ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวละครเอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวละครเอก*, -ตัวละครเอก-

ตัวละครเอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวละครเอก (n.) hero See also: important character, leading actor Syn. ตัวสำคัญ, ตัวเอก Ops. ตัวรอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Othello (n.) ตัวละครเอกในบทประพันธ์แนวโศกนาฎกรรมของเช็กสเปียร์
Rinbinson Crusoe (n.) โรบินสัน ครูโซ ตัวละครเอกในนวนิยายของ Daniel Defoe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rita, what do I mean when I say the author describes her protagonist's circumstances as "unrelenting"?ริต้า ครูต้องการสื่ออะไร เวลาครูบอกว่า นักเขียนบรรยายถึงตัวละครเอกว่า ไม่ลดละ
That's trueแต่ในที่สุด ฉันก็ไม่สามารถจะจัดการกับชีวิตให้ตัวเองเป็นตัวละครเอกได้
You named your slave after his novel's lead character.คุณตั้งชื่อทาสของคุณ ตามชื่อตัวละครเอก
And, for Holden Caulfield's sake, will you unbutton the shirt?และก็ ไอ้ทำตัวแบบ โฮลเดน คลอฟิลด์นั่นน่ะ, (ตัวละครเอกในนิยายเรื่อง The Catcher In The Rye) นายพอจะถอดกระดุมออกได้ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวละครเอก
Back to top