ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตากแดด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตากแดด*, -ตากแดด-

ตากแดด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
English-Thai: HOPE Dictionary
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub,center
sun-cured(ซัน'เคียวดฺ) adj. (ปลา,เนื้อ) ตากแดดจนแห้ง
tan(แทน) vt. ฟอกหนัง,ทำให้เกรียม,ตากจนเป็นสีน้ำตาล,เกรียมเป็นสีน้ำตาล. n. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด,สีกรำแดด,เปลือกไม้นิ่ม (จำพวกหนึ่ง) ,รองเท้าหนังสีน้ำตาล adj. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด., See also: tannable adj. tannish adj.
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
English-Thai: Nontri Dictionary
bask(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jerked meat (n.) เนื้อแผ่นบางๆ ที่ถูกตากแดดให้แห้ง See also: เนื้อแดดเดียว
jerky (n.) เนื้อแผ่นบางๆ ที่ถูกตากแดดให้แห้ง See also: เนื้อแดดเดียว Syn. jerked meat
light-brown (n.) สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดด See also: สีไหม้เกรียม Syn. tanbark, bronze
sun-cured (adj.) ซึ่งตากแดดจนแห้ง
suntan (n.) ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากตากแดด Syn. tan
tan (n.) สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดด See also: สีไหม้เกรียม Syn. light-brown, tanbark, bronze
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I spent all afternoon in the sun throwing dummies off a warehouse, 'cause Super Agent Lundy has a hunch that the dead woman is connected to this big serial killer case.ผมใช้เวลาในช่วงบ่ายทั้งหมด ตากแดด โยนเจ้าหุ่นจำลองนั่น ลงจากโกดัง เพราะว่าเจ้าหน้าที่พิเศษ ลันดี้ มีสมมุติฐานว่า
Don't stay in the sun too long. you're gonna get fried.อย่าตากแดดนานน่ะ เดี๋ยวโดนแดดเผา
He'll go on vacation, get some color, maybe he'll meet someone new.เค้าจะไปพักร้อน ตากแดดให้ผิวเปลี่ยนสี บางทีเค้าอาจจะเจอรักครั้งใหม่ด้วย
Stay out of the sun.พยายามอย่าตากแดดนะครับ
It was because you got too much sun.ว่ามันเป็นเพราะ ลูกตากแดดมาก
No sunscreen, no couscous, unless you really want it.ไม่ต้องตากแดดตะลอนๆ ยกเว้นว่านายชอบแบบนั้น
And it needs to be better than sitting in the sun, with you two, drinking beers and smoking your blow.ชั้นต้องการแรงจูงใจ และมันต้องดีกว่าการนั่งตากแดด
Here you go, sunshine-- Your very own haystack.เอานี้ไป ตากแดดเสียบ้าง-- นี่ไงกองหญ้าแห้งของคุณ
"I just stayed in the sun all summer" excuse, but I have three gifts:\"ฉันตากแดดตลอดช่วงหน้าร้อน\"
Your face is tanned... but no tan above the wrists.สีผิวที่หน้าของคุณเป็นสีแทน แต่ตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป ไม่ใช่สีแทนเลย แสดงว่าคุณไปต่างประเทศมา แต่ไม่ได้ตากแดด
We gotta get you out of the sun. Get you a hat.ให้แกตากแดดนานไม่ได้ ต้องหาหมวกใส่
Decomposition will accelerate faster the longer it's in the sun.การเน่าเปื่อยจะเร็วขึ้นมาก เมื่อถูกตากแดดนานๆ
Well, I'll be a sun-soaked bat.ฉันคงเป็นค้างคาวตากแดด
Why will you be a sun-soaked bat?ทำไมถึงเป็นค้างคาวตากแดด?
We sit in the sun waiting for the diggers to find a body.เรานั่งตากแดดเพื่อขุดหาศพ
We had food enough for weeks, but he found the rat in the first few days and he killed it, he dried it in the sun and ate it.เรามีอาหารเพียงพอสำหรับหลายสัปดาห์ แต่ในวันแรกๆเขาเจอหนูแล้วเขาเป็นคนฆ่ามัน เขาเอามันไปตากแดดจนแห้งแล้วกินมัน
You think this is a year-round tan?เธอคิดว่าผิวสีแทนเพราะตากแดดมานานหรือไง?
Sure, he's a bit long in the tooth, a bit withered, been in the sun too long.จริงอยู่เขาอาจจะหน้าแก่ ผิวเหี่ยว ก็เขาตากแดดเยอะ
His skin reminds me of a grape that was left out in the sun too long and split open.ผิวเขานี่ทำให้ผมคิดถึงองุ่นเลย องุ่นที่ตากแดดนานไปหน่อย แล้วก็ปลิออกมา
Dehydration is common after prolonged outdoor exposure.อาการสูญเสียน้ำในร่างกายเป็นเรื่องปกติ หลังจากตากแดดอยู่ข้างนอกนานๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตากแดด
Back to top