ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั๊กแตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั๊กแตน*, -ตั๊กแตน-

ตั๊กแตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั๊กแตน (n.) grasshopper See also: mantis
ตั๊กแตนปาทังกา (n.) patanga See also: a species of grasshoppers, locust
English-Thai: HOPE Dictionary
grass hopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grasshopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grig(กริก) n. จิ้งหรีด,ตั๊กแตน,คนที่มีชีวิตชีวา
katydid(เค'ทีดิด) n. ตั๊กแตนอเมริกาขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง
mantis(แมน'ทิส) n. ตั๊กแตนตำข้าว pl. mantises,mantes
English-Thai: Nontri Dictionary
grasshopper(n) เรไร,ตั๊กแตน
hopper(n) ตั๊กแตน,ผู้กระโดด,กรวย
locust(n) ตั๊กแตน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grasshoppersตั๊กแตน [การแพทย์]
Locustsท่าตั๊กแตนขาเดียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grasshopper (n.) ตั๊กแตน Syn. katydid
praying mantis (n.) ตั้กแตน
locust (n.) ตั๊กแตนขนิดหนึ่งมีหนวดสั้น Syn. short-horned grasshopper
short-horned grasshopper (n.) ตั๊กแตนขนิดหนึ่งมีหนวดสั้น
mantis (n.) ตั๊กแตนตำข้าว (จัดอยู่ในตระกูล Mantidae)
katydid (n.) ตั๊กแตนอเมริกันขนาดใหญ่ See also: ตั๊กแตนสีเขียวขนาดใหญ่มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือ
penny wise and pound foolish (idm.) ขี้ช้างจับตั๊กแตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hail,locusts,Smiting of the first born.เห็บ , ตั๊กแตน , โดนทรมานตั้งแต่เกิด
Viper, gather the southern farmers. Mantis, the north.เจ้างู ไปทางทิศใต้ ตั๊กแตน ไปทางเหนือ
Mine's a picture of me and Marley... grasshoppers and ice cream.ของหนูคือรูปของหนูกับมาร์ลีย์ ตั๊กแตน แล้วก็ไอศครีม
Goddamn things are like locusts now.สิ่ง เหี้ย เป็นเหมือน ตั๊กแตน ในขณะนี้
Between the trumpet flowers placed around her, the locusts, and the iconography of an angel, our Doomsday killer was most likely referencingระหว่างดอกลำโพงที่วางอยู่รอบๆตัวเธอ ตั๊กแตน แล้วก็ฑูตสวรรค์ที่ถูกตรึง ดูเหมือนเจ้าฆาตกรวันสิ้นโลก กำลังอ้างอิงถึง
Warrior! Mountain! Tree!ภูเขา ต้นไม้ กระต่าย ปลา ตั๊กแตน พิราบ
A grasshopper took advantage of me.ตั๊กแตนข่มขืนหม่อมชั้นด้วย
The praying mantis can kill any of a multitude of creatures, but the most interesting fact is that oftentimes the female mantis engages in sexual cannibalism, meaning she'll bite off the head of her mate once copulation is complete,ตั๊กแตนตำข้าวสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิต ได้เป็นจำนวนมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ บ่อยครั้งที่ตั๊กแตนตำข้าวตัวเมีย จะกินพวกเดียวกันเองระหว่างผสมพันธุ์
Comfortable locus, feeding on our surgeries.ตั๊กแตนรักสบาย กัดกินการผ่าตัดของเรา
Uh, uh... your conscience, if you have one.จากตั๊กแตนคุณเอ่อเอ่อมโน ธรรมของคุณ ถ้าคุณมีหนึ่ง
"... like swarms of locusts they descended...♪ เหมือนฝูงตั๊กแตนถล่มไร่ไม่ปาน ♪
You said it, Mr Grasshopper.นายพูดเอง คุณตั๊กแตน
Or do all grasshoppers play music?หรือว่าพวกตั๊กแตนล้วนเล่นดนตรี?
All grasshoppers try.พวกตั๊กแตนล้วนพยายาม
Me and Miss Spider and the centipede and the old green grasshopper.นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น! ผมและคุณแมงมุมและคุณตะขาบ แล้วคุณตั๊กแตน
It was a grasshopper, and it grazed your foot.มันแค่ตั๊กแตน แล้วมันก็ข่วนเท้าคุณเบาๆ
To go deer hunting with an Uzi.ขี่ช้างจับตั๊กแตนชัดๆ
"They came out of the smoke,คุณนายคารืโมดีย์: "และเหล่าตั๊กแตนควัน
Monkey! Mantis! Crane!เจ้าวานร ตั๊กแตนจอมต่อย กระเรียนทอง อสรพิษไฟ พยัคฆ์เสือ
Viper! Crane! Monkey!กระเรียน, วานร, ตั๊กแตน
You're bigger than your action figures. Except, you, Mantis. You're the same.พวกคุณดูตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ ยกเว้น คุณตั๊กแตน
You've only seen praying mantis.เจ้าเคยแต่เจอเพลงมวยตั๊กแตน
Praying Mantis very good. For catching bugs.หมัดตั้กแตนหรือยอดเลย \ แต่หมัดนี้ใช้จับแมลง
The envy of my friends shall spread like locusts,ความอิจฉาของสหายข้ากระจายไปทั่วเหมือนตั๊กแตน
You have much to learn, grasshopper.คุณต้องเรียนรู้ เจ้าตั๊กแตน
A swarm of locusts in stretch pants.เหมือนฝูงตั๊กแตนกัดกินพืช
With you studying me like a beige praying mantis.ถ้าเธอเอาแต่จ้องศึกษาฉันเหมือนตั๊กแตนตำข้าว
Blood, boils, locusts.เลือด, หนอง, ตั๊กแตน
MASTER PO: (ON TV) What do you look for beyond the sea, Grasshopper?MASTER PO: (ON TV) สิ่งที่คุณมองหาพ้นทะเลตั๊กแตน?
MASTER PO: (ON TV) Grasshopper, are you fishing in our lily pond?MASTER PO: (ON TV) ตั๊กแตนคุณกำลังตกปลาในบ่อลิลลี่ของเราหรือไม่
Because I don't see any locusts.เพราะฉันไม่เห็นตั๊กแตนปาทังก้าซักตัวน่ะสิ
Um, I've got locusts.อืม ฉันจัดการตั๊กแตน
You don't get it, kiddo.นายจะไปรู้อะไร พ่อตั๊กแตนหนุ่ม
Swarms of locusts and tornadoes of frogs.ฝูงตั๊กแตนทั้งนั้นเลย แล้วก็กบด้วย
They're trendy, blood-sucking locusts who come into this neighborhood to pillage and destroy everything I care about.พวกเขาคือตั๊กแตนดูดเลือด แบบมีสไตล์ตะหาก ผู้ที่เขามาในละแวกนี้เพื่อ ปล้นและทำลาย ทุกสิ่งที่ฉันใส่ใจ
So what did the trendy locusts want?งั้น พวกตั๊กแตนต้องการอะไร?
Patience, grasshopper.ความอดทน เจ้าตั๊กแตนน้อย
Something like a praying mantis.บางสิ่งอย่างเช่นตั๊กแตน
Operation Praying Mantis is on.เริ่มปฏิบัติการตั๊กแตน
I know this sounds crazy, but I think our unsub is obsessed with the praying mantis.ผมรู้ว่ามันฟังดูบ้า แต่ผมคิดว่าอันซับ หมกมุ่นกับตั๊กแตนตำข้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั๊กแตน
Back to top