ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวเด่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวเด่น*, -ตัวเด่น-

ตัวเด่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเด่น (n.) star See also: mega star Syn. ตัวนำ, ตัวเอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
play to the gallery (idm.) ทำตัวเด่น See also: ทำตัวให้เป็นที่รู้จัก, ทำตัวให้เป็นที่ยอมรับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Call no attention to yourself. Make no sign to the gods.อย่าทำตัวเด่น อย่าเรียกหาพระเจ้า
Didn't I tell you not to get anything big and not to attract attention?จำที่ฉันบอกไม่ได้ใช่ไหม ว่าอย่าซื้ออะไรหรือทำตัวเด่น
The trick to surviving Wellesley is never getting noticed.จะอยู่ที่นี่ให้ได้ ต้องอย่าทำตัวเด่น
Just like when we were kids, around me, you were regular old Matt... but around Steve and his friends, you were the Stiffmeister.เหมือนตอนเราละอ่อนรอบๆตัวฉัน เธอชอบทำตัวเด่นกว่าคนอื่น แมตต์ รอบๆตัวพี่สตีฟและเพื่อนพวกเขา เธอคือ ตัวเย็ดกระจาย
Just trying to fly low, avoid the radar, boss.ผมแค่ไม่อยากทำตัวเด่นแค่นั้นครับหัวหน้า
I say she's too ugly to be the anchor for our show!ชั้นว่าเธอทำตัวเด่นเกินที่จะเป็นผู้ประกาศในรายการของเรา
Put a sock in it, town mouse.เลิกทำตัวเด่นซะบ้างเถอะ
What a shame that Troy is only bussing dishes all summer, given that he's a potential star for your Alma mater, Daddy.น่าเสียดายนะ ถ้าซัมเมอร์นี้ ทรอยจะต้องอยู่แต่ในครัว เค้าน่าจะได้เป็นตัวเด่น ของมหาลัยพ่อจ๋าได้นะ
I tell miguel to be inconspicuous,ผมบอกมิเกลว่าอย่าทำตัวเด่น
Both times the unsub has gone to a club, he's had some costume, but now there's a theme--ทั้งสองครั้งผู้ต้องสงสัยไปคลับ เขาแต่งตัวเด่น แต่มีเพิ่มเข้ามา..
I understand that you're trying to stand out.ฉันเข้าใจว่าเธอน่ะพยายามที่จะทำตัวเด่น
I don't understand why you always need to make such a big spectacle of yourself.ฉันไม่เข้าใจ ทำไมนายชอบทำตัวเด่น ทำไม ไม่ทำตัวกลมกลืน
Hey, John, don't be stupid. You keep your head down.เดี๋ยว จอห์น อย่าทำอะไรโง่ๆ ห้ามทำตัวเด่น
Look, I know it's none of my business, but you need to stay off the grid.ไม่ใช่เรื่องของฉันหรอก แต่นายอย่าทำตัวเด่น
Feral, try not to draw attention to yourself.แฟเรว เจ้าไม่ต้องทำตัวเด่นนะ
Is he, like, the star of your game?นี่เขาเป็นตัวเด่นในเกมของคุณรึเปล่า?
Well, the game is modeled on the department, so if he's the lead on a case, then he's kind of the star.เกมนี้มันมีต้นแบบมาจาก เรื่องที่เกิดขึ้นในแผนก ดังนั้นถ้าเขาเป็นผู้ทำคดี เขาก็จะกลายเป็นตัวเด่น
It's nice to play such a big part in Dan's book.ฉันดีใจที่ได้เป็นตัวเด่น ในหนังสือของแดน
You're the star of Dan's book.ที่ได้เป็นตัวเด่นในหนังสือของ แดน
You think you're gonna be a prima ballerina in your little outfit, don't you? But you're not.เธอคิดว่าเป็นตัวเด่นใน ชุดเธอหรอกหรอ ไม่ใช่หรอก
Point being, don't get so carried away with your retribution.ณ จุดนี้ อย่าทำตัวเด่น
I've always been ahead of the curve, and my audition needs to show that.ฉันเป็นพวกตัวเด่นทุกครั้ง และการไปคัดตัวของฉัน ต้องแสดงให้เห็น
And another thing...อีกอย่างนึง พวกเราสนใจว่าใครเป็นตัวเด่น
Oh, just your girlfriend talking to the hottest guy at McKinley who also happens to be a star football player with yummy old-school Justin Bieber hair.ก็แค่แฟนนายกำลังเจ๊าะแจ๊ะ กับหนุ่มฮ็อตที่สุดของโรงเรียน คนที่จะได้เป็นตัวเด่นทีมฟุตบอล กับผมทรงเก่าของบีเบอร์น่ะหรอ
The older one had access to teenagers, but somehow he didn't stick out.คนที่แก่กว่าเข้าถึงวับรุ่นได้ แต่เขาไม่ได้ทำตัวเด่น
I, uh, try not to lead with my coolness.ฉันพยายามที่จะไม่ทำตัวเด่นด้วยความเท่
Overreact now could get us killed.ทำตัวเด่นไปจะโดนดีเอานะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวเด่น
Back to top