ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามมารยาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามมารยาท*, -ตามมารยาท-

ตามมารยาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามมารยาท (adv.) as a matter of courtesy Syn. โดยมารยาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I am to face you in combat, do me the courtesy of revealing your identity.หากข้ายอมรับคำท้า ตามมารยาท ท่านก็ควรเปิดเผยตัวเช่นกัน
Look, I ask and you answer, It's common courtesy, right?ฟังน่ะ ฉันถาม นายตอบ ตามมารยาท ถูกต้องมั้ย
Accepted etiquette is one rep at a time. Screw etiquette.ตามมารยาท เซลควรเข้าไปทีละคน แต่ใครจะสน
Well, in a manner of speaking.ตามมารยาทของการพูดคุยนะ
In a manner of speaking.ตามมารยาทของการพูดนั้น
How very gracious of you. It's still out there.ตามมารยาทงั้นหรือ \ มันยังอยู่ที่นี่
Social protocol does, however, require me to bring you a hot beverage in your time of need.ตามมารยาทสังคม ยังไงก็เถอะ ฉันต้องนำเครื่องดื่มร้อนๆมาให้นาย ในเวลาที่นายต้องการ
Yeah, it's great. Cheers.ฉันทำตามมารยาทหนะ เพจ
But maybe she was just being polite.แต่เธออาจจะทําไปตามมารยาท
I just took it to be polite. I don't really drink, you know.ผมแค่รับมาตามมารยาทน่ะครับ ผมดื่มไม่เป็น
You know, I'd be polite and ask if you are going to enter the dogsled race, but I think all of Alaska knows the answer to that question.และผมคงต้องถามตามมารยาทว่า คุณจะสมัครเข้าแข่งล้อเลื่อนหรือเปล่า แต่ผมว่าคนทั้งอลาสก้าก็รู้คำตอบอยู่แล้ว
Not even a courtesy gasp.ไม่มีแม้แต่ตามมารยาท
That was just out of courtesy.นั่นเป็นการชวนตามมารยาทเท่านั้นเอง
We invited you as a courtesy.เราเชิญนายมาตามมารยาท
A female bonobo will copulate with a new male in front of the old one without so much as a, "How do you do?"ลิงโบโน่ตัวเมียร่วมเพศกับตัวผู้ใหม่ ต่อหน้าตัวเก่า โดยไม่ทักทายตามมารยาทด้วยซ้ำ
But we didn't invite the copy, we didn't invite her on purpose.แต่พวกเราไม่ได้ชวนนะ - เราแค่ทำตามมารยาท
Just making polite dinner conversation.แค่ชวนสนทนาตามมารยาท บนโต๊ะอาหาร
Leonard, social protocol states when a friend is upset, you offer them a hot beverage, such as tea.เลนเนิร์ด ตามมารยาทสังคมถ้าเพื่อนเราอารมณ์ไม่ดี เราต้องเสนอเครื่องดื่มร้อนๆให้ พวกชา อะไรประมาณนี้
I've only shown it to you as a courtesy.ข้าเพียงให้เจ้าดูตามมารยาทเ่่่ท่านั้นเอง
An exchange of pleasantries.เป็นเพียงการทักทายกันตามมารยาท
They exchanged pleasantries.พวกเขาแค่คุยตามมารยาท
I got three more polite appearances to make tonight.คืนนี้ผมต้องไปปรากฏตัวตามมารยาทอีก 3 งาน
Very well. On to more mannered subjects then, like how ravishing you look in that dress.งั้นเปลี่ยนมาคุยเรื่องตามมารยาท
I was granting you a professional courtesy.ผมแค่เรียนให้คุณทราบ ตามมารยาท
Men of McKinley calendar, don't you think you owe him the same courtesy?หนุ่มชมรมร้องเพลง ของแมคคินลีย์ เธอไม่คิดบ้างเหรอว่าเธอ ติดค้างเขา ตามมารยาทแล้ว
My wife's brother was something of a courtesy invite.พี่ชายของภรรยาผม เป็นคนที่เราเชิญตามมารยาท
I would ask questions sometimes just to be polite, you know, and he would just be very vague.แค่ตามมารยาท น่ะ แต่เขาก็ตอบแบบคลุมเครือ
So this is not a social meeting, eh?เข้าใจแล้ว งั้นนี่ก็ไม่ใช้การพบกันตามมารยาท สิ?
Today, what we're into now, do me a courtesy, okay?และวันนี้ ที่เรากำลังพูดกันอยู่ ฉันทำไปตามมารยาทของคนรู้จักกัน เข้าใจไหม
Oh, you're not just saying that to be polite now?คุณคงไม่ได้แค่ถามตามมารยาทรึเปล่า?
It's nice to be invited anyway.ยังไงเธอก็ควรชวน ตามมารยาท
The function of a hat is to follow the proper dictum of society.หน้าที่ของหมวกคือเครื่องแต่งกาย ตามมารยาทสังคม
There's polite talk and pub talk, you know?เรื่องเล่าตามมารยาท กับเรื่องเล่าในผับ รู้มั้ย
Okay, what was the polite talk?โอเค เรื่องตามมารยาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามมารยาท
Back to top