ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวส่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวส่ง*, -ตัวส่ง-

ตัวส่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวส่ง (n.) transmitter Ops. ตัวรับ
ตัวส่ง (n.) transmitter Ops. ตัวรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
uploadบรรจุขึ้นหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งคอมพิวเตอร์ตัวส่งข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุขึ้น" ส่วนคอมพิวเตอร์ตัวรับข้อมูลเรียกว่าเป็นตัวที่ทำการ "บรรจุลง" ส่วนมากใช้ในการถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไปไว้ในแม่ข่าย ซึ่งถือว่าสูงกว่า ถ้าเป็นการถ่ายโอนจากแม่ข่าย จะเรียกว่า "บรรจุลง" (download)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has to be taken to the hospitalเขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
STANDARD ISSUE RADIO TRANSMITTER.ตัวส่งคลื่นสัญญาณวิทยุทั่วไป
The transmitter. - Can you remove it?ตัวส่งสัญญาณ \ ถอดมันออกได้มั้ย
The neurotransmitter must be in his mask.ตัวส่งสัญญาณประสาท จะต้องอยู่ในหน้ากาก
These transmitters are non-operative. I need them replaced.ตัวส่งสัญญาณเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนใหม่
Our cameraman, on hand to shoot the game, captured images of the students on their way to the hospitalตากล้องของทางสถานี ซึ่งกำลังถ่ายทอดการแข่งขัน ได้บันทึกภาพขณะเหล่านักเรียน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไว้ได้
Oh, they can jump right out. They use their tails to propel 'em.พวกมันกระโจนสูงอย่างนั้นได้ โดยใช้หางของมันเป็นตัวส่งแรง
Towels imported from Turkey# ผ้าเช็ดตัวส่งตรงจากตุรกี
They, of course, deactivated the homing beacon.พวกเค้าปิดตัวส่งสัญญาณ จากเครื่องบอกตำแหน่ง
I was there early, but H. Hart had already been hit by the car and taken away to the hospital.ฉันไปถึงก่อนเวลา แต่เอช ฮาร์ท ดันโดนรถชนไปแล้ว และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
We could use her cell phe as a transponder.เราใช้โทรศัพท์เธอเป็นตัวส่งสัญญาณ
Yeah, the transmitter, I know.มันคือตัวส่งสัญญาณ ผมรู้แล้ว
Had been admitted to the emergency room?ถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินที่นั่นรึเปล่า?
H,we were going to bring Amanda Collins in for questioning, but we still don't even know what sent that electrical charge.เอช เรากำลังนำตัว อแมนด้า คอลลิ่งส์เข้ามาสอบถาม แต่เรายังไม่รู้ว่า อะไรเป็นตัวส่งประจุไฟฟ้า
This one transmits. This one receives.นี้เป็นตัวส่งสัญญาณ นี้เป็นตัวรับ
What happens to our neuroreceptors when we don't get enough REM sleep?เกิดอะไรขึ้นกับตัวส่งปัญญาณประสาท เวลาเรานอนหลับไม่พอ
He's got a whole city to leech off of.เขามีทั้งเมืองเป็นตัวกระจายตัวส่ง
Wow. His 9-year-old sister Carrie was brought to the hospital with a spiral arm fracture.ว้าว แคร์รี่ น้องสาววัย 9 ขวบของเขา ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
This thing's got a white-fi emitter, isn't even in the real world yet.เจ้าสิ่งนี้มีตัวส่งสัญญาณไวไฟล์ ซึ่งยังไม่มีใช้กันทั่วไป
But it is an emitter, so that means it's designed to broadcast, so if I shut off that functionality during download...แต่มันเป็นตัวส่งสัญญาณ ซึ่งแปลว่ามันถูกออกแบบให้ออกอากาศ
Authorities continue to ask for the public '5 help in bringing these criminals to justice.ขอให้ทุกคนช่วยกันจับตัวส่งทางการ เพื่อดำเนินการทางกฏหมาย
They sent this back with a beacon inside so that, you know, they could find it however many millions of years later.พวกเขาส่งเจ้าสิ่งนี้ไป กับติดตัวส่งคลื่นวิทยุไว้ภายใน เพื่อพวกเขาจะสามารถคำนวนได้
I know. I've got her tracker in my hand.ฉันรู้ ฉันมีตัวส่งสัญญาณของเธอในมือฉัน
Percy checks her tracker she's in town, living at her appointed residence.เพอร์ซี่ตรวจดูตัวส่งสัญญาณ ดูเหมือนว่าเธออยู่ในเมือง อาศัยอยู่ในบ้านตัวเอง
You think she removed the tracker and stayed in Plainview?คุณคิดว่าเธอย้ายตัวส่งสัญญาณ และอยู่ในเพนน์วิลเหรอ?
You were right. She took the other receiver.คุณพูดถูก เขาเอาตัวส่งสัญญาณอีกตัวไปด้วย
Two squirrels chattering means they're having a conversation.กระรอกสองตัวส่งเสียงหมายถึง พวกมันคุยกัน
Well, in that case, we'll have to put a warrant out for his arrest, he'll be taken to central jail...ในกรณีนั่้น เราจะออกหมายจับเขา เขาจะถูกนำตัวส่งเรือนจำกลาง...
I'll use the bug to track him down.ผมจะใช้ตัวส่งสัญญาณตามรอยเขา
All right, Frankie bout, this is your transmitter, okay?เอาล่ะ แฟรงกี้ เบ้าท์ นี่คือตัวส่งสัญญาณ
I got a strong signal from the crystal vhf transmitter you hid in the speaker, and it can't be backtraced.ผมได้รับสัญญาณจากตัวส่งวีเอชเอฟ ที่คุณซ่อนไว้ในสปีกเกอร์ชัดเจน และมันสาวกลับมาหาเราไม่ได้
It's got a little pinhole camera with a video transmitter.มันมีกล้องรูเข็ม กับตัวส่งภาพวีดีโอ
Listen, Oliver, if we can just get our hands on this transmitter, maybe we don't need to track down the device.ฟังนะ,โอลิเวอร์ ถ้าเราแค่ หาตัวส่งสัญญานเจอ บางทีเราอาจไม่ต้องตามหาเครื่องมือนั่น
It looks like a nicotine patch, but it's a very sensitive transmitter.มันเหมือนกับแผ่นนิโคตินอดบุหรี่ แต่มันคือตัวส่งสัญญาณที่ไวมาก
Hospitalized.ถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาล
Yo, Alex. This relay's busted. See if there's another one.เฮ้, อเล็กตัวส่งนี่ไม่ทำงาน นายช่วยหาอันใหม่ให้ที
I just need to pinpoint the origin of the loop, hone in on the pure transmission.ฉันต้องการแค่ระบุตัวที่มาของคลื่น ปรับตัวส่งสัณญาณที่ใช่
Get ready to signal your position when the time comes.เตรียมตัวส่งสัญญาณบอกตำแหน่ง เมื่อเวลามาถึง
No, the transmission was never sent.ไม่ ตัวส่งสัญญาณไม่เคยถูกส่งออกไป
And I know you and your team were responsible for the stray and its satellite transmission.แล้วผมก็รู้ด้วยว่าคุณกับทีมของคุณ มีส่วนรับผิดชอบกับพวกเร่ร่อนนั่น และตัวส่งสัญญาณดาวเทียมนั่น
Which means it has a decaying sync quantanizerนั่นคือต้องผ่านตัวส่งตำแหน่งซิงค์สัญญาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวส่ง
Back to top