ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาบ*, -ตาบ-

ตาบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาบ (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบหน้า, ตาบทับ
ตาบทับ (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบหน้า
ตาบหน้า (n.) a long necklace for decorate See also: breast plate using in Thai drama, breast ornaments Syn. ตาบ, ตาบทับ
ตาบอด (v.) blind Syn. ตามืด, ตาเสีย
ตาบอด (adj.) blind Syn. ตามืด, ตาเสีย
ตาบอดสี (adj.) colour blindness
English-Thai: HOPE Dictionary
acritochromacyภาวะตาบอดสี
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
artic foxหมาขั้วโลกเหนือจำพวก Alopex lagopus คล้ายหมาจิ้งจอก มีสีเทาน้ำตาบในฤดูร้อนและสีขาวในฤดูหนาว., Syn. white fox
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blind(ไบลนดฺ) adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทำให้,สิ่งที่ทำให้) ตาบอด,ไม่สามารถเข้าใจ,ไร้เหตุผล,ไร้สติ,เมาเหล้า,มืด,ไม่บังเกิดผล,ซ่อนเร้น,ลึกลับ,ดูไม่ออก,เข้าใจยาก,อุดตัน,ไม่มีทางออก,ตัวล่อ,นกต่อ, See also: blindness n. ดูblind, Syn. s
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
parachromatismn. อาการตาบอดสี
sightless(ไซทฺ'ลิส) adj. ไม่สามารถจะมองเห็นได้,ตาบอด,มองไม่เห็น, See also: sightlessness n., Syn. blind
English-Thai: Nontri Dictionary
blind(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,เข้าใจยาก,ไม่มีทางออก
blindness(n) ตาบอด
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
sightless(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,ไม่มีตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blindness, color; blindness, colourตาบอดสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกซ้อนสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eclipse blindnessตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemianopia, heteronymousตาบอดครึ่งซีกคู่ในหรือนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incongruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกเหลื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parachromatism; dichromasy; parachromatopsiaตาบอดเอกรงค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amaurosis๑. ตาบอดตาใส๒. ตาบอด [มีความหมายเหมือนกับ ablepsia; blindness; typhlosis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
night blindness; nyctalopiaตาฟางกลางคืน, ตาบอดแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amaurosisตาบอด [การแพทย์]
Blindnessตาบอด [TU Subject Heading]
colour blindnessตาบอดสี, ความผิดปกติในการมองเห็นสีเนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกจากแสงสีปฐมภูมิสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
night blindnessตาบอดกลางคืน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Barbie dollsตุ๊กตาบาร์บี้ [TU Subject Heading]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Blindคนตาบอด [TU Subject Heading]
Catabolicคาตาบอลิค,การทำลาย [การแพทย์]
Catabolismขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย [การแพทย์]
Metabolicจากเมตาบอลิสม [การแพทย์]
Metaboliseเบตาบอไลซ์ [การแพทย์]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gravelblind (adj.) ตาบอด See also: เกือบบอดสนิท
blind (vt.) ทำให้ตาบอด See also: ทำให้บอด, ทำให้ตามองไม่เห็น
braille (n.) ระบบการพิมพ์อักษรเบลล์สำหรับคนตาบอด
color-blind (adj.) ที่มีตาบอดสี Syn. colour-blind
grimace (n.) หน้าตาบูดบึ้ง Syn. sneer, smirk
purblind (adj.) ที่ตาบอด (คำหยาบ) Syn. blind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I said I'd get you to your father's, but I didn't say how.ตาบอกว่าจะพาหนูไปหาพ่อ แต่ไม่ได้บอกนะว่าจะพาไปยังไง
You know, when we were younger and your mom and I were out on the roof, my dad would always tell us to look at the stars and see if you could make something out of them.ตาบอกให้เราดูดวงดาว แล้วจินตนาการว่ามันคืออะไร
The nondriving blind guy does not speak for me.ตาบอดนี่ ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้น
What are you, blind?ตาบอดรึไง? ! เธอนี่!
Flash blindness. Hopefully it's temporary.ตาบอดเฉียบพลัน คิดว่าแค่ชั่วคราวนะ
Yes, sometimes it gives me blinding optical migraines where I literally can't see three feet in front of myself.ตาบอดเพราะไมเกรน ตรงที่ฉันอ่านหนังสือ มองไม่เห็นเท้าสามข้างที่อยู่ตรงหน้าฉัน แต่ฉันรักเด็กๆพวกนี้
So blinded by pretty things.ตาบอดเมื่อได้เห็นสิ่งที่น่ารัก
Forgive me.ตาบอดไม่ให้ฉันเข้าใจ
That hick loaded with cash? I mean, Mr. Bong?ตาบ้านนอกนั่นมีเงินเป็นกะตั๊กเลยเหรอ หมายถึง คุณบงน่ะ
Poor bugger. Oh, well.ตาบื้อเอ๊ย เอ้อ ช่างเฮอะ
As long as Perry Cline keeps putting up bounties the wolves are gonna keep on coming.ตาบใดที่แพร์รี่ ไคลน์ยังตั้งค่าหัว ฝูงหมาป่าก็จะแห่มาไม่หยุด
What have you to offer except blind faith that Deong is not a Communist?{\cHFFFFFF}คุณมีอะไรที่จะนำเสนอยกเว้นตาบอด ความเชื่อที่ว่า Deong ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์?
We couldn't very well keep an eye on the city streets.{\cHFFFFFF}เราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างดีเก็บ ตาบนถนนในเมือง
The poor guy's minus an eye.หนุ่มดวงซวยนั่นตาบอดไปข้าง
He's as blind as he can be, Just sees what he wants to seeเขาคือคนตาบอดในขณะที่เขาจะคือ ไปได้ เพียงแค่เห็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะ เห็น
Enough of this nonsense.พอทีเรื่องเหลวไหล เธอตาบอดรึไง
That I'm blind, not deaf.กูตาบอด, แต่ไม่หูหนวก.
How blind are you? Can't you see this guy's crazy?คุณตาบอดไหม คุณไม่สามารถเห็นผู้ชายคนนี้บ้า
Illiterate they may be, but they're not blind.พวกเขาอาจไม่รู้หนังสือ แต่ไม่ได้ตาบอด
An eye for an eye only ends up making the whole world blind.ตาต่อตาจะทำให้ ทั้งโลกตาบอดกันหมด
An eye for an eye, making the whole world blind.ตาต่อตา ทำให้โลกตาบอด
I may be blinded by my love for him but I believe when we most needed it he offered the world a way out of madness.ฉันอาจตาบอดเพราะ ความรักที่มีให้เขา แต่ฉันเชื่อว่า เมื่อเราต้องการมัน
Shorty, you keep an eye on her.ชอร์ตี้คุณเก็บตาบนของเธอ
It's supposed to blind vampires, but it really makes them suffer.ทำให้แวมไพร์ตาบอด แต่กลับสร้างความ เจ็บปวดแก่พวกมันด้วย
Right now you're blinder than I am.ตอนนี้ เธอตาบอดยิ่งกว่าฉันซะอีก.
My God, I must be blind.พระเจ้า, ผมต้องตาบอดไปแล้วแน่ๆ
We're going fucking blind up here.พวกเราจะไปร่วมเพศคนตาบอดขึ้นที่นี่
You keep an eye on this 'un. [ Sniffs ]คุณเก็บตาบนนี้ยกเลิก [Sniffs]
You wanna play blind man, go walk with the shepherd, but me, my eyes are wide fuckin' open.คุณอยากจะลองเล่นคนตาบอดไปเดินกับคนเลี้ยงแกะ แต่ฉันตาของฉันจะกว้าง fuckin 'เปิด
You're in a blind spot. Take your dames over to that booth, on the count of ten!คุณอยู่ในจุดที่คนตาบอด ใช้ท้าวของคุณไปยังบูธที่นับสิบ!
Blind as your grandfather. And even dumber than your crazy father.แกตาบอดเหมือนกับปู่แก และโง่กว่าพ่อแกด้วย
I must admit, I didn't think much of Andy, first time I laid eyes on him.ผมต้องยอมรับว่าผมไม่ได้คิดว่ามากของแอนดี้ครั้งแรกที่ผมวางดวงตาบนเขา
They march you in, naked as the day you were born, skin burning and half-blind from that delousing shit they throw on you.พวกเขาเดินขบวนคุณในการเปลือยกายเป็นวันที่คุณเกิดที่ การเผาไหม้ผิวหนังและครึ่งตาบอดจากอึ delousing ที่พวกเขาโยนกับคุณ
Can't! - I tell you, I could fly around this room with my eyes closed!-ฉันบอกแล้วไง, ฉันจะหลับตาบินไปรอบๆห้องนี้ให้ดู
Who is this boy, Barbie?ที่เป็นเด็กคนนี้ตุ๊กตาบาร์บี้?
Please, don't call me Barbie.โปรดอย่าเรียกฉันว่าตุ๊กตาบาร์บี้
Where does the young man come from, Barbie...ra?ที่ไม่ชายหนุ่มคนหนึ่งมาจากตุ๊กตาบาร์บี้ ... RA?
This young man Barbie wants to marry...ชายหนุ่มคนนี้ตุ๊กตาบาร์บี้อยากจะแต่งงานกับ ...
I can see it myself.ฉันไม่ได้ตาบอด ยัยโง่ ฉันเห็นมันด้วยตัวเอง
We can keep an eye on things from home base. Our work here is finished.เราสามารถเก็บตาบนสิ่งที่ได้จาก ฐานที่บ้าน การทำงานของเราที่นี่จะเสร็จสิ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาบ
Back to top