ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั๋วหนัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั๋วหนัง*, -ตั๋วหนัง-

ตั๋วหนัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั๋วหนัง (n.) cinema ticket See also: movie theater ticket
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like to book two tickets for next weekฉันอยากจะจองตั๋วหนังสองที่สำหรับสัปดาห์หน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's anything that I can do for you while you're here... dinner reservations, theater tickets, maybe a Knicks game?ถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ ระหว่างที่คุณพักอยู่ที่นี่... จองร้านอาหาร จองตั๋วหนัง หรืออาจจะ การแข่งขันบาสเก็ตบอล อะไรก็ตาม
Chris Miller, big spender that he is gave me $40 worth of movie passes for my pretend cowbell.คริส มิลเลอร์ เจ้าบุญทุ่มเกินอายุ ที่เขา... ... ให้ตั๋วหนังมูลค่า 40 เหรียญ ให้ฉันแกล้งบอกว่าเขาได้ท่าด็อกกี้
Should we? Byung Soo gave me a lot of tickets, we'll be able to watch anything.บยองซุให้ตั๋วหนังมา ดูอะไรดีนะ
Since you treat me to the movie, I shall treat you to the ice cream.คุณจ่ายค่าตั๋วหนังให้ผม งั้นผมจะเลี้ยงไอสครีมคุณเอง
Should we buy Hye-ji's ticket? Yes, she's comingทำไมยังดูที่ชื่อหนังอยู่ละ แค่ซื้อตั๋วหนังเรท R มา
I got tickets to see the Katy Perry movie.ฉันมีตั๋วหนังที่เคธี่ แพร์รี่แสดง
I've got premiere tickets.ผมได้ตั๋วหนังรอบปฐมทัศน์มาสองใบน่ะ
I ran into Serena earlier today and picked up a movie for us.ฉันไปหาเซรีน่าก่อนหน้านี้และซื้อตั๋วหนังเอาไว้ให้เราแล้ว
There was a stub in your pocket.มีตั๋วหนังในกระเป๋าคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั๋วหนัง
Back to top