ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งวง*, -ตั้งวง-

ตั้งวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งวง (v.) gather into a group See also: form into a group, group Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
transistorize (vi.) ติดตั้งวงจรทรานซิสเตอร์
transistorize (vt.) ติดตั้งวงจรทรานซิสเตอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, start a band. My father would love that.ก็ใช่น่ะซิ ตั้งวง พ่อฉันคงก็ชอบใจตายเลย
I mean, being in a band is just one more thing I'll never do.ตั้งวงดนตรีคงเป็นอีกอย่างที่ผมไม่มีวันได้ทำ
Being in a boy band did wonders for our love life.ตั้งวงบอยแบนด์ ทำให้ชีวิตรักเราดีขึ้น
When I was a kid, I put together this little band.ตอนฉันยังเต็ก ฉันตั้งวงเล็กๆ นี่
Or our own band The Danny Boodman T.D. Lemon Nineteen Hundred Big Bandไม่ก็ตั้งวง วงแดนนี่ บู๊ดแมน ทีดี เลมอน 1900 วงใหญ่
Yeah, I thought you could use it, you know, when you start your band.ใช่ ฉันคิดว่าเธอควรจะใช้มัน เวลาเธอเริ่มตั้งวง
I'm gonna go talk to Emily.ฉันกำลังจะตั้งวงใหม่
I missed you.ฉันตั้งวง "โฮลแอนด์อะฮาฟ" มันพร้อมแล้วด้วย
You aren't enough for a brass band, but enough for Big Bandเรามีคนไม่พอที่จะเล่นวงดุริยางค์ แต่พอสำหรับตั้งวงใหญ่นี่ได้
Getting a jazz band together?จะตั้งวงแจ้สกันใช่ไหม?
Are you serious about the band?เธอตั้งใจตั้งวงกันหรือเปล่า
I've had it! We'll start our own jazz bandก็ได้ เราตั้งวงกันแค่นี้ก็ได้
We decided to form a folk duoเราคิดว่าจะตั้งวงโฟล์คกันสองคน
Right, you could put a band together pretty easily.หมายถึง คุณสามารถตั้งวง ได้ค่อนข้างง่าย
And then I started writing songs. We kind of became a band.จากนั้นผมก็เริ่มแต่งเพลง แล้วเราก็ตั้งวงขึ้น
I loved this whole idea of, you know, getting a band together.ผมรักแนวคิดทั้งหมด ในการร่วมกันตั้งวง
I know, but look - over the last 12 years,นายไม่รู้จักฉัน ถ้านายคิดว่านั้นจะหยุดฉัน ไม่ให้แต่งงานกับเอมี่และตั้งวงดนตรีกับเธอ
I'm gonna start a rock'n'roll group.ผมจะตั้งวงร็อคแอนด์โรล
(men beatboxing) two weeks ago, i would have agreed that four grown men rehearsing a capella hip-hop in my living room was embarrassing.สองสัปดาห์ต่อมา เราสี่คน ตั้งวงประสานเสียง ฮิปฮอป ในห้องนั่งเล่นผม มันอาจดูตลก
You know, the truth is, rachel, if you weren't so hard on me, I never would have had the guts to start acafellas.ถ้าเธอไม่ติ ครูแรงๆแบบนั้น ครูคงไม่กล้าจะตั้งวง อะคาเฟลลัส
I mean, we're just starting out, so...เราก็เพิ่งตั้งวงกัน...
How's that any different from when you quit Glee to form your boy band?คงไม่ต่างจากตอนที่คุณออกจากชมรม ไปตั้งวงบอยแบนด์
Okay, look, buddy, you got no video surveillance out here.โอเค.. ฟังนะเพื่อน คุณไม่ได้ติดตั้งวงจรปิดไว้
By the time I was 14 I'd already formed a band.ตอนอายุ 14 ฉันตั้งวงแล้ว
The guards charged with aiding and abetting the escape... were found murdered in the Gotham courthouse jail... while the alleged crime lord, Black Mask, was released... on $1 million bail for his suspected involvement... and is currently awaiting a hearinยามซึ่งมีส่วนร่วมได้หลบหนี แต่ทว่า.. ได้ถูกพบเป็นศพ ทางศาลสูงก็อทแฮม.. ..ซึ่งจับกุมแบล็คมาสค์ ได้ตั้งวงเงินประกัน..
To equip an amphibious mariachi band.ที่จะเอาไปตั้งวงดนตรีเม็กซิกัน
Your merry little band of vampiresคุณตั้งวงสร้าง กองทัพแวมไพร์
It's 11:30.ผมแค่กำลังจะตั้งวงโป๊กเกอร์ ตอนห้าทุ่มครึ่งเนี่ยนะ
Maybe get the band back together, huh?บางทีอาจมีการตั้งวงดนตรีด้วย
I could break out my old drum kit, you can bring your guitar and we could have a jam session together.ฉันตีกลองชุดได้นะ ส่วนเธอก็เล่นกีตาร์ ตั้งวงด้วยกันเลยเป็นไง
I ask that bail be set at a minimum of $1 million.ผมขอให้ตั้งวงเงินประกันไว้ที่ขั้นต่ำ 1 ล้านดอลล่า
Mr. Motta, just so I'm clear, in exchange for this very generous donation all I have to do is hire Ms. Corcoran to start a second show choir at McKinley which features your daughter?เพื่อความกระจ่างนะครับคุณมอตต้า ในการแลกเปลี่ยนด้วยสินน้ำใจอันมหาศาลของคุณนี้ สิ่งที่ผมต้องทำคือจ้าง คุณคอเคอแรนเพื่อตั้งวง
When a neighborhood kid makes a reckless mistake... when children need to be taught a lesson... when the teenagers next door start a band.ตอนที่ลูกของเพื่อนบ้านทำเละเทะไว้ ตอนที่ลูกๆ ต้องการบทเรียน ตอนที่วัยรุ่นข้างบ้านเริ่มตั้งวงดนตรี
I am starting a pool on how long Sweets lasts with Booth and Brennan.ผมตั้งวงเดิมพันว่า สวีทจะอยู่กับบูธและเบรนเนนได้นานแค่ไหน
One more, and they could buy group health insurance or form a rock band.อีกแค่คนเดียวก็ทำประกันกลุ่ม ไม่ก็ตั้งวงร็อคได้แล้ว
Listen, there's this poker game we've got going on.นี่ มีตั้งวงโปกเเกอร์กัน เราจะไปเล่นกัน
What is Lady Hummel doing here? and I need some seed cash to start my Madonna cover band.โทษที แค่คุณนายฮัมเมิลมาทำอะไรแถวนี้ แล้วฉันก็ร้อนเงินด่วน สำหรับตั้งวงcoverมาดอนน่าของฉัน
Rachel got the lead in Funny Girl on Broadway and Kurt now he's starting a band.เรเชลได้บทนำในละครบอร์ดเวย์เรื่อง Funny Girl เคิร์ทประกาศว่าจะตั้งวงดนตรี
Wait, you're starting a new band?เดี๋ยวนะ? เธอจะตั้งวงหรอ?
Well, what kind of band are you starting?อืม แล้วจะตั้งวงแบบไหนละ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งวง
Back to top