ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวโน้ต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวโน้ต*, -ตัวโน้ต-

ตัวโน้ต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวโน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง, โน้ต
ตัวโน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง, โน้ต
English-Thai: HOPE Dictionary
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
programming languageภาษาโปรแกรมหมายถึง ภาษาที่ออกแบบโครงสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทำนองเดียวกับตัวโน้ตของภาษาดนตรี ภาษาโปรแกรมมีตั้งแต่ระดับต่ำสุด คือใกล้เคียงกับภาษาเครื่อง (machine language) มากที่สุด ไปจนถึงภาษาระดับสูง คือใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ (ภาษาอังกฤษธรรมดา ๆ) มากที่สุดดู language ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
clef(n) ตัวโน้ตดนตรี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sol (n.) ตัวโน้ตซอล (ทางดนตรี)
half note (n.) ตัวโน้ตที่มีค่าเป็นครึ่งเสียง (ดนตรี)
enharmonic (adj.) (ตัวโน้ต) ซึ่งมีระดับเสียงเท่ากันแม้ว่าจะเป็นโน้ตคนละตัว (ทางดนตรี) Syn. diatonic
go down to (phrv.) เปลี่ยนเป็นตัวโน้ตที่ต่ำกว่า (ดนตรี) Syn. go down, go up to
raga (n.) รูปแบบตัวโน้ตในดนตรีอินเดีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Note ♪ ♪ It goes all around my ♪# ตัวโน๊ต # # พวกมันอยู่รอบๆ #
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่
First, your bowing... and your left hand phrasing.อันดับแรก วิธีสี และการใช้มือซ้ายรวบตัวโน้ต
Maybe the notes I hear are the same ones they heard the night they met.บางทีตัวโน้ตที่ผมได้ยิน เหมือนกับสื่งที่พวกเขาได้ยิน, -ในคืนที่พวกเขาพบกัน
You never played a note in your life.ในชีวิตคงเธอไม่เคยเล่นตัวโน๊ตเลย
Do you know your notes?รู้จักตัวโน๊ตพวกนี้ไหม?
So I showed him the scales and when I came home, he was...หนูสอนตัวโน๊ตให้เขา พอหนูกลับมา หนูก็เห็นเขา... ..
It's high "C," like a musical note-- high "C."มันมี C สูง เหมือนกับตัวโน๊ต---โน๊ตตัวC เสียงสูงๆ
Hope and have faith that the next chord or the next few notes will come to you.คาดหวังและศรัทธา ว่าคุณจะพบคอร์ดต่อไป หรือตัวโน้ตไม่กี่ตัวต่อจากนั้น
A splendid time is absolutely not guaranteed for all. "เพลงรักที่ใช้ตัวโน้ตต่ำสุด
It's a pattern that repeats, like a musical phrase.มันเป็นรูปแบบ นั่นอีกครั้งแล้ว เหมือนกับกลุ่มตัวโน๊ต
Even those between conventional notes.แม้กระทั่งระหว่างตามแบบแผนของตัวโน้ต
It seems we are both comfortable playing between conventional notes.มันดูเหมือนว่าพวกเราทั้งคู่สีกันอย่างสบาย ระหว่างตามแบบแผนของตัวโน้ต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวโน้ต
Back to top