montgomery.ตามหา แจ็ก มอลโกโมรี
Find Hyperion.ตามหา ไฮเพอร์เรี่ยน!
Finds, and shall find, me unafraid.ตามหา.. หาฉันให้พบเถิด.. แล้วจะเห็นว่าฉันไม่ได้หวาดกลัว
...for -- aah!ตามหา... อ้าาาาาาาาาาาาาาา
Come to me three days hence, and accept the challenge I set you.ตามหาข้า 3 วันจากนี้ ,\ และทำตามสิ่งที่ข้าต้องการ
Find me, please. Free me from this place!ตามหาข้าด้วยเถิด ปลดปล่อยข้าจากที่แห่งนี้
Searching for this person. Bong Ma Roo (14 years old)ตามหาคนๆนี้ บงมารู (อายุ14ปี)
To find the Sin Eater.ตามหาคนกินบาป เขาจะได้นำทางฉันไปหาเครน
Find the Sin Eater before sundown, before the horseman returns or everything will be lost.ตามหาคนกินบาปก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน ก่อนที่ชายขี่ม้าจะกลับมา - หรือจะสูญเสียทุกอย่าง
Find that operative and make him disappear.ตามหาคนนั้น แล้วทำให้มันหายไป
Found my family for it to end here, like this?ตามหาครอบครัวเพื่อนี้ มาจบตรงนี้ เหมือนแบบนี้?
Find out who Jennifer Wilson's family and friends were.ตามหาครอบครัวและเพื่อนของ เจนนิเฟอร์ วิลสัน...
Find your dreams. Oh. Sister Astrid?ตามหาความฝันของเจ้า ซิสเตอร์แอสตริด
Find the meaning of Christmas!ตามหาความหมายของวันคริสต์มาส!
He's the one that left you to go on this insane quest to find magic.ตามหาคำตอบ ตามหาเวทมนต์
I was looking for you everywhere.ตามหาคุณให้ทั่วไปหมด
So far, nada.ตามหาจนไกล แต่ก็ไม่พบ
Find me Bartowski.ตามหาฉัน บาร์ทาวสกี้
Hunt me down when you stop being a dick. What the hell just happened?ตามหาฉัน เมื่อนายหยุดแล้วจริงๆ เมื่อกี้เกิดบ้าอะไรขึ้น?
Where? Find the man in black, obviously.ตามหาชายชุดดำไงล่ะ ก็เห็นชัดอยู่แล้ว
We're looking for a Caucasian male, five-eight, dark suit, yellow tie.ตามหาชายผิวขาว 5ฟุต8 สูทสีเข้ม ไทเหลือง
Looking for the machine's component pieces.ตามหาชิ้นส่วนอื่นๆของเครื่องจักรนี้
Look for your sister's name later!ตามหาชื่อน้องสาวของเธอทีหลัง
Find Sarah, pull her aside, and specifically tell her that I forgot the rings.ตามหาซาร่าห์, อยู่ข้างๆเธอไว้ และบอกเธอว่า ฉันลืมแหวน
He's out looking for Scylla, and he's not going to find it.ตามหาซิลล่า และเขาจะหามันไม่เจอแน่
Tomorrow you'll begin the process... of looking for survivors of your families.ตามหาญาติที่เหลืออยู่ แต่ส่วนใหญ่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามหา
Back to top