ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาดำๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาดำๆ*, -ตาดำๆ-

ตาดำๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาดำๆ (adj.) innocent See also: simple and unaffected
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're mere soldiers working on the Queen's business.พวกข้ากระหม่อมเป็นทหารตาดำๆ ทำงานตามพระเสาวนีย์ในพระราชินี
Now, let's get down to the business of sucking every loose penny out of Mr. and Mrs. Average-Knucklehead.เอาล่ะ มาเริ่มทำงานดูดเงิน ทุกบาททุกสตางค์... จากประชาชนตาดำๆ ของเรากันได้แล้ว
I'm doing it for all the innocent people out there... whose lives are at stake.ฉันทำเพื่อ ประชาชนตาดำๆนั้น มันมีชีวิตเป็นเดิมพัน
Then every second that we delay, innocent people are getting scammed.อย่างนั้น ทุกวินาทีที่เราล่าช้าไป ผู้คนตาดำๆมากมาย ก็กำลังถูกหลอกอยู่
This adorable little thing right here. Hi.ดูน้องหมาตาดำๆนี่สิครับ ทักทายกล้องซิลูก
You are not the kind of man to leave a child fatherless.เจ้าไม่ใช่คนที่ปล่อยให้เด็กตาดำๆกำพร้าพ่อหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาดำๆ
Back to top