ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งแต่นั้นมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งแต่นั้นมา*, -ตั้งแต่นั้นมา-

ตั้งแต่นั้นมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งแต่นั้นมา (conj.) from that time on See also: from then on, since then Syn. นับจากนั้นมา
English-Thai: HOPE Dictionary
since(ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว., See also: since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว, Syn. from then till now,ago
English-Thai: Nontri Dictionary
since(adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่
thence(adv) จากที่นั้น,ตั้งแต่นั้นมา,เพราะฉะนั้น
thenceforth(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't seen him since, but we've talked on the phone, though.ฉันไม่ได้เจอกับเขา ตั้งแต่นั้นมา แต่เราได้คุึยกันผ่านโทรศัพท์บ้าง
Plus, I once sang onstage with them in plaid pajamas, and ever since, I don't think they find me quite so scary.หนำซ้ำ ฉันยังเคยใส่ชุดนอนลายสก็อตร้องเพลงกับพวกนั้นครั้งหนึ่ง ตั้งแต่นั้นมา พวกนั้นเลยไม่ค่อยกลัวฉันสักเท่าไหร่
Signore Balzoni was thrown from his horse during a polo match in Milan and ever since he's believed himself to be an Arabian stallion.ตกจากหลังม้าขณะแข่งโปโลที่มิลาน ตั้งแต่นั้นมา เขาก็คิดว่าตัวเองเป็นม้าอาหรับ
Since then I have scoured the land looking for a wife.ตั้งแต่นั้นมา ข้าก็พลิกแผ่นดินมองหาคู่สมรส
From that moment, I realized I got to keep things moving,ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็คิดได้ว่า ควรจะเดินหน้าต่อ
Since then, I've often wondered.ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็สงสัยอยู่บ่อยครั้ง
Ever since then, I've had a phobia about drawing blood.ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็เลยกังวลเวลาเจาะเลือดนะคะ
Since then, I've been scared to work directly in the field...ตั้งแต่นั้นมา ผมก็กลัวการออกภาคสนาม...
From that time onwards, I wanted to see you.ตั้งแต่นั้นมา ผมก็อยากเจอคุณ
Ever since, I've made sure to give him a pretty wide berth.ตั้งแต่นั้นมา ผมก็อยู่ห่างเขามาตลอด
It's descended into chaos.ตั้งแต่นั้นมา อินกริด ผมไม่ได้พยายามสอดรู้สอดเห็น
Since then, he has stood in front of our school, directing trafficตั้งแต่นั้นมา เขาก็มายืนหน้าโรงเรียน เพื่อคอยโบกรถ
He's been roaming the Nightfort ever since, devouring his own babies.ตั้งแต่นั้นมา เขาก็เร่ร่อนอยู่ในไนท์ฟอร์ท กินทารกของตัวเอง
Ever since, he's hit the bottle.ตั้งแต่นั้นมา เขาก็เอาแต่ดื่ม
Since then, Dempsey's vanished.ตั้งแต่นั้นมา เดมพ์ซีย์ก็หายตัวไป
Since then we have been a little concerned about Nokaze-san's health.ตั้งแต่นั้นมา เรามีความกังวลเล็กๆเกี่ยวกับสุขภาพของคุณโนคาเสะ
First, we get adopted. Then we escape.ตั้งแต่นั้นมา,ไม่มีอะไรเลย.
So ever since then, I always check.ตั้งแต่นั่นมาฉันเลยต้องคอยเช็คอยู่ตลอด
Since then I've never left the city, and...ตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยออกจากเมือง...
Since then I mistakenly thought that you were as sincere as me. Dumb of me.ตั้งแต่นั้นมามันเป็นความผิดฉันที่จริงใจ \ ฉันมันโง่เอง
Which means the unsubs most likely fit in to this area.ตั้งแต่นั้นมามีการจัดการ เรื่องปาร์ตี้ใหม่
Because Hong Tae Seong was a victim like he had been.ตั้งแต่นั่นมาฮงเเทซองก็ตกเป็นเหยื่อของเธอด้วยเช่นกัน
Since then, he kind of developed a speech impediment.ตั้งแต่นั้นมาเขาชนิดของการพัฒนาพูดติดอ่าง
From that moment on and the wand answered him,ตั้งแต่นั้นมาไม้ก็รับใช้เค้า จนกระทั้ง...
We've had no news of him since then.เราได้มีข่าวของเขาไม่มี ตั้งแต่นั้นมา
That's why I'm not talkin' right now about some girl I saw at a bar 20 years ago... and how I always regretted not goin' over and talkin' to her.แล้วตั้งแต่นั้นมา 20ปีชั้นก็ไม่เคยพูดกับ ผู้หญิงคนไหนอีกเลย แล้วก็เสียใจที่สุดไม่ได้พูดกับเธออีกแล้ว
We have been looking for that key ever since.นับตั้งแต่นั้นมา พวกเราเฝ้าตามหากุญแจดอกนี้
And he got caught upin the L.A. scene and he's been messed up ever since.และก็หลงระเริงไปกับแอลเอ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เสียคน
My mum, she used to read all his plays to me and ever since, I've always wanted to act.คุณแม่ของฉัน, เคยอ่านบทละคร นี้ให้ฟัง ...ตั้งแต่นั้นมา, ฉันก็ชอบการแสดง มาตลอด.
And I was paralyzed from the neck down having movement only in a few fingers.ผมจึงเป็นอัมพาตตั้งแต่นั้นมา มีเพียงส่วนหัวกับมือเท่านั้นที่สามารถขยับได้
I began to enjoy reading since then.ชั้นเริ่มที่จะสนุกกับการอ่านหนังสือตั้งแต่นั้นมา
The foxes returned back to the far realms of the mountains, never to be seen ever since.สุนัขจิ้งจอกได้ย้อนกลับสู่บ้านของพวกมันบนหุบเขา อันแสนไกล และไม่ถูกพบอีกเลยตั้งแต่นั้นมา
We haven't met nor talked ever since.แล้วเราก็ไม่ได้เจอกัน ไม่ได้คุยกันตั้งแต่นั้นมา
"We would be together from then onwards""เราก็เลยมักจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมา"
Even then, I fell even more in love whenever I saw Tohno-kun's figure.นับตั้งแต่นั้นมา ฉันก็ยิ่งชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆครั้งที่พบกัน
We got married in Senior year and she has been the queen of my world ever since.แล้วเราก็แต่งานกันในปีสุดท้ายของการเรียน แล้วเธอก็เป็นเจ้าหญิงของกูนับตั้งแต่นั้นมา
I've been working in this business ever since.ฉันเริ่มทำงานนี้ตั้งแต่นั้นมา
We've been trying to find a doctor even since.เราก็หาหมอรักษาตั้งแต่นั้นมา
The plans were shelved and it remains in Level 4 ever since.ถึงภัยคุกคามที่ จี ไวรัส มีต่อรัฐบาล แผนการได้ถูกที้งไว้บนหิ้ง/nและค้างเติ่งอยู่บนระดับสี่ตั้งแต่นั้นมา
And ever since that day, only sons of noble families have served as knights.และตั้งแต่นั้นมา ก็มีแต่เพียงบุตรชายของตระกูลเท่านั้น ที่ได้เป็นอัศวิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งแต่นั้นมา
Back to top