ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามหน้าที่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามหน้าที่*, -ตามหน้าที่-

ตามหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามหน้าที่ (adv.) functionally See also: dutifully
English-Thai: HOPE Dictionary
fulfil(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่,ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้,ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable,practical
English-Thai: Nontri Dictionary
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
powers, ministerialอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
P.C. (position classification)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Due Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the line of duty (idm.) ตามหน้าที่ See also: เป็นหน้าที่, อยู่ในความรับผิดชอบ
fall out (phrv.) ล้มเหลวที่จะทำตามหน้าที่ Syn. drop in, drop out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was only doing my dutyฉันแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As for duty, you have to ask the Ambassador of duty.ตามหน้าที่ เธอจะต้องถามตัวแทนเจ้าหน้าที่
It is a butler's duty to watch over his mistress.ตามหน้าที่ของพ่อบ้านที่ต้องเฝ้าดูคุณหนูครับ
Instead of getting rid of the truck as he was supposed to, he got stoned... went to his girlfriend's, and by the time he woke up, the cops had found the truck.แทนที่จะไปจัดการรถบรรทุกตามหน้าที่ แต่เขากลับเมา ไปหาแฟน และจากนั้น พอเขาตื่นมา ตำรวจก็พบรถบรรทุกนั่น
You know, I don't know what's going on. Mind filling me in, Major?เชื่อมั้ยว่าผมไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไร ผมมาตามหน้าที่...
No, we can't leave. Our orders are specific.เราไปไม่ได้ เราต้องทำตามหน้าที่
Brother, please, she doesn't care. She's doing her job.เธอไม่สนหรอกครับหลวงพี่ เธอแค่ทำตามหน้าที่เธอ
Just doing my job.แค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นเอง
That's what... like a badge? !ที่นายทำแค่ตามหน้าที่
So, here's to the men who did what was considered wrong in order to do what they knew was right.เอาละครับ, นี่คือคนที่กระทำผิด... ..ตามหน้าที่ ทั้งที่รู้ว่าอะไรถูกต้อง.
Well, as long as we're here, we might as well do the job right.อ้อ ตราบใดที่ผมยังทำงานอยู่ที่นี่ เราต้องทำงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่
I am determined to serve and give my life for my country.จากการได้ปฏิญาณตน เพื่อรับใช้ และพลีชีพ เพื่อชาติ ตามหน้าที่
Just doing my job. No.ไม่หรอก ผมแค่ทำตามหน้าที่นะครับ
You just keep doing your job, and I'll keep doing mine.คุณแค่ทำตามหน้าที่ของคุณ ฉันจะทำหน้าที่ของฉัน
They got jobs to protect.เค้าต้องทำตามหน้าที่
Look, will you just have Detective McHenry call me.ไม่ เขาออกไปตามหน้าที่
But my conscience won't allow me.แต่ผมต้องทำตามหน้าที่น่ะครับ
OH, I'M JUST DOING MY JOB, DANIEL.โอ้ ฉันแต่ทำไปตามหน้าที่ เดเนียล
Yet, duty calls.ถึงงั้น ก็ต้องทำตามหน้าที่
You're a good person, chuck, and i respect that, but i got a job to do.นายเป็นคนดี แต่ฉันทำตามหน้าที่
Because officially, neither are you.เพราะตามหน้าที่แล้ว คุณก็ไม่ควรไป
Just doin' my job, Doc.ฉันทำตามหน้าที่นะ... ด็อค
We made the arrangements. -Out of the car!เราทำตามหน้าที่ ลงมาจากรถสิวะเดี๋ยวนี้เลย
I know you're just doing your job.ผมรู้ว่าคุณทำตามหน้าที่
I have done my duty in rescuing you from the enemy and avenging the insult to myself.ข้าได้ทำตามหน้าที่ คือช่วยเจ้าให้ปลอดภัยจากศัตรูแล้ว และได้ล้างแค้นสิ่งที่มันทำไว้กับข้า
Come on, I'm just doing my job.ไม่เอาน่า, ฉันแค่ทำตามหน้าที่
You were just following orders, a company girl.เธอแค่ทำตามหน้าที่ แม่สาวองค์กร
Whole family full of freaks and killers.ไม่เป็นไรโรซี่ ผมแค่ทำตามหน้าที่
Yeah. Just doing my jobค่ะ ฉันแค่ทำตามหน้าที่
I only came to see him 'cause his rent was due.ฉันแค่มาดูเขา\\\"ก็แค่ทำตามหน้าที่น่ะ\\\"
I'm just a bit out of practice dealing with that shit, you know?ฉันเเค่ออกไปปฏิบัติการตามหน้าที่ กับเรื่องเหี้ยนั่น นายเข้าใจไหม
Just doing my job, sir.ข้าแค่ทำตามหน้าที่น่ะ
Do not worry about my safety, and concentrate on your tasks.อย่าห่วง ว่าข้าจะไม่ปลอดภัย และทำตามหน้าที่ของเจ้า
Lina Mayfleet, reporting for duty!ลีน่า เมย์ฟลีท ส่งรายงาน ตามหน้าที่ค่ะ
First off, Panama was a job.เรื่องแรก ที่ปานามาฉันทำตามหน้าที่
Just doing our job, detective.แค่ทำตามหน้าที่น่ะ, คุณนักสืบ
Rookie really earned his keep today.น้องใหม่ทำงานตามหน้าที่ได้เยี่ยมจริง ๆ วันนี้
Just doing our jobs, ma'am.เเค่มาทำตามหน้าที่ของเรา คุณนาย
You told me to do my job.นายเป็นคนบอกฉันเองให้ทำตามหน้าที่
And I got to do mine.และฉันก็จะทำตามหน้าที่ของฉันเหมือนกัน
Now, you do whatever you need to do.ตอนนี้ นายทำในสิ่งที่นายต้องทำตามหน้าที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามหน้าที่
Back to top