ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งโต๊ะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งโต๊ะ*, -ตั้งโต๊ะ-

ตั้งโต๊ะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งโต๊ะ (v.) set the table See also: lay the table Syn. จัดโต๊ะ
English-Thai: HOPE Dictionary
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desk calculatorเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desktop๑. -ตั้งโต๊ะ๒. เดสก์ท็อป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop computerคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desktop publishing การจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sit down, have tea. I'll start lunch when the girls get here.นั่งดื่มชาก่อน แม่จะตั้งโต๊ะเมื่อสาว ๆ กลับมา
Nothing. It was a portable CD player which reads MP3s, CD rewrites...เป็นเครื่องเล่นซีดีตั้งโต๊ะ ที่เล่นเพลง MP3 และแผ่น CDRW ได้...
Then you start adding larger stuff - clothes, table-top appliances, lamps, linens... your TV...แล้วคุณก็เริ่มใส่สิ่งที่ใหญ่ขึ้น เสื้อผ้า อุปกรณ์ตั้งโต๊ะ โคมไฟ ลินิน ทีวีของคุณ
Vince, stop reading my desktop calendar.วินซ์ เลิกอ่านปฏิธินตั้งโต๊ะฉันเสียที
The nameplate?ป้ายชื่อตั้งโต๊ะหรือเปล่า?
Yes. Nameplate.ใช่ ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
I want you to eat. I've set the table for you.ฉันอยากให้คุณกิน ฉันตั้งโต๊ะให้คุณแล้ว
Leezar, what is this rubbish you have set before us?ลีซาร์ ขยะที่เจ้าตั้งโต๊ะให้เรานี่คืออะไร
It's all because of Dong Zhuoทั้งหมดเป็นเพราะตั๋งโต๊ะ
There's a flat-screen, a desktop, and a bicycle.มีคอมฯตั้งโต๊ะ, จอ, และจักรยานอีกคันนึง
I thought we might set the dessert buffet here in the conservatory rather than out on the lawn.ฉันคิดว่าเราควรจะตั้งโต๊ะของหวาน ในเรือนกระจกแทนที่จะอยู่ในสนามหญ้า
Set another place at the table.เปลี่ยนสถานที่ตั้งโต๊ะด้วย
There's definitely room for a pool table.ต้องมีสักห้อง ที่ตั้งโต๊ะพูลได้
He found the light stand in one go and turned on the switch.เขามุ่งหน้าตรงไปที่โคมไฟตั้งโต๊ะ และเปิดสวิตช์ไฟ
On the stand, the phone, the refrigerator.โคมไฟตั้งโต๊ะ โทรศัพท์และตู้เย็น
Rather than go to the office and turn on all the lights, which would draw attention, he used the light on the stand and called Choi Hee Gon to let him know he escaped?เพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจที่ไม่พึงประสงค์ เขาจึงใช้โคมไฟตั้งโต๊ะ แทนไฟของออฟฟิศที่อยู่เหนือหัว
So, I don't have a record deal anymore, but I do have a record, which I'll be giving to all of you, and selling at a table in front of my church and out of my car,ฉันก็หมดพันธะกับสัญญาทางนั้นไปแล้ว แต่ฉันก็บันทึกเสียงไปแล้ว ฉันก็เลยจะให้มันกับพวกเธอ และเอาไปตั้งโต๊ะขายหน้าโบสถ์ของฉัน หน้ารถของฉัน
This clock's running slow.นาฬิกาตั้งโต๊ะนี่เดินช้า
Bruce, go tell Alfred to set another place for lunch.บรูซ ไปบอกอัลเฟรด ให้ตั้งโต๊ะอาหารเที่ยงที่อื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งโต๊ะ
Back to top