ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเล็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเล็ก*, -ตัวเล็ก-

ตัวเล็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเล็ก (n.) little kid See also: kiddy, kiddie, little child Syn. เจ้าตัวเล็ก, ลูกเล็ก
ตัวเล็ก (n.) low-ranking official See also: unimportant official
English-Thai: HOPE Dictionary
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
case sensitivityการบังคับใช้ตัวเล็ก/ตัวใหญ่หมายถึง ความแตกต่างระหว่างการใช้ตัวใหญ่และตัวเล็กของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ โปรแกรมบางโปรแกรมหรือระบบบางระบบจะบังคับว่า ต้องใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด หรือตัวเล็กทั้งหมด มิฉะนั้นเครื่องจะไม่เข้าใจ เช่น ชื่อโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) หรือ ระบบยูนิกซ์ (UNIX) จะบังคับให้ใช้ตัวใหญ่เท่านั้น ส่วนระบบดอสและวินโดว์ไม่บังคับ กล่าวคือ ใช้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้
chevrotain(เชฟ'ระเทน) n. สัตว์เคี้ยวเอื้องตัวเล็กมากที่คล้ายกวาง
devilkin(เดฟ'เวิลคิน) n. ปีศาจน้อย,ผีตัวเล็ก
doggy(ดอก'กี) n. สุนัขตัวเล็ก ๆ ,สุนัข. -adj. เหมือนสุนัข,ชอบเล่นกับสุนัข -adj. เกี่ยวกับสุนัข,ขี้โอ่,อวดอ้าง,อ้างสิทธิ,หลอกลวง
dormouse(ดอร์'เมาซฺ) n. หนูขนาดเล็กในตระกูล Gliridae คล้ายกระรอกตัวเล็ก ๆ -pl.dormice
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckling(ดัค'ลิง) n. เป็ดตัวเล็ก
genet(เจน'นิท) n. สัตว์กินเนื้อตัวเล็ก ๆ จำพวก Genetta
gnat(แนท) vt.,vi. แมลงบินตัวเล็ก
grivet(กริฟ'วิท) n. ลิงตัวเล็ก
guppy(กัพ'พี) n. ปลาน้ำจืดตัวเล็ก
jennet(เจน'นิท) n. ม้าสเปนตัวเล็ก ๆ ,ลาตัวเมีย
junco(จัง'โค) n. นกfinchตัวเล็ก ๆ, Syn. snowbird
kewpie(คิว'พี) n. ตุ๊กตาจ้ำม่ำตัวเล็ก
lap dogn. สุนัขตัวเล็ก ๆ ที่เลี้ยงไว้
lapdogn. สุนัขตัวเล็ก ๆ ที่เลี้ยงไว้
mca(เอ็มซีเอ) ย่อมาจาก micro channel architecture หมายถึง ช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กซึ่งบริษัทไอบีเอ็มสร้างไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น PS/2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ทำได้รวดเร็วและง่าย กล่าวคือเพียงแต่เสียบแผ่นวงจรลงในช่องเสียบ MCA นี้เท่านั้น
micro channel architecturช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กใช้ตัวย่อว่า MCA หมายถึง ช่องเสียบแผ่นวงจรตัวเล็กซึ่งบริษัทไอบีเอ็มสร้างไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่น PS/2 โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูล ทำได้รวดเร็วและง่าย กล่าวคือเพียงแต่เสียบแผ่นวงจรลงในช่องเสียบ MCA นี้เท่านั้น
midge(มิจ) n. แมลงตัวเล็ก ๆ ,คนตัวเล็กมาก.
miosis(ไมโอ'ซิส) n. ภาวะที่รูม่านตาตีบตัวเล็กกว่าปกติ, See also: miotic adj
nightingale(ไน'ทิงเกล) n. นกร้องเสียงไพเราะตัวเล็ก ๆ ในตระกูล Thrush
panfish(แพน'ฟิช) n.,ปลาน้ำจีดตัวเล็ก ๆ ที่นิยมใช้ทอดกิน
piggy(พิก'กี) n. หมูตัวเล็ก ๆ ,ลูกหมู
pinion(พิน'เยิน) n. ขนนก,ปีกนก,ปีกแมลง,เฟืองตัวเล็ก,ฟันเฟืองเล็ก vt. มัดปีกนก,ตัดปีกนก,มัด,จับมัด,ผูก,รัดแขน
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
pygmy(พิก'มี) n. ชนผิวดำตัวเล็กในทวีปแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร, See also: pygmy n. คนแคระ คนร่างเล็กสิ่งที่มีความสำคัญเล็กน้อย adj. เกี่ยวกับคนแคระดังกล่าว,เล็กมาก,แทบไม่สำคัญ pygmoid adj. pygmyish adj. pygmyism n.
shrimp(ชริมพฺ) n. กุ้งเล็กหางยาว,กุ้งฝอย,คนตัวเล็กที่ไม่สำคัญ. adj. เกี่ยวกับกุ้งดังกล่าว
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
snippet(สนิพ'พิท) n. เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกตัดหรือหั่นออก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ส่วนกระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,คนตัวเล็ก
stag(สแทก) n. กวางตัวผู้,สัตว์ที่ตอนแล้ว,ม้าตัวเล็ก,ผู้เปิดเผยความลับ. adj. เกี่ยวกับผู้ชายเท่านั้น. vi.,vt. เปิดเผยความลับ,เป็นจารชน.
sympathetic(ซิมพะเธท'ทิค) adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง, Syn. kindly,kind
tweet(ทวีท) n. เสียงร้องของนกตัวเล็ก ๆ vi. (นกตัวเล็ก ๆ) ร้องหรือเปล่งเสียง, Syn. twitter
upper caseตัวใหญ่เมื่อใช้กับตัวอักษรภาษาอังกฤษ จะมีความหมายเหมือน capital letter เช่น A B C D ศัพท์นี้มาจากการใช้ตัวตัวเรียงพิมพ์ในสมัยก่อน ตัวใหญ่ จะอยู่ในถาดข้างบนจึงเรียกว่า upper case และตัวเล็ก (เช่น a b c d) จะอยู่ในถาดข้างล่าง จึงเรียกว่า lower case
welsh terriern. สุนัขพันธุ์terrierที่มีขนหยิกสีดำและน้ำตาลคล้ายสุนัขพันธุ์แต่ตัวเล็กว่า
wisp(วิสพฺ) n. กำมือ,หยิบมือ,ก้อนเล็ก,ชิ้นเล็ก,ตัวเล็ก,ตัวบอบบาง,แสงฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,ไม้ขนไก่ vt. ฟันเป็นมัด,ปั่นเป็นชิ้น, See also: wisplike adj., Syn. shred,tuft,bunch
English-Thai: Nontri Dictionary
midge(n) ริ้น,สัตว์ตัวเล็กๆ,แมลงตัวเล็ก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constrictหดตัวเล็กลง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
burro (n.) ลาตัวเล็ก
cocker spaniel (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่งตัวเล็กขาสั้นหูยาว
darter (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
dicky bird (n.) นกตัวเล็ก (มักเป็นคำที่เด็กๆ ใช้เรียก นก)
elfin (adj.) เหมือนเทพธิดาตัวเล็กSee also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ
fingerling (n.) ลูกปลาตัวเล็ก
flounder (n.) ปลาตาเดียว (ปลาทะเลตัวเล็กแบน ใช้ทำอาหารได้)
fryer (n.) ไก่ตัวเล็กๆ (ที่เหมาะสำหรับทอด)
greenfly (n.) แมลงตัวเล็กที่ทำอันตรายต่อพืชพันธุ์
guppy (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กจำพวก Poecilia reticulata นิยมเลี้ยงในตู้ปลา
jennet (n.) ม้าสเปนตัวเล็กSyn. small horse
lap dog (n.) สุนัขตัวเล็ก
little people (n.) คนตัวเล็ก ๆ (ในนิทาน)
lovebird (n.) นกแก้วตัวเล็ก
midge (n.) แมลงตัวเล็กชนิดหนึ่งที่กัดคนและสัตว์มีรูปร่างคล้ายยุง
midget (n.) คนตัวเล็กมาก See also: คนแคระ, คนเตี้ยแคระ Syn. dwarf, pygmy, mannikin
miniscule (adj.) ซึ่งเป็นอักษรตัวเล็ก Syn. minuscule
pixie (n.) ภูตฝรั่ง (ตัวเล็กกว่ามนุษย์) Syn. pixy
pixy (n.) ภูตฝรั่ง (ตัวเล็กกว่ามนุษย์) Syn. pixie
raccoon (n.) ตัวแร็คคูน (คล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I have little brothers...และฉันยังมีน้อง ตัวเล็ก ๆ อีกนะ...
What kind of affair? Is it small one? Big one?- เธอเป็นคนแบบไหนค่ะ ตัวเล็ก หรือ ว่าตัวใหญ่ ?
"Old, short, hunched over.""แก่ ตัวเล็ก หลังโค้งงอ"
Hey, peanut chew. Did I wake you?เฮ้ ตัวเล็ก พ่อปลุกหนูรึเปล่า?
What's good, shorty? Yeah, baby, I miss you, too.ว่าไงจ้ะ ตัวเล็ก จ้า เบบี๋ คิดถึงตัวเองเหมือนกัน
Hello, little baby, I'm here.หวัดดี ตัวเล็ก ฉันมาแล้ว
Lil' Lori gonna watch you die!ลอริ ตัวเล็ก จะมองดูแกตาย
Oh, Robin, come to me, you saucy little minx, you.โรบิน มาหาฉัน ยายซุ่มซ่าม ตัวเล็ก สุดแสบ
Totally sexy. Hot, tiny, perfect.เซ็กซี่ที่สุด ฮอต ตัวเล็ก สมบูรณ์แบบ
Tiny thing, but the grip on her.ตัวเล็ก , แต่ฝีมือเธอนี่
He'll be the small shriveled green one, with the light saber.ตัวเล็ก ๆ สีเขียว ๆ แล้วก็มีาดาบเลเซอร์นี่ไง
Little body with a mighty heart --ตัวเล็ก ๆ แต่มีใจที่ยิ่งใหญ่...
Small for a giant's offspring.ตัวเล็ก เกินจะเป็นลูกยักษ์
Small, but... athletic.ตัวเล็ก แต่... เป็นนักกีฬา
Small thing, really. Well-mannered.ตัวเล็ก แล้วก็เชื่องดีด้วย
What does the blowfish do, Jesse? What does the blowfish do?ตัวเล็ก ไม่ได้รวดเร็วไม่ได้มีไหวพริบ
The little one is Steven and the big one...ตัวเล็กๆ นั้น สตีฟ และ ไอ้ตัวใหญ่ๆ นั้น... ...
Itty bitty baby...ตัวเล็กๆ... พอตเตอร์
The little green men, except of course, they're not green, are they, Mr. Walker?ตัวเล็กๆสีเขียวๆ เว้นแต่ว่า พวกมันไม่ได้มีสีเขียว ใช่ไหม คุณวอล์คเกอร์
The little one pays full price but eats like a child.ตัวเล็กจ่ายเต็มนะ แต่กินปริมาณเท่าเด็ก ยินดีต้อนรับ
Teeny-tiny you, but still you.ตัวเล็กจิ๋วหลิว แต่ก็ใช่
And his wee little boots ...ตัวเล็กตัวน้อยเท่านี้ ...
How could someone so small smell so bad?ตัวเล็กบางคนได้อย่างไร กลิ่นโคตรไม่ดี?
It's so small. What do you mean by right and left?ตัวเล็กมาก ขวาและซ้ายใช่ไหม?
They're very small, but hard workers.ตัวเล็กมาก แต่ขยันทำงาน
... too small to see over the edge of a table.ตัวเล็กเกินกว่ามองเห็น พ้นขอบโต๊ะ
Smaller like Hannah McKay?ตัวเล็กเหมือนฮันน่า แม็คเคย์?
Smaller, like Hannah McKay?ตัวเล็กเหมือนฮันน่า แม็คเคย์?
A small bird came toward the skiff from the north.นกตัวเล็ก ๆ มาหาเรือกรรเชียง เล็ก จากทิศเหนือ
It is all right, small bird.มันเป็นสิทธิทั้งหมดนกตัวเล็ก
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า
It's a very small sheep.ไม่ต้องห่วง มันเป็นแกะที่ตัวเล็กมาก
You're a speck You're a fleckเธอยังเด็ก ตัวเล็กนิดเดียว
You're a wee little peaเธอเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียว
Underneath the prince, you're a little boy. Just like a million other little boys.ภายใต้การเป็นเจ้าชาย เธอคือเด็กตัวเล็ก ๆ เหมือนเด็กอื่น ๆหลายล้านคน
All this machine does is swim and eat and make little sharks.เครื่องจักรที่ว่านี่มันเเต่ว่ายนํ้าเเละกิน... เเล้วก็ผลิตฉลามตัวเล็กๆ เเค่นั้น
Is Chief Federal Officer Feldman there? He's the little guy with a crew cut.ผู้พันเฟลด์เเมนอยู่นั่นมั้ย ตัวเล็กๆ ผมเกรียนน่ะ
What an extraordinary little man, isn't he?เป็นคนตัวเล็กๆ ที่ไม่ธรรมดาเลย
A little boy about this high and raise him as your own.เด็กผู้ชายตัวเล็กๆ สูงขนาดนี้ และเลี้ยงเขาเป็นลูก
Now she is on our mountain with a small army.ตอนนี้เธออยูที่ภูเขาของเรา และมีทหารตัวเล็กๆมาด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเล็ก
Back to top