ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งความหวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งความหวัง*, -ตั้งความหวัง-

ตั้งความหวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งความหวัง (v.) aim See also: intend to Syn. ตั้งเข็ม, ตั้งความมุ่งหมาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
set great store by (idm.) ตั้งความหวังไว้สูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is far from a slam dunk.ตั้งความหวังไว้มากเกินไป เหมือนหนังเรื่องสแลมดังก์
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว
"a creature that became more than what was hoped for.""สัตว์ที่เป็นมากกว่าที่ตั้งความหวัง"
Take dead aim on the rich boys."อย่าตั้งความหวังกับพวกเด็กรวย"
My family expects a lot from me. - Right.ครอบครัวตั้งความหวังกับผมไว้มาก
I have to think of my future... and what my family expects of me.ผมต้องคิดถึงอนาคตของผม เเละครอบครัวก็ตั้งความหวังไว้กับผม
He had high expectations for meเขาตั้งความหวังไว้กับผมสูงมาก
EXCEPT NOTHING LESS FROM THEIR OFFSPRING.ก็ตั้งความหวังกับลูกๆสูงตามไปด้วย
I just think that you shouldn't get your hopes up, that's all.ฉันแค่คิดว่าเธอ ไม่ควรตั้งความหวังไว้สูง
Suddenly I'd be less depressed than if I just sat around being a little bit self-indulgent, letting my misery eat away at me until I'd become an emotional wreck and creatively completely moribund.ทันใดนั้นฉันก็ไม่ต้องสิ้นหวัง มีหวังมากว่านั่งอยู่เฉยๆ แล้วฉันก็ทำตามที่ฉันตั้งความหวัง แล้วปล่อยให้ความทุกข์มันจางหายไป ฉันกลายเป็นคนอารมณ์บูด \b ความคิดริเริ่มไม่มี
But I get my hopes up# แต่เมื่อไรที่ฉันตั้งความหวัง
Well don't get your hopes up.อย่าตั้งความหวังให้สูงนักเลย
Adam, I don't want you to get your hopes up.อดัม พ่อไม่อยาก ให้ลูกตั้งความหวังมากเกินไป
These guys... they're my friends, and they're depending on me.คนพวกนี้ เป็นเพื่อนผมและเค้าตั้งความหวังไว้กับผม
I remember that I like feeling hopeful.แม่จำได้ว่าแม่เคยตั้งความหวังไว้มาก
Yeah, well, let's keep our fingers crossed.ใช่ มาตั้งความหวังกันเถอะ
I know what you're thinking. I... I expect too much.ผมว่ารู้ว่าคุณคงคิดว่า ผมตั้งความหวังไว้สูงไป
I, Pingan shall dream big and aspire after successข้าชื่อ ผิงอัน ตั้งความหวังไกล และอยากไปให้ถึง
DON'T WANT ANYONE TO GET THEIR HOPES UP.ไม่อยากให้ใครตั้งความหวังน่ะ
They hope and they cross their fingers and they make wishes.พวกเขาหวัง แล้วก็ไขว้นิ้วไว้ แล้วตั้งความหวัง
Don't get your hopes up.อย่าตั้งความหวังมากนัก
I just don't want you to get your hopes up too high.ฉันแค่ไม่อยากให้คุณ ตั้งความหวังสูงเกินไป
I want expectations to be managed here.อย่าตั้งความหวังจนเกินไปนะ
We can change the future.เราทำอะไรได้มากกว่า แค่ตั้งความหวัง เราสามารถ เปลี่ยนอนาคตได้
I don't want you to get your hopes up, but the word in the pipeline isฉันไม่อยากให้นาย ตั้งความหวังเอาไว้สูง แต่แหล่งข่าวลับแจ้งมาว่า
You know, I had such high hopes for that man.รู้มั้ย ฉันตั้งความหวังไว้กับหมอนั่น
I've been hoping, somehow, he'd find a way to get free and... when we go under, I guess he will be.ยังไง ฉันก็ยังคงตั้งความหวัง ว่าเขาจะได้พบวิถีทางที่จะหลุดพ้น และ.. เมือเราหมดตัว ฉันว่า เราคงได้เป็นอิสระ
Don't get your hopes up over any of that nonsense.อย่าตั้งความหวัง แบบลมๆแล้งๆเลยนะพี่
I have high hope on you.ฉันตั้งความหวังกับเธอเอาไว้สูงนะ
Know how to handle large sums of money with harmony and with love, and that the truth is that you have high ideals, and that you are a person of great personal integrity, and you will keep your mind focused upon financial prosperity.และความรักอย่างเหมาะสม และรับมือกับความจริงที่ว่าคุณตั้งความหวังไว้สูง ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองสูง
I know you do not expect much from me, Fabious.ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้ตั้งความหวัง ในตัวข้าไว้มากมายนัก ฟาเบียส
Let's not get our hopes up.อย่าตั้งความหวังไว้สูงเกิน
Why do people have such high expectations?ทำไมคนเราต้องตั้งความหวังไว้สูงกันด้วยนะ
Chuck knew Bart murdered my mother, and he sat there and watched me get my hopes up about that waitress, and he tried to ruin my relationship with my father.ชัครู้ว่าบาร์ทฆ่าแม่ชั้น\ แล้วเค้าก็นั่ง มองชั้นตั้งความหวัง\ เรื่องบริกรหญิงนั่น แล้วยังพยายามทำลาย\ ความสัมพันธ์ของชั้นกับพ่อ
It's the only time I ever feel like I'm not watchin' myself not livin' up to people's expectations, and hatin' those people for havin' expectations, and thinkin' about hittin' 'em in the head with a bat.เป็นเวลาเดียวที่ฉันรู้สึก เหมือนว่า ไม่ได้มองตัวเอง... กำลังทำให้ใครๆต้องผิดหวัง และเกลียดที่ใครๆ มาตั้งความหวังเอากับฉัน
I don't want to get her hopes up.ฉันไม่อยากให้เขาตั้งความหวัง
I didn't wanna get Louis' hopes up if things weren't okay.ฉันไม่อยากให้หลุยส์ตั้งความหวัง
I'm not gonna get my hopes up just to get kicked in the daddy pills again.ผมจะไม่ตั้งความหวัง เพียงเพื่อฝันลมๆแล้งๆอีกแล้ว
I was stupid to be hopeful.ฉันมันโง่ที่ตั้งความหวังไว้
Looks like I got my hopes up.ดูเหมือน ผมตั้งความหวังไว้สูงไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งความหวัง
Back to top